Головна

Визначення біхроматной окислюваність прискореним методом

  1. I. КЛАСИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТІ.
  2. II. 6.1. Визначення поняття діяльності
  3. VI. Визначення понять.
  4. Z ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ управлінських СПОСОБНОСТЕЙ 527
  5. А. Визначення розрахункової вологості ґрунту робочого шару
  6. Аксіоми теорії ймовірностей. Дискретні простору елементарних фіналів. Класичне визначення ймовірності
  7. Аналіз руху грошових коштів непрямим методом

Визначення біхроматной окислюваність може проводитися арбітражним і прискореним методами. Обидва методи є титриметричних. Зважаючи на складність арбітражного методу визначення ГПК, нижче ми наводимо тільки прискорений метод, який можна вважати спрощеною модифікацією арбітражного. Наведений метод цілком може бути реалізований в польових умовах або за відсутності лабораторної бази (наприклад, в виробничих умовах) і придатний для аналізу стічних і забруднених природних вод. Він знайшов застосування для постійних щоденних аналізів, проведених для контролю роботи очисних споруд, стану води в водоймах і ін. Результати визначень, одержувані прискореним методом, зазвичай трохи нижче, ніж при аналізах арбітражним методом, проте вони добре відтворювані і корелюють з його результатами. Відтворюваність результатів, одержуваних прискореним методом, пояснюється тим, що в одному і тому ж водоймі (стічній воді, технологічної пробі і т.п.) присутній практично один і той же «букет» окислюваних органічних сполук. Розбіжності між результатами прискореного та арбітражного методів можуть бути значними в тих випадках, коли в пробах присутні важко окислюються речовини - наприклад, оцтова кислота, аланін, бензол та ін. Практично ж вводять коефіцієнт перерахунку з метою подолання наслідків прискореного методу і їх приведення (з деякою погрішністю ) до арбітражного. Головна особливість прискореного методу визначення ГПК - підвищений-ва концентрація використовуваного розчину сірчаної кислоти (застосовується нерозбавлена ??концентрована сірчана кислота). В таких умовах не потрібно спеціального нагрівання проби, тому що її температура підвищується до необхідних значень за рахунок тепла, що виділяється при розведенні сірчаної кислоти. Саме в цьому полягає основна відмінність прискореного методу від арбітражного, тому що в останньому пробу необхідно кип'ятити більше години в сернокислотном розчині біхромату калію. Це створює ряд най-мущества прискореного методу перед арбітражним, розширює область його застосування. Слід зазначити, що при визначенні ГПК прискореним методом окислення проводять без додавання каталізатора - сульфату срібла. При цьому дещо знижується точність аналізу за рахунок неповного окислення частини важко окислюються органічних речовин.

Прискорений метод застосовується при значеннях ГПК не менше 50 МГО2/ Л і не більше 4000 МГО2/ Л, при великих значеннях пробу необхідно розбавити.

При необхідності виконують консервацію проби. Залежно від цілей аналізу, визначення ГПК можна проводити в нефільтрованої або фільтрованої пробі. В останньому випадку пробу фільтрують через мембранний або паперовий фільтр.

1. У конічну колбу на 150-200 мл за допомогою піпетки помістіть пробу.

2. До проби піпеткою додайте 2,5 мл розчину біхромату калію.

3. До розчину додайте вміст капсули (близько 0,2 г) сульфату ртуті (II).

4. До вмісту колби, перемішуючи розчин погойдуванням, обережно додайте піпеткою концентровану сірчану кислоту в кількості 7,5 мл на 1 мл проби або 15 мл на 5 мл проби (в даній операції температура розчину піднімається вище 100 ° С.)
 5. Колбу витримаєте 2 хв., Після чого розчин охолодіть до кімнатної температури.

6. У колбу мірним циліндром прилейте 100 мл дистильованої води.

7. У колбу додайте 3-4 краплі розчину ферроіна.

8. Оттітруйте надлишок біхромату розчином солі Мора з допомогою піпетки або бюретки.

Принцип методу. Присутні у воді відновники окислюються біхроматом калію в кислому середовищі в присутності каталізатора. Надлишок біхромату калію титрують розчином железоаммонийні квасцов:

 каталізатор - сульфат ртуті або срібла

При титруванні визначте обсяги розчину солі Мора, що витрачаються в ході аналізу (VA = VAO - VAK), І в холостому досвіді (VX = VXO - VXK).Попередня   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Наступна

Розділ 6 - Техніка і технологія захисту навколишнього середовища. | Умови випуску виробничих стічних вод. | Методи видалення з води речовин групи I | Методи видалення з води речовин групи II | Методи видалення з води речовин групи III | Методи видалення з води речовин групи IV | Визначення окисляемости перманганатной | Визначення амонійного азоту | Визначення нітритного азоту | Визначення нітратного азоту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати