Головна

Категорії випробувань виробів серійного виробництва.

  1. Gigabit Ethernet на кручений парі категорії 5
  2. II.6.3) Особливості категорії юридичної особи.
  3. III.1.2) Порядок кримінального судочинства.
  4. V.2. Правові категорії осіб в залежності від status libertatis
  5. V.3. Правові категорії осіб в залежності від status civitatis
  6. V.4. Правові категорії осіб в залежності від status familiae
  7. Базові категорії фінансового менеджменту

Давуд.

Для серійної продукції до її відвантаження або передачі замовнику встановлені наступні категорії випробуванні:

· кваліфікаційні;

контрольні випробування виробів настановної серії, що проводяться при постановці на виробництво виробів з метою оцінки готовності підприємства до випуску виробів необхідної якості в заданому обсязі. Програму і методику випробувань розробляє підприємство-виробник і погоджує їх з військовим представником і підприємством-розробником. Додатково до раніше сформульованим вимогам документ повинен включати:

§ Вимоги до кількості одиниць продукції, Необхідного для проведення випробувань;

§ Всі види випробувань, передбачені КД на продукцію;

§ Вказівки про використання одиниць продукції, які підлягають випробуванням;

§ За результатами випробувань оформляють акт, де відображають:

u Відповідність продукції вимогам розробленої документації;

u Результати контролю технологічних процесів виготовлення продукції;

u Рекомендації щодо встановлення (при необхідності) контрольних зразків для серійного виробництва

u Загальну оцінку готовності підприємства до виробництва продукції.

· періодичні;

контрольні випробування зразків продукції, що випускається, що проводяться через певні проміжки часу або по мірі виготовлення певного обсягу продукції з метою контролю стабільності якості продукції та можливості продовження її випуску. Періодичні випробування не встановлюють для продукції, всі вимоги ТУ до якої перевіряють на приймально-здавальних випробуваннях. Випробування здійснюються підприємством спільно з військовим представником.

якість продукції забезпечується:

· Стабільністю технологічного процесу виготовлення;

· Якістю розробки діючої НД;

· Ефективністю статистичних методів контролю та випробувань.

При отриманні позитивних результатів випробувань якість продукції і стабільність процесів підтверджується, отже, продукцію можна виготовляти з тієї ж НД. При отриманні негативних результатів випробувань приймання та відвантаження продукції припиняється, проводяться аналіз і усунення дефектів, і далі повторні випробування. При повторних негативних результатах приймання припиняється і вирішується питання подальшого виробництва продукції.

· типові;

проводять з метою оцінки ефективності та доцільності внесених змін в конструкцію, рецептуру або технологічний процес, які можуть вплинути на технічні характеристики продукції і її експлуатацію. Випробування здійснюються підприємством спільно з представником замовника. За отриманими результатами приймається відповідне рішення:

§ позитивне рішення - внесення змін до документації, виготовлення продукції, приймально-здавальні і періодичні випробування

§ негативне рішення - тимчасові зміни в НД і вирішення питання про використання цієї продукції

· представницькою.

Контрольні випробування продукції, що проводяться службою технічного контролю замовнику. Обсяг пред'явницьких випробувань, вимоги до контрольованих параметрах, плани контролю ВТК встановлюють більш жорсткими, ніж при проведенні приймально-здавальних випробувань

· приймально-здавальні

Контрольні випробування продукції під час приймального контролю. Випробування здійснюються представником замовника спільно з підприємством. В обґрунтованих випадках проектні випробування поєднуються з представницькими в повному обсязі або за окремими параметрами. Рішення про доцільність поєднання випробувань приймає керівник військового представництва.

· сертифікаційні

Проводяться з метою встановлення відповідності характеристик її властивостей національним або міжнародним НД. Порядок і умови проведення сертифікаційних випробувань встановлюються в документації по сертифікації.

· Випробування на надійність

Проводять з метою визначення або підтвердження показників надійності в заданих умовах. Вони можуть бути визначальними, контрольними або спеціальними.

· визначальні

Встановлюються числові значення показників надійності як точкові, так і інтервальні, наприклад, середнє напрацювання до відмови.

· контрольні

Визначається рівень показників надійності із заданою вірогідністю, наприклад, середнє напрацювання на відмову не менше 1000 год з ймовірністю 0,8

· спеціальні

Призначені для дослідження впливу окремих факторів на показники надійності.Попередня   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

Квиток 1. Статистичні методи, що застосовуються в управлінні якістю військової продукції і їх призначення. | Питання 2 Показники якості партії (сукупності) продукції. | Питання 3. Етапи розвитку систем менеджменту якості на підприємствах ОПК | Питання 4. Етапи формування якості продукції та особливості для ВВСТ | Квиток 5. Показники якості виробів військової техніки | Показники якості продукції по характеризується властивостями | Показники якості продукції за кількістю характеризуються властивостей | Питання 6. Методи визначення якості та оцінки технічного рівня військової продукції. | Квиток №7 Призначення і склад міжнародних стандартів ISO серії 9000 | КВИТОК №13 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати