На головну

Розрахунок пружин запобіжної муфти

  1. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  2. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  3. I. Розрахунок накопичувальної частини трудової пенсії.
  4. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  5. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  6. I. Розрахунок розміру страхової частини трудової пенсії.
  7. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ

 Вим.
 лист
 № докум.
 підпис
 Дата
 лист
 ЮУрГУ.303341.103 ПЗ
 Визначимо параметри пружин з умови міцності:

де  - Розрахункове напруження в поперечному перерізі витка,

 - Сила, що стискає пружину;

 - Коефіцієнт, що враховує вплив кривизни витків і поперечної сили:

де  - Індекс пружини:

 - Середній діаметр пружини,  - Діаметр дроту:

приймемо  , Тоді:

де  кількість пружин.

Вибираємо для пружин сталеву вуглецеву дріт II класу по ГОСТ 9389-75 ( )

Тоді, підставивши всі відомі величини, в одну формулу отримаємо:

Звідси випливає:

Малюнок 19 - Пружина стиснення.

Тоді, напруга в поперечному перерізі витка дорівнюватиме

Умова міцності виповнилося, пружина
 Вим.
 лист
 № докум.
 підпис
 Дата
 лист
 ЮУрГУ.303341.103 ПЗ
 працездатна.

Малюнок 20 - Характеристика пружини стиснення.

Визначимо величину осаду пружини ?2, Враховуючи, його збільшення на 3 мм при зростанні сили від  до .

де

тоді:

Знайдемо число робочих
 Вим.
 лист
 № докум.
 підпис
 Дата
 лист
 ЮУрГУ.303341.103 ПЗ
 х витків пружини, висловивши з виразу:

де  - Число робочих витків пружини;

 - Модуль зсуву, ;

тоді висловивши  , Маємо:

Округливши до найбільшого цілого значення, отримаємо z = 5.

Тоді повне число витків пружини:

Визначимо крок пружини:

де  - Зазор між витками пружини, тоді:

Визначимо висоту при повному стисненні витків:

Визначимо висоту вільної пружини:

Обчислимо відношення:

Так як, дана умова виповнилося, то перевірка пружини на стійкість не потрібна.

Так як, все елементи муфти відповідають заданим умовам міцності, і є працездатними, слідчий
 Вим.
 лист
 № докум.
 підпис
 Дата
 лист
 ЮУрГУ.303341.103 ПЗ
 ьно, дана муфта, також є працездатною.

 Вим.
 лист
 № докум.
 підпис
 Дата
 лист
 ЮУрГУ.303341.103 ПЗ
 Малюнок 21 - Муфта комбінована пружно - запобіжна.


Список літератури

1. Є. П. Устинівський; Ю. А. Шевцов; Ю. К. Яшков; А. Г. Уланов. Різноманітне проектування зубчастих циліндричних, конічних і черв'ячних передач з застосуванням ЕОМ. Навчальний посібник до курсового проектування з деталей машин. Челібінск 1992р. - 105с.

2.
 Вим.
 лист
 № докум.
 підпис
 Дата
 лист
 ЮУрГУ.303341.103 ПЗ
 В. С. Березін; В. В. Кулешов. Розробка кінематичних схем приводів при курсовому проектуванні з деталей машин. Навчальний посібник. Челябінськ 1994р. - 35с.

3. В. А. Чурюкін; Ю. К. Яшков. Позначення конструкторської документації. Навчальний посібник. Челябінськ 1996р. - 124с.

4. П. П. Сохрін; Е. П. Устинівський; Ю. А. Шевцов. Технічна документація в курсовому проектуванні з деталей машин і ПТМ. Навчальний посібник. Челябінськ 2001р. - 132с.

5. Ю. А. Шевцов; А. С. Теребов. Розробка компоновки редуктора. Навчальний посібник. Челябінськ 2007р. - 34с.

6. П. П. Сохрін; Е. В. Вайчуліс; Е. П. Устинівський та ін. Розробка робочих креслень деталей передач. Навчальний посібник. Челябінськ 2000р. - 78с.

7. В. С. Поляков; І. Д. Барабаш; О. А. Ряховский. Довідник по муфтам. Ленінград вид. «Машинобудування» 1979р. - 415с.

8. Д. Н. Решетов. Деталі машин. Москва «Машинобудування» 1989р. - 496с.

9. В. І. Анухін. Допуски і посадки 4-е видання. Навчальний посібник. З-Петербург вид. «Пітер» 2008р.

10. В. Н. Бєляєв, І. С. Богатирьов, А. В. Буланже Деталі машин: Атлас конструкцій. Навчальний посібник для машинобудівних вузів і ін. За ред. д-ра техн. наук проф. Д. Н. Решетова, 4-е изд., Перераб. і доп. Москва изд. «Машинобудування» 1979р. - 365с.

11. П. Ф. Дунаєв; О. П. Льоліком. Конструювання вузлів і деталей машин. Навчальний посібник для машинобудівних спеціальностей вузів 4-е изд., Перераб. і доп. Москва Вища школа 1985р. - 447с.

 Попередня   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Розрахунок підшипників на заданий ресурс | Проектний розрахунок валу | Підбір шліцьових з'єднань | Перевірочний розрахунок шліцьового з'єднання для вала виконавчого органу | Перевірочний розрахунок шпонкових з'єднань для вала виконавчого органу | Перевірочний розрахунок вала виконавчого органу на статичну міцність по еквівалентному моменту | Перевірочний розрахунок вала виконавчого органу на витривалість | Перевірочний розрахунок підшипників виконавчого органу на ресурс | Параметри зубчастої напівмуфти | Перевірочний розрахунок зубчастої напівмуфти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати