На головну

Методи аналізу витрат на якість продукції

  1. D - попит, V - рівень доходів в середньому на душу населення, Q - кількість продукції
  2. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  3. I. Методи перехоплення.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  7. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.

У ринкових умовах господарювання підвищення якості і зростання конкурентоспроможності продукції, що випускається при одночасному зниженні витрат на його виготовлення є одним із актуальних завдань економічного аналізу. Залежно від цілей аналізу витрат на якість і можливостей отримання необхідних для його здійснення даних часто використовуються наступні методи аналізу: функціонально-вартісний аналіз, методи технічного нормування, індексний метод, метод бальної оцінки, метод питомої ціни і ін.

Функціонально-вартісний аналіз - Це метод системного дослідження функцій об'єкта (виробу, процесу, структури), спрямований на мінімізацію витрат у сферах проектування, виробництва і експлуатації об'єкта при збереженні (підвищенні) його якості та корисності. У зарубіжній практиці ФВА використовується під назвою «аналіз вартості» і «інженерно-вартісний аналіз». Перший термін застосовується, коли мова йде про аналіз існуючих виробів, другий - при проектуванні нових. Однак і той і інший вид аналізу: призначений для забезпечення еквівалентних характеристик виробів при менших витратах.

Сутність такого підходу - розгляд об'єкта не в його конкретній формі, а як сукупність функцій, які він повинен виконувати. Кожна з них аналізується з позиції можливих принципів і способів виконання за допомогою сукупності спеціальних прийомів. Мета ФВА полягає в розвитку корисних функцій об'єкта при оптимальному співвідношенні між їх значимістю для споживача і витратами на їх здійснення. Математично ціль ФВА можна записати в такий спосіб:

3 / ПС > min або 3 / ПС > max, де

ПС - сукупність споживчих властивостей об'єкта

З - витрати на досягнення необхідних споживчих властивостей

ФВА проводять у кілька етапів:

1. Уточнення об'єкта аналізу (носія витрат)

2. Збір даних про досліджуваний об'єкт і складових його блоках, деталях

3. Вивчення функцій вироби

4. Оцінка пропонованих варіантів розробленого вироби

5. Відбираються найбільш прийнятні для даного виробництва варіанти розробки й удосконалення виробу

Методи технічного нормування.Засновані на розрахунку подетальних норм і нормативів матеріальних ресурсів, розрахунку трудомісткості й інших витрат. Для їх розрахунку використовуються методи мікроелементного норміровнаія, нормативно-довідкові матеріали.

Індексний метод. Один з методів, який дозволяє проаналізувати зміну витрат, пов'язаних зі зміною якості продукції. Витрати і якість мають кількісні характеристики.

Метод бальної оцінки. Для оцінки якості і конкурентноздатності виробу. Каждомку параметру вироби виставляється бал з урахуванням значущості цього параметра. Після цього визначається середній бал вироби, що характеризує рівень його якості в балах.

Метод питомої ціни. Визначення ціни на основі расета вартості одиниці основного параметра якості: потужності, продуктивності і т.д.Попередня   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Наступна

Показники якості продукції по характеризується властивостями | Показники якості продукції за кількістю характеризуються властивостей | Питання 6. Методи визначення якості та оцінки технічного рівня військової продукції. | Квиток №7 Призначення і склад міжнародних стандартів ISO серії 9000 | Критерії випробувань дослідних зразків. розділ 3 | Категорії випробувань виробів серійного виробництва. | Квиток 12. Завдання і сутність статистичного регулювання технологічних процесів | КВИТОК №13 | Комплексна система загальних технічних вимог до військової техніки (КСОТТ і КСКК). Принцип побудови системи. | Питання 19. Форми підтвердження відповідності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати