На головну

Випрямні пристрої серії ВУЛ

  1. Апарати з дихальними пристроями
  2. Барабани, пристрої для сепарації пара від вологи, ступеневу випаровування
  3. Квиток №7 Призначення і склад міжнародних стандартів ISO серії 9000
  4. Вибухові пристрої і сліди їх застосування
  5. Види набивних паль і технологія їх влаштування.
  6. Види форм державного устрою
  7. Види форм державного устрою

Випрямні пристрої серії ВУЛ призначені для безбатарейної харчування апаратури зв'язку з двопроменевий схемою. Випускаються ВУЛ за такою номенклатурою: ВУЛ-24/120 і ВУЛ-24/250 -на напругу 24 В; ВУЛ-60/140 і ВУЛ-60/260 -на напругу 60 В; ВУЛ-220/13 - на напругу 220 В.

Комплект, що складається з двох однакових ВУЛ і приданого їм одного загального шафи фільтрів ШФ, отримав позначення Вулсі. В установці Вулсі кожен ВУЛ підключається до окремого фідера змінного струму. По постійному струму обидва ВУЛ з'єднані паралельно і в нормальному режимі працюють з навантаженням, що не перевищує 50% від номінальної потужності. При припиненні подачі напруги по одному з фідерів або пошкодженні одного з ВУЛ другий ВУЛ бере на себе все навантаження комплекту без перерви харчування, а пошкоджений ВУЛ відключається. Однак і в цьому випадку ВУЛ завантажується не більше ніж на 100%. При відновленні напруги на фідері відключений ВУЛ автоматично включається в роботу і все навантаження порівну розподіляється між двома ВУЛ.

Випрямні пристрої серії ВУЛ виконані на базі випрямних пристроїв серії ВУ і в них повністю зберігаються схема випрямлення змінного струму і принцип стабілізації вихідної напруги. Але в зв'язку з тим, що випрямні пристрої серії ВУЛ призначені для безбатарейної харчування апаратури зв'язку, їх схема автоматики і сигналізації дещо відрізняється від схеми випрямлячів серії ВУ: зі схеми автоматики виключені реле перемикання режимів стабілізації випрямляча (так як в випрямлячах ВУЛ є тільки стабілізація по напрузі); сигналізація про відключення ВУЛ при перегорання запобіжника в ланцюгах управління здійснюється від реле, що живиться від другого ВУЛ комплекту (в ВУ цей сигнал подавався від реле, що живиться від батарей); введена затримка відпускання контакторів ВУЛ на 0,8 с (час спрацювання пристрою автоматичного включення резерву (АВР) на вводах змінного струму).

Схема силового тракту випрямляча ВУЛ ідентична схемі силового тракту випрямляча ВУ (див. Рис. 5.1) і відрізняється від останньої лише тим, що з метою поліпшення якості напруги живлення на шинах навантаження при включенні і виключенні одного з паралельно працюючих випрямлячів встановлюється один загальний дволанковий фільтр на два паралельно працюючих випрямляча. Параметри фільтра такі, що на його виході забезпечується, пульсація випрямленої напруги по ГОСТ 5237-69.

Кожна ланка фільтра складається з дроселя фільтрів ДРФ1 ДРФ2 і трьох паралельно включених блоків конденсаторів Бл1-Бл3, Бл4-Бл6 (Рис. 5.3). При відключенні одного з блоків в будь-якій ланці фільтра пульсація напруги на виході Вулсі не перевищуватиме норми. Кожен блок конденсаторів захищений індивідуальним запобіжником Пр1Пр6- При перегорання будь-якого із запобіжників на ШФ загоряється сигнальна лампочка і надходить сигнал на окреме табло.

 Мал. S.3. Принципова схема фільтра ВУЛ

Схема автоматики, захисту і сигналізації ВУЛ забезпечує:

- Автоматичну стабілізацію випрямленої напруги з точністю ± 2% при зміні напруги мережі в межах 90-105% від номінального значення, частоти 49-51 Гц, струму навантаження 10-100% для випрямлячів на напругу 24 і 220 В і 5-100% для випрямлячів на напругу 60 В;

рівномірне розподіл навантаження між паралельно працюючими випрямлячами з точністю до 10%;

-автоматичне вимикання випрямляча при перевантаженні або перегорання запобіжника;

-автоматичне вимикання випрямляча при пропажі напруги на фідері змінного струму або однієї з фаз фідера і автоматичне включення його при відновленні напруги;

-затримка відпускання контакторів постійного і змінного струмів на 0,8 с при попаданні напруги мережі, щоб уникнути зайвої комутації ВУЛ під час автоматичного введення резервного фідера змінного струму;

-надійне утримання контакторів при зменшенні напруги мережі живлення на 50% від номінального значення;

-Оптичний сигналізацію на самому ВУЛ про вимикання випрямляча при перевантаженні або згорянні запобіжника і виведення оптичної та акустичної сигналізації на окреме або загальностанційне реле.

На ВУЛ-24/120 і ВУЛ-220/13 забезпечуються індивідуальний захист кожного ВУЛ від перенапруги в разі аварії в ланцюзі напівпровідникового стабілізатора і виборче виключення несправного ВУЛ. На інших ВУЛ забезпечується тільки сигналізація про перенапруження.

Середній ККД ВУЛ - 0,7; cos?- 0,72 ? 0,75. Конструктивно ВУЛ виконані аналогічно ВУ. Шафа фільтра ШФ має знімні кришки з лицьового боку і може встановлюватися або ззаду ВУЛ, або в одному ряду з ними. Обслуговування випрямлячів ВУЛ і фільтра здійснюється з лицьової сторони.

. Випрямні блоки для електроживлення телефонних станцій малої місткості

Для електроживлення станції малої ємності промисловістю Міністерства зв'язку СРСР випускаються випрямні блоки типу СБ на номінальну напругу 24 і 60 В. Блоки ВБ є стабілізовані по напрузі випрямлячі, що забезпечують стабілізацію випрямленої напруги в межах, обумовлених ГОСТ 5237-69, при зміні напруги мережі на -20 ? + 10% від номінального напруги та струму навантаження від 0 до 100% для випрямних блоків на напругу 24 В і від 5 до 100% для випрямних блоків на напруга-60 В. на виході СБ встановлені згладжують фільтри, що забезпечують псофометрического величину пульсації випрямленої напруги не більше 2,4 мВ для СБ на напругу 24 в і 5 мВ для СБ на напругу 60 В. Це дозволяє використовувати блоки СБ як в установках з акумуляторними батареями, так і для безпосереднього електроживлення апаратури зв'язку. Випрямні блоки випускаються за такою номенклатурою: СБ-60/5; СБ-60/10; СБ-60/15 і В Б-60/25 - на напругу 60 В; СБ-24/3 і СБ-24/6 - на напругу 24 В.

Принципові електричні схеми всіх випрямних блоків типу СБ ідентичні. На рис. 5.4 приведена принципова схема блоку СБ-60/15. Силовий тракт випрямного блоку містить ферорезонансний стабілізатор (ФРС), що складається з трансформаторів Тр1 і Тр2випрямний міст ВМ і дволанковий фільтр (дроселі ДРФ1 і ДРФ2), Конденсатори C1 і С2 трансформатор Tp1 - Насичений, а трансформатор Тр2 - Ненасичений з зазором. На насиченому трансформаторі розташовані мережева обмотка ?1, Обмотка ?р для включення резонансного конденсатора, яка утворюється з частини (або всієї) обмотки ?1, і вторинна обмотка ?3. До резонансної обмотці підключений резонансний конденсатор С5.

За допомогою резонансної обмотки досягається насичення сердечника Tp1. На ненасиченому трансформаторі Тр2 розташовані мережева ?1 і вторинна ?2 обмотки. Первинні обмотки насиченого і ненасиченого трансформаторів включаються послідовно. Вторинна обмотка ?2 трансформатора Тр2 підключається до відведення вторинної обмотки трансформатора Tp1. Таким чином, вторинні обмотки трансформаторів утворюють несиметричну зірку і підключаються до випрямного мосту, зібраному за схемою Ларіонова. У такій схемі стабілізація напруги на навантаженні при зміні напруги мережі або струму навантаження забезпечується за рахунок перерозподілу падіння напруги на обмотках насиченого і ненасиченого трансформаторів і зміни кута зсуву фаз між векторами напруг. При номінальній напрузі мережі і номінальному струмі навантаження зрушення фаз між напругою у вторинний обмотках Tp1 і Тр2 становить близько 100 ° (підбирається підключенням початку вторинної обмотки Тр2 до відповідної отпайки обмотки ?2 трансформатора Tp1)

 Мал. 5.4. Принципова схема випрямного блоку СБ-60/15

При зменшенні струму навантаження випрямляча зменшується і вхідний струм, споживаний з мережі. Пропорційно зменшенню цього струму зменшується і падіння напруги на первинній обмотці Тр2, А на первинній обмотці Три внаслідок насичення, напруга змінюється незначно. Кут зсуву фаз між векторами напруги у вторинних обмотках трансформаторів збільшується, схема наближається до однофазної, внаслідок чого напруга на виході випрямного моста змінюється незначно. При зниженні напруги мережі зменшується напруга первинних і вторинних обмоток трансформаторів. Внаслідок зменшення напруги резонансної ємності зменшується і зрушення фаз між векторами напруги вторинних обмоток Tp1 і Tp2, І напруга на виході випрямного моста залишається скомпенсованих.

Схема стабілізації зі зрушено фазою забезпечує і меншу пульсацію випрямленої напруги в порівнянні зі звичайною однофазної схемою випрямлення. Фільтр на виході СБ забезпечує зниження пульсації випрямленої напруги до величин, зазначених раніше для всіх режимів роботи блоків.

З метою попередження виникнення перенапруги на конденсаторах фільтра при включенні СБ без навантаження і швидкого розряду конденсаторів після відключення випрямляча паралельно конденсаторів фільтра включені резистори Rc1 і Rс2-Захист СБ по виходу і входу здійснюється за допомогою запобіжників Пр3 і Пр4.

Як випрямних елементів в СБ використовуються селенові стовпи. Струм навантаження контролюється амперметром А, а напруга - вольтметром V. Щоб виключити роботу СБ на холостому ходу, до виходу випрямляча підключено баластні опір Rб- Сигналізація наявності напруги на виході і вході СБ здійснюється лампами Л1 і Л2.

У роботу випрямляч включається за допомогою вимикача В. Навантаження до виходу випрямляча підключається контактом силового реле Р3.

Середній ККД СБ - 0,6; cos? = 0,75. Конструктивно СБ-24 виконані у вигляді настінної шафи, а СБ-60 - у вигляді блоків, які можна встановлювати один над іншим.

Для електроживлення будинкових АТС ємністю 100 номерів застосовуються випрямлячі типу ВТ-61/5. Схема цього випрямляча в основному аналогічна схемі блоків ВБ, наведеної на рис. 5.4.

Харчування ВТ-61/5 здійснюється від однофазної мережі змінного струму номінальною напругою 220 В, частотою 50 Гц; випрямлена напруга підтримується в межах 59-64 В при зміні навантаження від 0,3 до 5 А при коливанні напруги мережі змінного струму в межах від 85 до 110% по відношенню до номінального значення і частоти від 49,5 до 50 Гц; пульсація випрямленої напруги не перевищує 5 мВ псоф. Допускається короткочасна (не більше 1 с) півторакратної перевантаження випрямного пристрою, яка можлива при відновленні електропостачання після перерви при одночасному виході у відбій всіх зайнятих до моменту перерви шукачів АТС ДШ. У номінальному режимі ККД пристрою не нижче 0,6, а коефіцієнт потужності (cos?) дорівнює 0,8.

Для стабілізації вхідної напруги змінного струму, як і у СБ-60, застосований ферорезонансний стабілізатор ФРС, який одночасно служить і фазопреобразователем. Це дозволило при харчуванні від однофазного напруги застосувати трифазну схему випрямлення Ларіонова. За рахунок відповідного автоматичної зміни величин і фаз напруги, що підводиться до випрямного мосту при коливаннях навантаження і напруги живлення, забезпечується необхідна стабілізація випрямленої напруги.

Випрямний пристрій ВТ конструктивно виконано у вигляді настінної шафи.

Для утримання в режимі безперервного підзаряду і дозаряда стартерних батарей, які застосовуються в автоматизованих дизель-генераторних установках, використовуються подзарядні блоки ПБЗ, виконані за описаною раніше схемою. У цих блоках застосовується полегшений фільтр, так як вони завжди працюють спільно з акумуляторною батареєю. Харчування ПБЗ здійснюється змінним струмом частотою 50 Гц і напругою 220 В. Випрямлена напруга - 24 В, максимальний випрямлений струм - 3 А. Точність стабілізації напруги ± 2%. Блоки ПБЗ розміщуються в шафах заряду батарей (ШЗБ).Попередня   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Наступна

Точкові і площинні. | В основу роботи трансформатора покладено явище електромагнітної індукції. | Кожен трансформатор має не менше двох обмоток - первинну і вторинну. | Принцип дії трансформатора | Холостий хід трансформатора. | Трифазні трансформатори. | Способи регулювання і стабілізації. | дроселі насичення | ферорезонансні стабілізатори | Випрямні пристрої сірої ВУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати