Головна

автомодельності

Якщо який-небудь параметр не впливає на перебіг процесу, то процес називається автомодельного по відношенню до цього параметру. Так, наприклад, при турбулентному русі крапельних рідин, що переміщуються за допомогою насосів, вплив власної ваги рідини (сили тяжіння) на розподіл швидкостей і перепад тисків дуже мало. Тому умовою рівності значень критерію Фруда, що відображає вплив сили тяжіння, при моделюванні можна знехтувати і спростити рівняння (4), представивши його у вигляді

.

Тому вимушене турбулентний рух рідин можна вважати автомодельного за критерієм Фруда.

2. Один і той же критерій (в даному випадку критерій Фруда), вплив якого в одних процесах можна не враховувати, в інших процесах справляє визначальний вплив на перебіг процесу, наприклад, при переміщенні рідини під дією різниці щільності в різних точках її обсяг.

3. автомодельного може наступити при зміні умов протікання процесу. Типовим прикладом служить опір сил тертя руху в'язкої рідини. При значенні критерію Re нижче певної величини воно залежить головним чином від величини Re і в малому ступені від шорсткості стінок. Однак при збільшенні Re понад деякого критичного значення фактором, що визначає опір, стає саме шорсткість стінок труби. Опір перестає залежати від Re, Тобто процес стає автомодельного за цим критерієм (про це буде показано трохи пізніше).

4. У разі автомодельности за даним критерієм показник ступеня при ньому в узагальненому рівнянні типу рівняння

виходить з досвіду рівним або близьким до нуля.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   Наступна

Рівняння Бернуллі для усталеного руху ідеальної рідини | Основи теорії подібності | Застосування методу аналізу розмірностей в гідродинаміки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати