На головну

Способи організації дітей на занятті

  1. Amp; 8. Держава - ядро ??політичної організації суспільства
  2. I. НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
  3. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  4. I. Етіологія гнійно-септичних захворювань (ДСЗ) у дітей.
  5. II. 7.5. Розвиток уваги у дітей і шляхи його формування
  6. III. Нормативно-правова база щодо організації та проведення діагностичної діяльності.
  7. III. Пренатальна діагностика ВДР у дітей

I Ефективність навчання фізичним вправам забезпечується за допомогою різних способів організації дітей. ці


 способи при виконанні рухів впливають на кількість повторень за відведений час, забезпечують управління педагогом процесом засвоєння матеріалу, створюють умови для усвідомленого оволодіння структурними компонентами руху і дозволяють дітям вчитися не тільки у педагога, а й у своїх однолітків.

На фізкультурних заняттях використовується фронтальний спосіб організації, при якому всі діти виконують водночас однакову рух. Цей спосіб дозволяє за виділений педагогом час забезпечити достатньо високу повторюваність, що сприяє швидкому утворенню тимчасових зв'язків, досягненню високої активності кожної дитини і достатнього фізичного навантаження при виконанні будь-якого руху. Але при цьому педагог не може утримати в полі зору всіх дітей, перемикаючись на навчання одних, він не бачить дії інших. Тому при багаторазовому повторенні руху може закладатися його помилкове виконання дитиною і в подальшому доведеться вносити в нього корекцію. Дитина не має можливості спостерігати за діями інших займаються. Цей спосіб цілком підходить для формування початкового уявлення про новий рух, для оволодіння початковими діями з яким-небудь новим посібником (м'ячем, обручем, мішечком і т.д.), коли створюється орієнтування у виконанні. Наприклад, фронтальне початкове виконання подлезанія під шнур в молодшій групі, оволодіння цілеспрямованими діями з м'ячем, підстрибування на місці і т.д., підкидання і ловля м'яча, прокатування м'яча на протилежний бік; стрибки зі скакалкою (в середній групі) і т.д. Доцільно фронтально виконувати руху не тільки на етапі початкового розучування, але і на етапі закріплення і вдосконалення. Слід враховувати, що фронтальний спосіб застосовується тільки до рухів, які потребують підстраховки від травматизму, і використовується у всіх частинах фізкультурного заняття.

Для виконання фізичних рухів навчаються можуть бути розділені на групи, тобто використовується груповий спосіб організації дітей. При цьому кожна група, як правило, вправляється в здійсненні певних рухів, тому кількість дітей у одного снаряда значно зменшується. Через деякий час підгрупи міняються місцями, і це дозволяє переходити до дій на різних снарядах, що підвищує інтерес до заняття. При такому способі створюється можливість для поглибленого розучування руху однієї підгрупою, а інші підгрупи в цей час виконують освоєні руху для їх закріплення або в ускладнених умовах. перевагами цього


способу є створення сприятливих умов для детального засвоєння: невелике число дітей дозволяє забезпечити достатню кількість повторень для успішного опанування вправи, дитина має можливість чути вказівки дорослого, що відносяться до нього і до інших дітей; невелику перерву між повтореннями, з одного боку, достатній для відновлення сил, а з іншого боку - успішно утворюються тимчасові зв'язки і є умови для спостереження за виконанням вправи іншими дітьми.

Знайомі фізичні вправи діти виконують без прямого нагляду педагога, що розвиває у них самостійність у використанні розучені рухів, самоконтроль і самооцінку. Даний рух включається в руховий досвід дитини. Груповий спосіб створює сприятливі умови для розучування складових елементів руху. Однак якщо на занятті розучується новий рух або спосіб його виконання, то для закріплення не може бути взято рух, що вимагає підстраховки.

Різновидом цього способу є позмінний, коли діти виконують один рух змінами (одночасно 3-4 людини), вправа в рівновазі на чотирьох посібниках, Сприга-вання з лавки і т.д.

Потоковий метод передбачає виконання фізичних вправ один за одним, переходячи від одних рухів до інших. При цьому одні діти закінчують якийсь рух і переходять до виконання наступного, а інші тільки починають виконувати перше. Цей спосіб забезпечує майже безперервність дій, формує у дітей гнучкість навички, вміння переходити безпосередньо до виконання інших рухів, розвиває здатність поєднання рухів. Однак навчання новому фізичному вправі при такому способі утруднено, оскільки м'язові відчуття, що виникли при першому виконанні цього руху, потім стираються при здійсненні знайомих рухових дій, і, підходячи знову до відтворення розучуваного руху, дитина допускає помилки. При цьому він позбавлений можливості вчитися від однолітків, так як зайнятий виконанням свого руху.

Даний спосіб успішно вирішує завдання закріплення та вдосконалення рухів.

Існує індивідуальний спосіб організації, Коли діти виконують один рух в порядку черговості. В цьому випадку педагогу легко оцінити якість виконання руху у кожної дитини, робити індивідуальні вказівки. Інші Діти в цей час спостерігають за діями кожного виконує вправи і сприймають зауваження. індивідуальний спо-


 соб забезпечує підстрахування для попередження травматизму. Разом з тим черговість знижує активність дітей, одноманітність призводить до монотонності, а звідси - до відволікання дітей від процесу навчання. Така організація не дозволяє забезпечити достатню кількість повторень для засвоєння, знижує фізіологічну навантаження, і до того ж утворюється велика перерва між повтореннями.

Нерідко вихователь на занятті вдається до поєднання цих способів організації дітей при виконанні фізичних вправ. Так, усередині групового способу одні руху здійснюються індивідуальним способом (стрибки у висоту з розбігу, перекиди і т.д.), а інші - позмінно (підтягування на лавці, вправи в рівновазі, подлезании і т.д.). Подібне поєднання використовується і в поточному способі.Попередня   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   Наступна

РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ В РУХЛИВИХ ІГРАХ | ВИХОВАННЯ ВИРАЗНОСТІ РУХІВ У РУХЛИВИХ ІГРАХ | СПОРТИВНІ ІГРИ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ | техніка переміщення | Техніка утримання м'яча | Техніка основних ударів | НАВЧАННЯ катання на ковзанах | КАТАННЯ НА РОЛИКОВИХ КОВЗАНАХ | Катання НА гойдалка, гойдалки, каруселі | КАТАННЯ НА ВЕЛОСИПЕДІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати