На головну

МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ психофізичного КАЧЕСТВ

  1. II. Тривалі якісні порушення свідомості
  2. III. Розрахунок якісно-кількісних показників для схеми
  3. IV. 15.3. Вольові якості особистості та їх формування
  4. VI. злоякісні пухлини
  5. X. Порядок встановлення факту надання комунальних послуг неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість
  6. А. С. МАКАРЕНКА. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ
  7. Автокорреляция в залишках, її вимір і інтерпретація. Критерій Дарбіна-Уотсона в оцінці якості трендового рівняння регресії.

Психофізичні якості дитини включають в себе такі поняття, як сила, швидкість, витривалість, спритність, гнучкість.

В даний час серед фахівців в галузі фізичного виховання широко обговорюються питання формування психофізичних якостей дитини. Їх розвиток - важливе завдання фізичного виховання. Аналіз спеціальної літератури свідчить, що проблема фізичного розвитку дитини значною мірою визначається розвитком його рухових якостей у різні періоди дитинства, які поки ще недостатньо вивчені.


В даний час широко обговорюються питання генетичної і соціальної обумовленості рівня працездатності організму дитини, її рухових якостей: витривалості, сили, швидкості, гнучкості і т.д. Це тема багатьох досліджень, тому досить поширеною є точка зору про взаємозумовленості соціальних і біологічних факторів у розвитку дітей. Згідно такого твердження, психофізичні якості являють собою прояви рухових можливостей людини, які багато в чому залежать від його вроджених анатомо-фізіологічних, біохімічних, психологічних особливостей. Але при цьому не можна не враховувати той факт, що під впливом систематичного, цілеспрямованого процесу виховання і навчання можна істотно впливати на розвиток цих якостей.

Розвиток основних психофізичних якостей відбувається в тісному зв'язку з формуванням рухових навичок. Вправи, спрямовані на розвиток психофізичних якостей, застосовуються в суворій послідовності, включаються в різні форми рухової діяльності, в тому числі в самостійну рухову діяльність дитини на прогулянці.Попередня   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   Наступна

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА | ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ | общепедагогические принципи | Принципи, що відображають закономірності фізичного виховання | МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ДИТИНИ Методи навчання | Прийоми навчання дитини рухам | ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ НАВИЧОК І ВИХОВАННЯ психофізичного КАЧЕСТВ | У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ | Роль свідомості та емоцій під час навчання рухам | ЕТАПИ НАВЧАННЯ рухових навичок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати