На головну

КРОВЛИ СКАТНЫХ КРЫШ

  1. Асбестоцементные кровли
  2. ВОДООТВОД СО СКАТНЫХ КРЫШ
  3. КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
  4. Кровли. Основные виды
  5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРОВЛИ
  6. Металлические кровли

При зображенні болтових з'єднань розміри болта, шайби та гайки знаходять у відповідних ГОСТах. На учбових складальних кресленнях номінальний діаметр та довжина відповідає ГОСТу Інші розміри визначають за умовними співвідношеннями елементів болта та гайки в залежності від діаметру різьби.

Довжина болта l розраховується за формулою , де m і n - товщина деталей, які з'єднуються в мм; s - товщина шайбі в мм; H - висота гайки в мм; к - довжина кінця болта в мм, яка підіймається над гайкою. Розрахувавши довжину болта, підбирають найближче значення l (з ряду) у залежності від діаметру d. Розмір l довжини різьби болта можна прийняти приблизно за формулою: 2d + 2P, де P = Розмір l також можна прийняти з таблиці.

Перший етап. Виконання креслення «Болтове та шпилькове з'єднання » починають з розрахунку. Другий етап: нанесення горизонтальних ліній для підготовки двох видів. Відступаємо від рамки креслення зверху на 30мм і проводимо першу тонку лінію приблизно на піваркуша, яка відповідає верхній кромці болта. Опускаємося на величину к (дивись верхній рис.) і проводимо другу лінію.

Розмір кпоказує, яка частина болта знаходиться над гайкою. Наступний проміжок - розмір Н для гайки. Опускаємося на величину s для шайбі. Товщина першої металевої деталі m, другої - n. Останній розмір - h для головки болта. Відступаємо від рамки креслення зліва на 70мм і проводимо вертикально вісь. Третій етап. В металевих деталях для болтового з'єднання свердлять отвір. Тому креслимо лінії

(розмір А) паралельно вісі на ділянках m і n. Для цього праворуч та ліворуч від осі відмірюємо .

Четвертий етап: креслимо болт. Починаємо з головки болта, яка розташована на ділянці h. На головному вигляді, який ми креслимо, відкладаємо розмір D. Від осі ліворуч та праворуч відмірюємо та проводимо лінії паралельно вісі. На ділянці m і nкреслимо стержень болта. Його розмір (зовнішнього діаметру різьби) d, який наданий у завданні. Відмірюємо від вісі праворуч та ліворуч та проводимо лінії. Ці лінії утворюють зазор між лініями отвору та болта. У цьому зазорі ми бачимо лінію з'єднання металевих деталей. На шайбі та гайці розріз не виконують. Понад гайкою ми бачимо частину стержню болта, яка має такий же розмір . Від першої верхньої лінії відступаємо паралельно униз на величину с,яка надана у завданні. Це висота фаски (конуса). Проводимо її горизонтально. З точки перетину ліній зовнішнього діаметру болта та основи фаски проводимо лінії під кутом 45º. Креслимо лінію границі різьби. Для цього відмірюємо від верхньої точки на вісі розмір - довжину нарізаної частини болта, який спочатку розраховуємо. А потім уточнюємо по таблиці.

Показуємо різьбу: креслимо діаметр западин d . Для цього на ділянці кпроводимо тонкі суцільні лінії паралельні вісі на відстані праворуч та ліворуч. Продовжуємо їх під шайбою до закінчення різьби (горизонтальної лінії). Там, де з'єднується стержень болта з головкою, виконуємо радіус r.

Етап п'ятий. Креслимо вигляд зверху. Для цього відступаємо 20мм або 25мм від ніжній лінії головного вигляду. Проводимо лінію кромки металевої деталі. Відступаємо униз на і так знаходимо положення горизонтальної осі, яку зображуємо штрих-пунктирною лінією. Від неї ще раз відступаємо на і креслимо нижню кромку деталі.

Зображуємо болт: проводимо від точки пересічення осей коло радіусом основною суцільною лінією, а коло радіусом - тонкою суцільною лінією довжиною ¾ кола. Креслимо допоміжну тонку лінію радіусом d. З точок пересічення її горизонтальною віссю ділимо коло на 6 частин, які з'єднуємо. В шестикутнику проводимо коло. Креслимо шайбу радіусом . Обмежуємо металеві деталі хвилястою лінією на обох виглядах, відступаючи по 5-8мм від контуру шайби. На гайці та головці болта (що на головному вигляді) зображаємо ребра по точках шестикутника гайки на вигляді зверху. Від другої лінії (границя між ділянками кта Н)відмірюємо радіус R на вісі та помічаємо цю точку. Ставимо ніжку циркуля в точку та проводимо дугу між ребрами гайки. Аналогічно креслимо дугу на болті. Проеціюємо точку кола, яке торкається шестикутника на вигляді зверху. Ця точка знаходиться на перехресті горизонтальній вісі та кола. Знаходимо їй відповідну на гайці та головці болта на головному вигляді. Звідти проводимо лінії під кутом 30º. А у сторону середини проводимо дугу до з'єднання з дугою радіусом R. Деталь m штрихуємо в одну сторону, деталь n -у іншу.

Етап шостий. Креслимо аналогічно вигляд зліва. Але слід пом'ятати, що гайка на цьому вигляді та головка болта будуть мати менший горизонтальний розмір. Для цього слід згадати креслення шестигранної призми на профільній проекції.

Перелік запитань для самоперевірки

1. Які види виробів з гвинтовою поверхнею ви знаєте?

2. Як утворюється циліндрична гвинтова лінія?

3. На яких поверхнях нарізають різьби?

4. Які бувають різьби за напрямком гвинтової лінії?

5. Визначення кроку гвинтової лінії.

6. Пояснить, що таке гвинтовий виступ.

7. Які ви знаєте види профілю різьби?

8. Якими параметрами характеризується різьба?

9. Поясніть, що таке: хід багатозаходної різьби.

10. Функції різьб.

11. Як позначаються різьби?

12. Як зображується різьба на болті на головному вигляді та зверху?

13. Які визнаєте конструктивні форми деталей з різьбою?

14. Якими деталями і як утворюється болтове з'єднання?

15. Як визначити довжину болта у болтовому з'єднанні?

16. Які вимоги ставлять до зображення гайки і головки болта на головному вигляді?

Навчально-довідкова література

1. Боголюбов С. К., Воинов А. В. Черчение М. Машиностроение. 1982 г.

2. Сидоренко В. К. Технічне креслення.-Львів: Оріяна-Нова. 2000р.

КРОВЛИ СКАТНЫХ КРЫШ

Кровлей называют верхний водонепроницаемый слой крыши. Требования предъявляемые к кровле:

· водонепроницаемость

· долговечность

· минимальные эксплуатационные расходы

Кровли скатных крыш выполняются из следующих материалов:

· металлические

· асбестоцементные

· черепичные

· рулонные

График для выбора кровельного материала представлен на рис. 8.7.

Уклоны скатных крыш составляют соответственно: для стальных - 17 ° - 24 ° для волнистых асбестоцементных - не менее 19 °. Для черепичных - 30 ° - 45 °, для рулонных -10 ° - 35 °.


Рис. 8.7. График для выбора кровельного материала в зависимости от уклона крыши:

1- стружка, щепа, гонт; 2- черепица, асбестоцементные листы; 3-рулонные материалы четырехслойных кровель с защитным слоем гравия, втопленного в горячую мастику, а также лотки ендов таких же кровель; 4- рулонные материалы трехслойных кровель с защитным слоем гравия, втопленного в горячую мастику; 5- рулонные материалы трехслойных кровель без защитного слоя; 6- рулонные материалы, наклеиваемые на горячих и холодных мастиках двухслойных кровель; 7- волнистые асбестьцементные листыунифицированного профиля; 8- черепица мягкая; 9- асбестоцементные листы усиленного профиля; 10- листовая сталь; 11- асбестоцементные листы обыкновенного профиля;

h- высота конька; l- заложение; l/2- расстояние по горизонтали (проекция) от конька до карнизного свеса
1   2   3   4   5   6

КРОВЛЯ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | КРОВЛЯ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ | КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ | ВОДООТВОД СО СКАТНЫХ КРЫШ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати