На головну

дешифраторів

У булевих функціях дешифраторів і мультиплексорів присутні операції логічного додавання і множення вхідних змінних. Це дозволяє реалізовувати БФ на основі цих вузлів.

Завдання 9.1.За допомогою дешіфраторасінтезіровать схему, що реалізує БФ F1= ? (0,2,4,5,7).

Запишемо цю БФ в СДНФ:

Розглянемо систему БФ трехразрядного дешифратора:

Вихідні функції дешифратора Y0, Y2, Y4, Y5, Y7 повністю збігаються з кон'юнкції, що входять в F1. Таким чином, тривіальна реалізація БФ полягає в простому логічному складання сигналів з відповідних виходів дешифратора. Щоб реалізувати задану БФ, до дешифратор потрібно додати схему, що виконує логічне додавання сигналів з цих виходів, т. Е. Схему АБО на п'ять входів. Комбінаційні схеми, відповідні функції F1, Представлені на рис. 9.1.

Мал. 9.1. Схема реалізації F1 на керованому дешифраторі:

а - з використанням схеми АБО на 8 входів;

б - з використанням декількох схем АБО

У представлених схемах використовуються керовані дешифратори, тому для їх нормальної роботи потрібно на керуючі входи подати одиничний рівень. На рис. 9.1 (а) застосована схема АБО на 8 входів. На невикористовувані три входи цієї схеми потрібно подати логічний нуль. На рис. 9.1 (б) використовуються каскадне включення схем АБО з двома і трьома входами. Невикористані виходи дешифраторів залишаються «висять» і нікуди не підключаються!

Завдання можна вирішити з використанням двухразрядного дешифраторів (рис. 9.2). З них будується трьохрозрядний дешифратор, відповідні виходи якого збираються на схемах АБО. У цій схемі елемент АБО на п'ять входів реалізований інакше, ніж на рис. 9.1 (б).

Мал. 9.2. Реалізація БФ F1 на двухразрядного дешифратора

Завдання 9.2.За допомогою трехразрядного дешифратора з інверсними виходамісінтезіровать схему, що реалізує БФ F2= ? (3,4,5,6,8,10,11).

Будь вихід дешифратора з інверсними виходами реалізує функцію

У відповідність із завданням необхідно реалізувати:

Перетворимо функцію з використанням теореми Де Моргана наступним чином:

Чотирирозрядний дешифратор побудований з двох Трехразрядное дешифраторів. В якості вихідної схеми використовується стандартна 8-входовую схема І-Чи не. На невикористаний вхід схеми І-Подається сигнал рівний логічній одиниці (рис. 9.3).

Мал. 9.3. Реалізація БФ F2

завдання 9.3.За допомогою трехразрядного дешифратора синтезувати схему, що реалізує БФ Z = П (1,2,5,6,7,8,12,13,15).

Це завдання можна вирішити двома способами:

1) оскільки функція задана в СКНФ (нульовими значеннями), то завдання можна переформулювати: Z = ? (0,3,4,9,10,11,14), т. Е. Задати БФ в формі СДНФ, при цьому в дужках вказуються ті набори аргументів, на яких БФ приймає одиничні значення. Схема на рис. 9.4 (а).

2) записати БФ в формі СКНФ і виконати перетворення:

Тут для реалізації функції Z використаний дешифратор з інверсними виходами (рис. 9.4, б).

Мал. 9.4. Реалізація функції Z:

а - на дешифраторі з прямими виходами;

б - на дешифраторі з інверсними виходами

 1   2   3   4
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати