Головна

Пристрої, що запам'ятовують: класифікація, принцип роботи, основні характеристики

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  3. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  4. I. Основні і допоміжні процеси
  5. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  6. II. Національний інтерес як головний принцип зовнішньої політики в Новий час
  7. II. Основні завдання та їх реалізація

9. До складу мікропроцесора не входить ...

     ПЗУ
       УУ
       АЛУ
       регістр команд

10. Невелика за обсягом високошвидкісна буферна пам'ять для зберігання команд і даних - це ...

     кеш-пам'ять
       CMOS-пам'ять
       ПЗУ
       флеш-пам'ять

11. До функцій процесора не відноситься ...

     внесення змін до програмного забезпечення
       запис даних в оперативну пам'ять
       пересилання даних на пристрій виведення інформації
       обробка даних, що вводяться

12. У загальному випадку продуктивність процесора тим вище, чим більше ...

     його розрядність
       його розмір
       його адресний простір
       шарів мікросхем він містить

13. Одним з основних параметрів будь-якого типу пам'яті комп'ютера є ...

     час доступу
       Дозвіл
       швидкість обертання
       спосібкодування

14. Апаратна підключення зовнішнього пристрою до комп'ютера здійснюється через ...

     контролер
       регістр
       драйвер
       стриммер

15. Електронна мікросхема EPROM є ...

     ПЗУ з можливістю перепрограмування
       неперепрограмміруемим ПЗУ
       частиною ОЗУ
       різновидом DVD-ROM

16. Статична пам'ять служить базою для побудови ___ пам'яті.

 кеш
   оперативної
   віртуальної
   постійної

Рішення:
 Статична пам'ять служить базою для побудови кеш-пам'яті і мікропроцесорної пам'яті. Запам'ятовуючим елементом статичної пам'яті є тригер (елемент з двома стійкими станами), перемикається за суттєво менший час у порівнянні з часом (заряд / розряд) елемента динамічної пам'яті.

17. Тривале зберігання інформації користувача забезпечує ...

 ВЗП
   ПЗУ
   ОЗУ
   ППЗУ

Рішення: Тривале зберігання інформації користувача забезпечує ВЗП (зовнішній пристрій). До зовнішньої пам'яті відносяться:

1) накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД),

2) накопичувачі на гнучких магнітних дисках (НГМД),

3) накопичувачі на магнітооптичних компакт дисках,

4) накопичувачі на оптичних дисках,

5) накопичувачі на магнітній стрічці та ін.

18. Шина даних призначена ...

 для передачі оброблюваної інформації
   для передачі адреси пам'яті або зовнішніх пристроїв, до яких звертається процесор
   для передачі керуючих сигналів
   для перетворення інформації, що надходить від процесора, у відповідні сигнали, що керують роботою пристроїв

Рішення: Шина даних - шина, призначена для передачі оброблюваної інформації.

19. Для збільшення швидкості виконання математичних операцій в ПК використовується ...

     співпроцесор
       кеш-пам'ять
       оперативна пам'ять
       системна шина

20. Персональний комп'ютер не функціонуватиме, якщо відключити ___ або ___.

     оперативну пам'ять
     процесор
       миша
       монітор

21. У апаратному підключенні периферійних пристроїв беруть участь ...

     контролер
     загальна шина
       стример
       регістр

22. У комп'ютері з 64-розрядної шиною даних і 32-розрядної адресної шиною встановлена ??пам'ять об'ємом 16 Мбайт. Розрядність цього процесора дорівнює ...

   
     
     
       64х32

23. З перерахованих видів пам'яті комп'ютера найшвидкодіючою є ...

     мікропроцесорна пам'ять
       зовнішня пам'ять
       оперативна пам'ять
       CMOS-пам'ять

24. Якість звуку, оцифрованого звуковою картою, визначається такими параметрами, як ...

     частота дискретизації
     глибина кодування
       рівень звуку
       тривалість звучання

25. Прямим доступом до пам'яті (DMA) називається режим, при якому ...

 пристрій обмінюється даними з ОЗУ або іншим пристроєм без участі центрального процесора
   центральний процесор обмінюється даними з ОЗУ
   використовується кеш-пам'ять, що дозволяє прискорити обмін даними
   центральний процесор обмінюється даними з кеш-пам'яттю

Рішення:
 Прямий доступ до пам'яті (англ. Direct Memory Access, DMA) - режим обміну даними між пристроями або ж між пристроєм і основною пам'яттю (RAM) без участі центрального процесора (ЦП).

26. З перерахованих видів пам'яті найбільшою інформаційною ємністю володіє ...

     оперативна пам'ять
       кеш-пам'ять
       мікропроцесорна пам'ять
       CMOS

27. COM-порти комп'ютера забезпечують ...

COM-порти служать для зв'язку комп'ютера з зовнішніми пристроями і забезпечують синхронну або асинхронну послідовну побітову передачу даних. У загальному випадку вони є двонаправленими. Раніше послідовний порт використовувався для підключення модему або миші. Зараз він застосовується для з'єднання з джерелами безперебійного живлення, для зв'язку з апаратними засобами розробки вбудованих обчислювальних систем.

28. RAM - це ...

RAM (Random Access Memory) розшифровується як «пам'ять з довільним доступом». Це оперативний пристрій (ОЗУ). Даний вид пам'яті відноситься до внутрішньої пам'яті комп'ютера і розташовується на системній платі.

29. До електронного виду пам'яті персонального комп'ютера відносяться ...

У сучасному персональному комп'ютері електронною пам'яттю є: модулі оперативної пам'яті, кеш-пам'ять процесора, пам'ять на флеш-картах. Тут кожна клітинка є електричну схему, в якій нуль або одиниця визначається протікає електричними струмами (статична пам'ять) і накопиченими зарядами (динамічна пам'ять).

30. Електронні схеми для управління зовнішніми пристроями - це ...

Для фізичного (по електричним сигналам) сполучення додаткових пристроїв (наприклад, вінчестерів, накопичувачів на CD, маніпуляторів «Миша» і ін.) З базовою частиною комп'ютера необхідні спеціальні електричні схеми, що отримали назву «контролери».

31. енергонезалежності пристроями пам'яті персонального комп'ютера є ...

Незалежній називають пам'ять, здатну зберігати дані після відключення живлення комп'ютера. Такий пам'яттю є всі види зовнішньої пам'яті ПК, в тому числі жорсткий диск (вінчестер), дискети, Flash USB Drive, пам'ять на CD.

32. Одним з параметрів накопичувача на жорстких дисках є форм-фактор, який означає ...

 діаметр дисків в дюймах
   кількість циліндрів
   кількість даних, які можуть зберігатися накопичувачем
   кількість поверхонь

Рішення:Одним з параметрів накопичувача на жорстких дисках є форм-фактор або фізичний розмір, який означає діаметр дисків в дюймах (0,85; 1; 1,3; 1,8; 2,5; 3,5) .Прекращено виробництво накопичувачів в форм -Фактори 8 і 5,25 дюймів.

33. Під час виконання прикладна програма зберігається в ...

     оперативної пам'яті
       відеопам'яті
       постійної пам'яті
       файлової системи ПК

34. Як відомо, розрядність процесора визначається розрядністю регістрів, в які поміщаються оброблювані дані. Якщо регістр має розрядність 4 байта, то розрядність процесора дорівнює ...

   
     
     
     

35. основнимипараметрами, котрі характеризують пристрої, що запам'ятовують комп'ютера, є ...

     інформаційна ємність, час доступу
       енергоспоживання, тип інтерфейсу
       розмір кластера, вартість
       час зберігання, габарити

36. У порожній блок загальної схеми комп'ютера необхідно вписати пристрій ...

     оперативна пам'ять
       контролер введення-виведення
       пристрій керування
       арифметико-логічний пристрій

37. Динамічна пам'ять служить базою для побудови ...

     модулів оперативної пам'яті
       кеш-пам'яті
       мікропроцесорної пам'яті
       постійної пам'яті

38. Розрядність центрального процесора визначається ...

     розрядністю двійкового числа, яке може бути оброблено за один такт роботи процесора
       розрядністю шини управління
       тактовою частотою процесора
       найменуванням процесора (Pentium, Dual Core і т.д.)

39. Динамічна пам'ять служить базою для побудови ...

 модулів оперативної пам'яті
   кеш-пам'яті
   мікропроцесорної пам'яті
   постійної пам'яті

Рішення:
 Динамічна пам'ять служить базою для побудови модулів оперативної пам'яті. Організовується з набору напівпровідникових конденсаторів, що зберігають рівні напруги. Завдяки маленькій площі, займаної елементом пам'яті на кристалі, забезпечується велика інформаційна ємність мікросхем пам'яті.

40. BIOS (Basic Input Output System) є ...

 частиною системного програмного забезпечення, що зберігається в постійному пристрої, що запам'ятовує
   стандартної кодовою таблицею
   частиною оперативної пам'яті
   базовою частиною мікропроцесора

Рішення:
 BIOS (Basic Input Output System - базова система введення-виведення) - група невеликих програм в постійному пристрої, що запам'ятовує (ПЗУ).
 BIOS відповідає за найголовніші, базові функції інтерфейсу і налаштування обладнання. Головна функція BIOS материнської плати - ініціалізація пристроїв, підключених до материнської плати, відразу після включення живлення комп'ютера. За допомогою BIOS при включенні комп'ютера виконується також самотестування основних систем. Найбільш широко серед користувачів комп'ютерів відома BIOS материнської плати, але BIOS присутні майже у всіх компонентів комп'ютера: у відеоадаптерів, мережевих адаптерів, модемів, дискових контролерів, принтерів. За своєю суттю BIOS є посередником між апаратним та програмним забезпеченням комп'ютера.

41. Внутрішньої пам'яттю процесора є ___ пам'ять.

     реєстрова
       оперативна
       постійна
       основна

42. Один з фізичних каналів вводу-виводу комп'ютера - роз'єм - називається апаратним (дружиною) ...

Рішення:

Зв'язок комп'ютера з зовнішніми додатковими (периферійними) пристроями здійснюється через порти, наприклад COM, LPT, USB.

 1   2   3
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати