На головну

Вимоги щодо розміщення атомних електростанцій

  1. II. Вимоги до рівня освоєння дисципліни
  2. VI.2.2.) Вимоги до особистості і дій опікуна.
  3. Автоматика виділення власних потреб теплових електростанцій.
  4. Агрономічні вимоги до класифікації грунтів
  5. Акти застосування права (АПП): поняття, види, вимоги.
  6. Аналіз документів СМЯ аудиту проводять для визначення відповідності документів системи вимогам ГОСТ Р ІСО 9001.
  7. Антигіпертензивні засоби: принципи дії; вимоги, що пред'являються до антигіпертензивних засобів; класифікація

Атомні електростанції (АЕС) є потенційно небезпечними об'єктами, тому до вибору майданчика для будівництва пред'являється ряд вимог, які повинні забезпечувати радіаційну безпеку населення за нормальних умов експлуатації та при можливих аварійних ситуаціях.

При виборі майданчика розглядаються наступні аспекти:

- Вплив на безпеку АЕС процесів, явищ і факторів природного та техногенного походження;

- Радіаційний вплив АЕС на населення і навколишнє середовище;

- Характеристики району розміщення (фізичні характеристики, топографія, метеорологія та гідрологія) та навколишнього середовища (види рослинності і тваринний світ), які можуть вплинути на перенесення і накопичення радіоактивних продуктів. При цьому повинно бути враховано, що перенесення радіонуклідів до людини може відбуватися по повітрю, воді і харчових ланцюжках;

- Медико-демографічні показники та характеристики району розміщення, які можуть вплинути на масштаби потенційного впливу радіоактивних викидів (використання земельних і водних ресурсів, розподіл населення навколо майданчика, наявність у нього ендемічних, тобто специфічних для даної місцевості, захворювань і ін.) .

Згідно НП-032-01 «Розміщення атомних станцій. Основні критерії та вимоги щодо розміщення атомних станцій »і СПАС-99, щодо розміщення атомних електростанцій пред'являються наступні основні вимоги:

- Не допускається розміщувати АЕС в сейсмонебезпечних районах з інтенсивністю МРЗ більше 9 балів за шкалою МSК- 64; в районах, де частота появи ураганів, тайфунів менше 1 разу на 20 років; на території, в межах якої знаходження АЕС заборонено природоохоронного законодавства;

- В районі розміщення АЕС і на майданчику АЕС повинні бути проведені обстеження по виявленню джерел потенційної техногенної небезпеки з урахуванням видалення цих джерел від АЕС. Допускається не враховувати джерела техногенної небезпеки, ймовірність виникнення аварій на яких менше 10-6 на рік;

- Джерелами техногенної небезпеки є об'єкти, які характеризуються можливими аваріями, що викликають вибухи і пожежі, викиди вибухонебезпечних, легкозаймистих, токсичних та корозійно-активних речовин;

- Повинно бути проаналізовано вплив на безпеку АЕС всіх можливих стаціонарних та рухомих джерел аварійних вибухів, розташованих на відстані до 5 км, складів боєприпасів - на видаленні до 10 км від межі майданчика АЕС;

- Повинно бути проаналізовано вплив на безпеку АЕС всіх можливих стаціонарних та рухомих джерел аварійних викидів хімічно активних речовин на видаленні до 5 км від межі майданчика АЕС;

- Повинні бути визначені параметри впливів на АЕС і ймовірності їх досягнення при подіях, викликаних вибухами і пожежами, викидами вибухонебезпечних, легкозаймистих, токсичних та корозійно-активних газів і речовин на промислових об'єктах, наземному та водному транспорті;

- В радіусі 25 км від планованої площадки (зона планування заходів обов'язкову евакуацію) Середня щільність населення, розрахована на весь період експлуатації АЕС, не повинна перевищувати 100 осіб / км2;

- Повинна бути передбачена можливість створення транспортних комунікацій, що дозволяють евакуювати населення протягом часу, що забезпечує неперевищення встановлених НРБ-99 доз опромінення;

- Відстань до населених пунктів в залежності від кількості насе-лення до періоду закінчення роботи АЕС не повинно перевищувати значень, наведених у табл. 3.

Таблиця 3

мінімальні відстані від АЕС до населених пунктів в залежності від кількості населення

 кількість населення  потужність АЕС
 до 4 ГВт  понад 4 ГВт
 Від 100 до 500 тис. Чоловік  25 км  25 км
 Від 500 тис. До 1 млн осіб  30 км  30 км
 Від 1 млн до 1.5 млн чоловік  35 км  40 км
 Від 1.5 млн до 2 млн осіб  40 км  50 км
 Понад 2 млн людей  100 км  100 км

- Чисельність населеного пункту для персоналу АЕС не повинна пре-вищувати 50000 чоловік, а видалення його від АЕС має бути не менше 8 км;

- Відстань до хімічних, металургійних підприємств повинно бути не менше 25 км, а відстань до аеропортів - не менше 12 км;

- Відстань від потенційно вибухонебезпечних об'єктів повинно бути не менше 10 км;

- Полігони навчального бомбометання повинні розташовуватися не ближче 30 км.

 Попередня   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

частина 4 | Основні законодавчі та підзаконні акти | Класифікація надзвичайних ситуацій | Фази розвитку великих аварій | Вогнища ураження, що створюються при надзвичайних ситуаціях | землетруси | параметри землетрусу | повені | Поняття про стійкість функціонування об'єктів економіки | Класифікація радіаційних об'єктів по потенційної небезпеки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати