На головну

Delay - пристрій затримки сигналу (тільки для Active Filters).

  1. Active Vocabulary
  2. ACTIVE VOCABULARY
  3. ACTIVE VOCABULARY
  4. Active Vocabulary
  5. Active Vocabulary
  6. Active Vocabulary
  7. Active Vocabulary

Response - модель (вид) фільтра або тип аппроксимирующего полінома, використовуваного при синтезі фільтру:

Butterworth - фільтри Баттерворта;

Chebyshev - Фільтри Чебишева;

Bessel - Фільтри Бесселя;

Eliptic - Еліптичні фільтри;

Inverse Chebyshev - Фільтри інверсні Чебишева.

Фільтри останніх трьох видів недоступні в режимі Passive Filters. У розділі специфікацій (Specifications) Вказується спосіб (Mode) Завдання вимог до АЧХ фільтра і задаються ці вимоги. При першому способі (Mode 1) в розділі Type з'являється зображення одного з чотирьох трафаретів частотної характеристики (рис. 5.2) і користувачеві пропонується ввести відповідні параметри:

Passband Gain - коефіцієнт передачі (підсилення) схеми, дБ;

Passband Ripple (R) - нерівномірність загасання в смузі пропускання фільтра, дБ;

Stopband Atten. (A) - Загасання в смузі придушення, дБ;

Center Freq. (Fc) - Центральна частота (для смугового і режекторного фільтрів), Гц;

Passband (Fc) - Частота зрізу для фільтрів ФНЧ і ФВЧ, Гц;

Stopband (Fs) - Частота загасання для фільтрів ФНЧ і ФВЧ, Гц;

Passband (PB) - Смуга пропускання, Гц;


Stopband (SB) - Смуга придушення, Гц.

Після введення параметрів фільтра зазначеним способом програма MC8 виробляє синтез фільтру і в розділі Responseвказує егопорядок, а у вікні Poles and Zeros виводяться результати розрахунку полюсів і нулів. У разі використання другого способу завдання параметрів фільтра (Mode 2) Необхідно ввести значення величин Gain, Passband (Для ФНЧ і фіч), Center Frequency(Для ПФ і РФ), Ripple і визначити порядок фільтра (Order).

на закладці Implementation клацанням курсора в графі Circuit вибирається тип реалізації пасивного фільтра (Standard або Dual) Або тип схем окремих ланок активного фільтра (рис. 5.3): Sallen-Key, MFB, Tow-Thomas, Fleischer-Tow, KHN, Acker-Mossberg, DABP и Tow-Thomas 2. Крім того, при синтезі активних фільтрів вказується необхідність розміщення схем різних ланок на одній і тій же схемі (опція Same Circuit for Each Stage) І вибирається тип операційного підсилювача зі списку Opamp model to Use. Масштабний коефіцієнт (Impedance Scale Factor) Використовується для змін значень параметрів всіх пасивних компонентів: опору резисторів і індуктивності котушок множаться на цей коефіцієнт, а ємність конденсатора ділиться на масштабний
 коефіцієнт.

на панелях Resistor Values, Capacitor Values и Inductor Values (Для пасивних фільтрів) вказується необхідність використання точних значень розрахованих номіналів компонентів (опція Exactвключена). Можна використовувати і найближчі до розрахункових величин значення компонентів, які знаходяться в переліках номіналів, що відкриваються за допомогою натискання кнопки Browse. При виборі того чи іншого переліку (наприклад, standard) Відповідні значення компонентів вибираються автоматично.

на закладці Options(Рис. 5.4) вибирається формат уявлення про чисельні значень номіналів компонентів (панель Component Value Format) І параметрів передавальних функцій фільтрів (панель Polynomial Format), Які виводяться у вікні схем. на панелі Plot вибирається перелік характеристик, графіки яких необхідно побудувати:

Gain - амплітудно-частотна характеристика (ненормована);

Phase - Фазочастотная характеристика;

Group Delay- Групове час затримки.


 включення опції Separate Plots дозволяє побудувати графіки обраних характеристик в різних графічних вікнах, а опція Auto Scale автоматично встановлює масштаб графіків. Точність розрахунку характеристик фільтрів визначається кількістю точок, заданих у вікні Number of Data Points.

Новостворену схему фільтра можна розмістити в новому вікні або вставити в поточну схему, вибравши на панелі Save To відповідну опцію: New Circuit або Current Circuit. Схема фільтра може бути реалізована або у вигляді електричної принципової схеми (опція Circuit на панелі Create) Або у вигляді макромоделі (опція Macro).

Для побудови обраних на закладці Options характеристик необхідно клацнути курсором по клавіші Bode, Розташованої в нижній частині вікна Filter Designer(Рис. 5.1). Інші клавіші (Step и Impulse) Дозволяють побудувати перехідну та імпульсну характеристики фільтра.

На рис. 5.5 показаний приклад синтезу смугового фільтра з центральною частотою Fc = 1 МГц і пропускною здатністю 100 кГц, реалізованого на операційних підсилювачах. Основні характеристики цього фільтра (АЧХ. ФЧХ і групове час затримки) наведені на рис. 5.6. Для реалізації заданих параметрів використовувався аппроксимирующий поліном Чебишева (Chebyshev), А в якості окремих ланок фільтра застосована схема типу Sallen-Key.

При побудові аналогових пристроїв затримки сигналу (опція Delay на закладці Design) Необхідно задати два параметри: посилення (Gain) І затримку сигналу (Delay). Частотні і тимчасові характеристики пристрою розраховуються і будуються звичайним способом, тобто з використанням клавіш Bode, Step и Impulse.


 Для детального дослідження графіків розрахованих характеристик в режимі Designer (так само, як і в інших режимах аналізу) доступні багато команд аналізу, розглянуті в розділі 4.11. Однак виклик команд можна здійснити тільки за допомогою піктограм, оскільки головне меню в режимі Designer недоступно для користувача. Для поповнення рядки інструментів вікна Bode Plotсоответствующіміпіктограммамі необхідно перейти в один з розглянутих раніше режимів аналізу і, використовуючи закладку Tool Bar вікна Properties, зробити необхідні установки.
1   2   3
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати