Головна

Випрямні пристрої серії БУК

  1. Апарати з дихальними пристроями
  2. Барабани, пристрої для сепарації пара від вологи, ступеневу випаровування
  3. Квиток №7 Призначення і склад міжнародних стандартів ISO серії 9000
  4. Види набивних паль і технологія їх влаштування.
  5. Види форм державного устрою
  6. Види форм державного устрою

Промисловість Міністерства зв'язку СРСР з 1970 року почала випускати уніфіковані випрямні пристрої на кремнієвих вентилях серії ВУК. Випрямні пристрої серії ВУК відрізняються від випрямних пристроїв серії ВУ наступним:

-вместо селенових вентилів в них застосовані кремнієві діоди, що дозволило помітно підвищити ККД випрямних пристроїв;

-для регулювання вихідних параметрів ВУК (потужністю понад 4 кВт) використані дроселі насичення з внутрішньої зворотним зв'язком, що дозволило зменшити вагу сталевих сердечників дроселів насичення і підвищити коефіцієнт посилення і швидкість регулювання, т. е. поліпшити динамічні характеристики ВУК в порівнянні з ВУ;

-схема автоматики підключення резервного випрямляча при паралельній роботі ВУК забезпечує заміну будь-якого пошкодженого робочого ВУК резервним при числі паралельно працюючих ВУК до трьох (в ВУ така автоматика забезпечується лише при одному робочому ВУ);

-упрощени і уніфіковані схеми стабілізатора, в результаті один і той же стабілізатор використовується в ВУК всіх типів;

- Введені пристрої обмеження струму в режимі стабілізації напруги, що значно підвищує надійність роботи ВУК і практично дублює релейний захист по струму.

Випрямні пристрої серії ВУК випускаються за такою номенклатурою: ВУК-36/60, ВУК-36/130 і ВУК-36/206, розраховані на напругу 24 В; ВУК-320/7, ВУК-320/14, ВУК-320/30 і ВУК-265/60 - на напругу 220 В; ВУК-93/25, ВУК-67/70, ВУК-67/140, ВУК-67/260 і ВУК-67/600 - на напругу 60 В; ВУК-170/13, ВУК-140/35 і ВУК-140/66 * -на напругу 120 В.

Випрямні пристрої ВУК-67/70, ВУК-67/140, ВУК-67/260, ВУК-67/600, ВУК-140/35, ВУК-140/66, ВУК-265/60 - буферні, призначені для роботи з акумуляторними батареями за способом постійної підзарядки, а решта випрямні пристрої - зарядно-буферні, т. е. придатні для роботи як в буферному режимі з акумуляторними батареями, так і для нормального їх заряду.

Випрямні пристрої ВУК-36/60, ВУК-93/25, ВУК-170/13, ВУК-320/7 типовий потужністю 2 кВт виконані за тією ж схемою, що і ВУ, розраховані на потужність 2 кВт; відрізняються ці ВУК від ВУ тим, що в якості випрямних елементів в них використані кремнієві вентилі, ВУК володіють більш досконалою схемою автоматики і забезпечені фільтрами, що забезпечують на виході випрямних пристроїв пульсацію по нормам, обумовленим ГОСТ 5237-69.

Схема силового тракту ВУК потужністю 4 кВт (і більше) приведена на рис. 5.2. Кремнієві вентилі включені за схемою Ларіонова. Вихідна напруга і струм регулюються дросселями насичення дру, струмові обмотки яких включені в схему моста послідовно з випрямними вентилями (на відміну від ВУ, де струмові обмотки дру включені послідовно з первинними обмотками силового трансформатора). Таким чином, у схемі ВУК одні і ті ж вентилі використовуються як для випрямлення змінного струму, так і для створення внутрішнього зворотного зв'язку (додаткового підмагнічування) в дроселях насичення, що різко знижує необхідну потужність регулювання.

Струмові обмотки дроселів насичення включені між собою відповідно до послідовно. Стабілізація напруги або струму здійснюється автоматичною зміною струму підмагнічування в обмотці підмагнічування ГОП дроселя насичення.

Як стежить устрою в ВУК застосований транзисторний підсилювач постійного струму, на виході якого змінюється струм при зміні напруги на виході ВУК (при роботі випрямляча в режимі стабілізації напруги) або на виході випрямного містка Д10, Підключеного до вторинної обмотки трансформатора струму ТРП4 (При роботі в режимі стабілізації струму).

Для зменшення подмагничивающим сили обмотки ГОП і розширення меж регулювання в керуючому дроселі введена додаткова обмотка зміщення ОС, що забезпечує підмагнічування осердя навіть при струмі в ГОП, що дорівнює нулю. Обмотка живиться від окремих обмоток силового трансформатора стор через випрямний міст Д4. З цього ж моста підключений до джерела живлення на підсилювач постійного струму. Щоб отримати на виході ВУК напруга постійного струму, пульсація якого задовольняла б вимогам ГОСТ 5237-69, застосовується дволанковий LC-фільтр (дроселі ДРФ1 і ДРФ2, Конденсатори C1 і С2).

Випрямні пристрої ВУК розраховані на підключення до мережі трифазного змінного струму напругою 380 або 220 В. Допустимі коливання напруги і частоти мережі живлення такі ж, як і для випрямних пристроїв твань ВУ відповідного призначення. Вимкнення і включення ВУК до мережі і навантаженні здійснюються ремонтним роз'єднувачем Рр, А автоматичне включення і виключення з боку змінного струму - трифазним контактором Рт, З боку постійного струму - контактором Рп.

Випрямні пристрої серії ВУК забезпечують:

-Автоматичним стабілізацію випрямленої напруги на виході випрямляча з точністю не гірше ± 2%;

-Автоматичним стабілізацію випрямленого струму з точністю не гірше 5-10% від заданої величини;

-Автоматичним захист випрямляча від перевантажень і перенапруг;

-автоматичне включення випрямляча при відновленні напруги в мережі (після аварійного відключення) в режимі стабілізації струму з подальшим автоматичним переходом в режим стабілізації напруги при підвищенні напруги на батареї до заданої величини;

- Паралельну роботу до трьох випрямлячів на загальне навантаження в режимі стабілізації напруги і до чотирьох - в режимі стабілізації струму. Причому випрямні пристрої на напругу 60, 140 м 220 В (потужністю 4 кВт і більше), що живлять навантаження з різко мінливих трафіком, на паралельну роботу підключаються автоматично. Випрямні пристрої на напругу 24 В, що живлять ланцюга, що характеризуються постійним навантаженням, на паралельну роботу підключаються вручну. Струм навантаження між паралельно працюючими ВУК розподіляється з точністю 20% від максимального струму одного ВУК. Допускається паралельна робота чотирьох однотипних ВУК на напругу 24 В у режимі стабілізації напруги; при цьому рівномірний розподіл навантаження не нормується;

-автоматичне включення наступного ВУК на паралельну роботу при досягненні 90-100% максимального навантаження на кожному працюючому випрямлячі;

-автоматичне відключення в послідовності, зворотної включенню, при скиданні навантаження до 30-35% на кожному працюючому випрямлячі;

-автоматичне підключення резервного випрямляча в режимі стабілізації струму для заряду і підзарядки батареї і відключення цього випрямляча при досягненні на батареї заданого напруги;

-автоматичне включення резервного випрямляча при виході з ладу будь-якого робочого ВУК внаслідок несправності останнього;

-обмеження вихідного струму випрямляча при роботі в режимі стабілізації напруги шляхом переведення його в режим стабілізації струму;

-Дистанційне включення і виключення випрямляча;

-Оптичний сигналізацію на самому ВУК про ненормальностях в його роботі і виведення оптичної та акустичної сигналізації на окреме або суспільне табло. Буферні ВУК на напругу 60 і 140 В допускається використовувати в режимі стабілізації струму (заряд батарей) з підвищенням вихідної напруги відповідно до 74 і 155 В. При цьому струм навантаження може знижуватися до 60-80% від максимального значення.

Середній ККД зарядно-буферних ВУК - 0,71-0,75; буферних ВУК - 0,8-0,82; cos? ВУК - 0,68-0,72. Випрямні пристрої ВУК конструктивно оформлені так само, як і ВУ у вигляді шафи, і можуть встановлюватися або впритул до стіни, або задніми сторонами один до одного, або в одному ряду з іншим обладнанням ЕПП, встановленим не у стін приміщення. Обслуговування ВУК здійснюється з лицьової сторони шафи.

Висота ВУК - 2250 мм, глибина - 700 мм (крім ВУК-67/600, у якого вона становить 800 мм). Ширина коливається від 450 мм до 1200 мм. Випрямний пристрій типу ВУК-67/600 на вихідну потужність 40 кВт конструктивно виконано у вигляді двох шаф і має ширину 1800 мм. В одній шафі розміщуються силовий трансформатор, вентилі і дроселі насичення, а також вентилятор для примусового охолодження Ч, у другому - стабілізатор, фільтр і пристрій управління і сигналізації. Поділ ВУК-67/600 конструктивно на дві шафи викликано великими габаритами силового трансформатора і дроселів і необхідністю охолодження елементів силового тракту випрямляча.

 Попередня   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Наступна

Напівпровідникові вентилі | Точкові і площинні. | В основу роботи трансформатора покладено явище електромагнітної індукції. | Кожен трансформатор має не менше двох обмоток - первинну і вторинну. | Принцип дії трансформатора | Холостий хід трансформатора. | Трифазні трансформатори. | Способи регулювання і стабілізації. | дроселі насичення | ферорезонансні стабілізатори |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати