Головна

Векторні діаграми синхронного генератора

  1. Activity diagram (діаграми активності).
  2. Collaboration diagram (діаграми співробітництва)
  3. II. Використання генератора випадкових чисел.
  4. U - образні і робочі характеристики синхронного двигуна
  5. U - образні характеристики синхронного генератора
  6. Use case diagram (діаграми прецедентів).
  7. Бінарні діаграми рішень (БДР)

Скориставшись рівнянням ЕРС (20.28), побудуємо векторну діаграму явнополюсного синхронного генератора, що працює на активно-індуктивне навантаження (струм  відстає по фазі від ЕРС  ). Векторну діаграму будують на підставі наступних даних: ЕРС генератора в режимі х.х.  ; струму навантаження  і його кута зсуву ?1, Щодо ЕРС  ; поздовжнього xad і поперечного хaq індуктивних опорів реакції якоря; активного опору фазної обмотки статора r1.

При симетричному навантаженні генератора діаграму будують лише для однієї фази.

Мал. 87. Векторні діаграми явнополюсного (а и б) І неявнополюс-

ного (в и г) синхронних генераторів: а й в - При активно-інцуктівной навантаженні;

б і г - При активно-ємнісний навантаження

Розглянемо порядок побудови векторної діаграми (рис. 87, а). У довільному напрямку відкладаємо вектор ЕРС  і під кутом ?1 до нього - вектор струму  . Останній розкладемо на складові: реактивну  і активну  . Далі, з кінця вектора  відкладаємо вектори ЕРС , ; ; .

Поєднавши кінець вектора  з точкою О, Отримаємо вектор напруги  , Значення якого дорівнює геометричній сумі векторів ЕРС.

При побудові векторної діаграми генератора, що працює на активно-ємнісне навантаження (струм  , Випереджає по фазі ЕРС  ), Вектор струму  відкладають вліво від вектора ЕРС (рис. 87, б), А напрямок вектора  встановлюють згідно з напрямком вектора ЕРС  , Так як за ємнісного характері навантаження реакція якоря має подмагничивающим характер. В іншому порядок побудови діаграми залишається колишнім.

Векторну діаграму синхронного неявнополюсного генератора будують на підставі рівняння (20.32), при цьому вектор  відкладають під кутом ?1 до вектору струму  (Рис. 87, в).

Слід зазначити, що побудовані векторні діаграми не враховують насичення магнітного кола, тому відображають лише якісну сторону явищ. Але тим не менше ці діаграми дають можливість зробити наступні висновки: основним фактором, що впливає на зміну напруги навантаженого генератора, є поздовжня складова магнітного потоку якоря, створює ЕРС  ; При роботі генератора на активно-індуктивне навантаження, т. Е. З струмом  , Відстаючим по фазі від ЕРС  , Напруга на висновках обмотки статора  зі збільшенням навантаження зменшується, що пояснюється розмагнічувати впливом реакції якоря. При роботі генератора на активно-ємнісне навантаження (з струмом  випереджаючим по фазі ЕРС  ) напруга  зі збільшенням навантаження підвищується, що пояснюється подмагничивающим впливом реакції якоря (рис. 87, г).

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Наступна

Лекція № 14 | Типи синхронних машин і їх пристрій | Порушення синхронних машин | Реакція якоря синхронної машини | Включення генераторів на паралельну роботу | Навантаження генератора, включеного на паралельну роботу | Кутова характеристика синхронного генератора | U - образні характеристики синхронного генератора | Принцип дії синхронного двигуна | Пуск синхронних двигунів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати