На головну

Навчання основним акробатичним вправам

  1. Quot; (i) стосовно комп'ютерних програм, якщо сама програма не є основним об'єктом прокату; і
  2. А) Первинне навчання
  3. алгоритмізованого навчання
  4. Аналіз забезпеченості основними засобами
  5. Б) Навчання на робочому місці.
  6. блочне навчання
  7. больцманівського навчання

Навчання акробатичним вправам починається з найпростіших вправ, до яких відносяться угруповання і перекати.

угруповання - підготовча вправа для виконання перекатів, перекидів, сальто. Розрізняють такі види угруповання: в приседе, сидячи, лежачи на спині і широку угруповання (рис. 235). Всі вони виконуються з основної стійки, присідаючи, сива, з положення лежачи на спині, руки вгору. З цих положень треба зігнути ноги в колінах, руками взятися за середину гомілок і щільно підтягти коліна до плечей, голову нахилити вперед, лікті притиснути до тулуба, спину округлити.

перекати вивчаються як самостійні вправи і як підводять при оволодінні більш складними вправами. Вони використовуються як сполучні елементи і прийоми самостраховки при падіннях, виконуються з різних вихідних положень. Розрізняють: перекати вперед в щільній угрупованню, в положенні лежачи на спині (качалка); лежачи прогнувшись на животі; зі стійки на колінах прогнувшись, з опорою руками і без неї; зі стійки на лопатках; перекати назад з упору присівши, з сива, з основної стійки через сивий з прямими ногами в упор на лопатках; перекати в сторону з упору стоячи на колінах (з опорою перед-


плечі), на одному коліні, іншу ногу в сторону на носок; в широкій угрупованню прогнувшись, з угрупованням в момент перекату на спину; кругової перекат. Перекати вперед і назад виконуються в щільній угрупованню. При перекаті в сторону випроставшись спочатку фіксується поза «гордо» (лежачи на спині, животі), потім виконується сам перекат (рис. 236). Перекати вивчаються фронтальним способом.

Після оволодіння угрупованням і перекатами вивчаються більш складні вправи: перекиди, перевороти, полуперевороти, сальто, шпагати, мости, рівноваги, стійки.

перекиди виконуються вперед і назад, індивідуально, в парах і великими групами. Перекиди вперед - з упору присівши, з кроку, зі стійки ноги нарізно, з опорою і без опори руками, з упору лежачи, з випаду і з горизонтального рівноваги, зі стійки на руках в упор присівши, в сивий, в стійку на лопатках; довгий перекид, стрибком і прогнувшись. Перекиди назад - з сива, з упору присівши, з основної стійки після сива з прямими ногами - в упор стоячи на одному і двох колінах, в напівшпагаті, в упор стоячи, ноги нарізно; назад зігнувшись, ноги разом і нарізно; через стійку на руках; через плече (зігнувшись і прогнувшись); в парах, взявшись під руки; перекид вперед без опори руками з положення боком один до одного; зі скрестного хватом руками. Перекид, що виконується вперед удвох, тримаючись за гомілки: перший лежить на спині, піднявши прямі ноги, другий стоїть обличчям до нього у голови (голова першого між стопами другого), обидва захоплюють один

друга за гомілкостопи; другий нахиляється вперед, злегка відштовхується ногами, ставить ноги першого (зігнуті в колінах) ступнями на підлогу на ширину плечей і, згинаючи руки, виконує перекид, піднімаючи ногами партнера; перший встає і виконує те Ж саме (рис. 237). Перекид, що виконується удвох:стоячи обличчям один до одного на відстані двох кроків, перший виконує перекид вперед, другий стрибає через нього, ноги нарізно-потім обидва стрибком повертаються обличчям один до одного і перекид виконує другий, а перший стрибає через нього, ноги нарізно і т.д. Цю вправу можна виконувати втрьох.

Опановуючи шкереберть, що займаються готуються до вивчення складних акробатичних вправ типу сальто і формують навички самостраховки.

перекид вперед виконується з упору присівши. Нахиляючись вперед, треба поставити руки на ширині плечей попереду ступень (на 40 - 50 см) і перенести на них вагу тіла. Згинаючи руки і повністю випрямляючи ноги, нахилити голову до грудей, наблизити потилицю до мату; відштовхнутися ногами і, групуючи, м'яко перекотитися вперед з круглою спиною до упору присівши без додаткової опори руками. У тому випадку, якщо вправу неможливо, його вивчають по частинах. Спочатку опановують щільною угрупованням і перекатом на спині, поступово збільшуючи амплітуду для переходу в упор присівши. Потім з упору стоячи зігнувшись або упору присівши виконується перша половина перекиду до положення упору зігнувшись (з прямими ногами), а після паузи за рахунок щільної угруповання виконується друга половина вправи. При навчанні шкереберть використовують підвищену опору і похилу площину. Перевертання через голову допомагають активним розгинальні рухи ніг, а при переході в упор присівши активним рухом (накатом) плечей і голови вперед. Перекид виконується в одному темпі.

довгий перекид виконується з полуприседа, руки назад. Поштовхом ніг і махом рук вперед треба перейти в упор стоячи з максимальним віддаленням рук при постановці на опору. Потім, згинаючи руки і нахиляючи голову на груди, перейти в упор на лопатках, виконати угруповання і закінчити перекид перекатом в упор присівши. Довгий перекид виконується по великій амплітуді, але без фази польоту. Угруповання виконується тільки після торкання опори руками (рис. 238). Оволодіти цією вправою можна, послідовно виконуючи: перекид вперед з упору присівши, з поступовим збільшенням відстані між ногами і постановкою рук, з незначного піднесення, з постановкою рук на

орієнтири (лінія, прапорець, стик матів і ін.). Страховку і допомогу надають стоячи збоку, під груди і ноги або стоячи кілька ззаду і підштовхуючи виконуючого вперед за пояс для збільшення довжини перекиду.

перекид стрибком виконується з положення полуприседа, руки назад-


Поштовхом ніг і махом рук вперед робиться стрибок вгору-вперед з приземленням на руки, потім, згинаючи руки і нахиляючи голову на груди, завершується перекид приходом в упор присівши. При виконанні перекиду стрибком обов'язково наявність фази польоту. Угруповання виконується тільки після торкання опори руками (рис. 239). Послідовність вивчення: перекид вперед в упор присівши; потім, виставляючи руки подалі вперед, з підвищеною опори, з невеликим стрибком в довжину вгору-вперед, з поступовим збільшенням фази польоту, через різні перешкоди або через партнерів. Страховку і допомогу надають стоячи збоку, під груди і ноги.

Перекид вперед зі стійки на руках. Після виходу в стійку на руках треба подивитися вперед і, не затримуючись, почати падіння вперед з прямими руками і прямим тілом. В кінці падіння нахилити голову на груди і, спираючись лопатками на мат і не згинаючи тіла, почати перекочування вперед, потім згрупуватися і завершити перекид (рис. 240). Оволодіти цією вправою можна послідовно виконуючи: перекид вперед з різних вихідних положень, після зупинки в стійці за допомогою товариша, з стійки на руках виконати падіння лопатками на мат, не згинаючи тіло (на час); в стійці на руках зробити додаткове зусилля (за допомогою товариша) для виконання падіння на лопатки з прямими руками. Страхувати, стоячи збоку і підтримуючи за ноги.Перекид назад. З упору присівши треба опуститися в сивий, не змінюючи прийнятого положення угруповання, енергійно перекотитися по мату назад, захопити руками ноги близько колінних суглобів, активним рухом посилити обертання. До моменту торкання потилицею мату швидко поставити руки у голови пальцями якомога ближче до плечей і розігнути ноги до торкання носками підлоги. Розгинанням рук полегшити перевертання через голову, одночасно зігнути ноги і прийняти упор присівши. Успішне виконання перекиду назад багато в чому залежить від своєчасної постановки рук. Голова повинна бути нахилена на груди. Страхувати, стоячи збоку, за поперек в напрямку руху.

Сивий з прямими ногами з основної стійки є сполучною і найбільш характерним елементом для виконання різних варіантів перекиду назад. Тому його вивчають окремо. З основної стійки робиться нахил вперед, руки ставляться якнайдалі назад. Продовжуючи нахилятися вперед, виконати сивий з прямими ногами, ставлячи прямі руки на опору. При розучуванні спочатку виконується хороший нахил вперед з прямими ногами, потім сивий на підвищену опору за допомогою товариша (стоячи попереду і утримуючи за руки або ззаду і допомагаючи за пояс), сивий, поступово знижуючи опору, за допомогою і самостійно.

Перекид назад зігнувшись. З основної стійки, нахиляючись вперед, виконується сивий з прямими ногами, потім робиться перекат на спину з подальшим перекиданням через голову в упор стоячи зігнувшись (можна ноги нарізно). Дії руками в момент перекидання через голову ті ж, що і в простому перекиді назад (рис. 241).

Перекид назад прогнувшись через плече виконується з сива з прямими ногами. Нахиляючись назад і одночасно піднімаючи ноги, треба перекотитися на лопатки, руки відвести в сторони і покласти долонями на підлогу; спираючись на руки, голову нахилити на ліве плече і, повертаючи долоню правої руки по ходу перекиду і розгинаючись через стійку на правому плечі, м'яко перекотитися через груди і живіт в упор на стегнах. У момент переходу через стійку на плечі руки поставити ближче до тулуба і, спираючись на них, пом'якшити перекат (рис. 242).


При навчанні цій вправі необхідно в положенні лежачи на спині, руки в сторони, нахилити голову на плече і повернути кисть; зі стійки на плечі зробити перекат через груди і живіт в упор лежачи на стегнах; з упору лежачи зігнувшись розігнутися в тазостегнових суглобах і знову прийти в початкове положення; з сива виконати перекат на спину з нахилом голови; виконати розгинання і перекат через груди з підтримкою за ноги. Страховку надають, стоячи збоку, за ноги.

Перекид назад через стійку. Виконується з сива з нахилом вперед або після сива назад з прямими ногами. Закінчуючи перекат назад зігнувшись, поставити руки біля плечей і швидко розігнутися ногами вгору, одночасно активно випрямити руки. Після виходу в стійку можна, згинаючись, перейти в упор стоячи зігнувшись або, згинаючи руки, виконати перекат в упор лежачи; можна також зворотним рухом зробити перекид в угрупованні або зігнувшись (рис. 243). При навчанні цій вправі необхідно: з упору зігнувшись поставити руки біля плечей, виконати розгинання в стійку за допомогою товариша і повернутися в початкове положення кілька разів поспіль; виконати те ж, але при активній допомозі страхує за ноги в момент розгинання. Страховку надають стоячи збоку.

перевороти виконуються з фазою польоту і без неї. Вони можуть бути: вперед махом однієї і поштовхом іншою, опорою руками і головою, повільний, з одночасною і послідовною опорою руками, поштовхом обох ніг, на одну ногу, з поворотом (рон-Дат); тому махом однієї і поштовхом іншою, повільний, з одночасною і послідовною опорою руками, фляк; в сторону - «колесо».

Переворот в сторону. Сутність цієї вправи полягає в виконанні обертального руху через голову в лицьовій площині з послідовною опорою руками і ногами. Переворот вліво виконується зі стійки на правій нозі, ліва попереду, руки вгору долонями вперед, обличчям у напрямку руху. З широким кроком лівої треба швидко нахилити тулуб і, згинаючи


ліву ногу, поставити ліву руку вперед на одній лінії з лівою ногою (приблизно в одному кроці від неї). Після цього без зупинки помахом правої і поштовхом лівої ноги, послідовно спираючись руками, пройти через стійку на руках, ноги нарізно. По черзі відштовхуючись руками і опускаючи ноги, встати в стійку ноги нарізно, руки в сторони (лівим боком у напрямку руху). Руки і ноги ставити на одній лінії (рис. 244). При розучуванні послідовно виконуються: стійка на руках (позначити), стійка на руках з поворотом і широким розведенням ніг в сторони за допомогою товариша, друга половина перевороту в сторону за допомогою; переворот в сторону з використанням гімнастичної лавки; переворот в цілому за допомогою, а потім і самостійно. Вивчати переворот слід в обидві сторони. Страхувати, стоячи позаду,

за поперек.

Переворот вперед з опорою головою і руками виконується з полуприседа або основної стійки. Штовхаючись ногами, спертися руками і головою (верхньою частиною лоба) подалі від ніг, після чого перейти в стійку на голові зігнувшись, а потім, не затримуючись, енергійно розгинаючись в тазостегнових суглобах (ноги прямі), зробити швидкий поштовх руками, завершуючи рух пальцями. У безопорном положенні руки тримати вгору, голову назад, максимально прогнутися. Приземлятися на носки напружених ніг з переходом на всю стопу (рис. 245). На початку навчання цей елемент доцільно виконувати з гірки матів, поступово змен-


Шая її висоту, потім на невелике піднесення, через мотузку або руку товариша. Його можна робити на одну ногу, на зігнуті ноги, в стійку на колінах, в сивий ноги нарізно або разом з нахилом вперед. Допомога надається з одного або двох сторін, однією рукою під плече, а інший під поперек.

рондат (Переворот з поворотом) - сполучний елемент, в молодших розрядах і в навчальних програмах може мати самостійне значення. Рондат виконується махом однієї і поштовхом другої ноги з послідовною опорою прямими руками, з поворотом на 180 ° і фазою польоту після опори руками. Вправа робиться в строго вертикальній площині. Рондат виконується з місця і з розбігу. Починається він з невеликого розбігу, виконується з невеликим нахилом тіла, без згинання в тазостегнових суглобах, з паралельним становищем рук, завершується підскіком. Після підскоку починається нахил тулуба вперед. Толчковая нога ставиться по лінії розбігу, після чого слід енергійний рух маховою ногою. При цьому плечі не повертаються. Поворот починається тільки перед самою постановкою правої руки за рахунок прагнення поставити її можливо далі вперед, без фази польоту. Ліва рука ставиться кілька справа (при повороті наліво) від середньої лінії (або на ній), пальцями вліво (до середньої лінії). Права рука ставиться якомога пізніше зовні від лівої руки, приблизно на ширину кисті від поздовжньої лінії опори лівої (опорною) руки. Пальці правої руки злегка розгорнуті в напрямку лівої руки. Займається повинен виконати весь поворот і з'єднати ноги при опорі однією рукою. Далі починається Курбет. Приземлятися потрібно точно на середній лінії розбігу, спиною до напрямку руху, з випрямленою тілом (рис. 246). Рондат вивчають в такій послідовності: навчають курбети, перевороту боком з поворотом в однойменну сторону (проти руху); то ж, але поєднуючи при приземленні ноги і випрямляючи тіло; то ж, але зі стрибком вгору; потім обуча-


ють постановці ніг і рук по прямій лінії, виконання рондат в цілому з місця, з темпового підскоку, з одного-трьох кроків і легкого розбігу, з розбігу. Страховку надають стоячи збоку, в разі потреби підтримуючи під спину.

переворот вперед виконується після темпового підскоку на одній нозі. Кроком вперед нахилитися і в момент жорсткої постановки рук на опору виконати поштовх опорною ногою і швидкий мах назад за голову іншою ногою. Руки на опору ставляться попереду плечей. Це забезпечує активний, стопорить поштовх руками. Він повинен збігатися з з'єднанням ніг при проходженні стійки на руках. У польоті тіло злегка прогнутися, руки утримуються вгору, голова відхилена назад. Переворот вперед можна виконати з місця, на одну ногу (рис. 247). При навчанні необхідно: освоїти стійку на руках, різні стрибки на руках в упорі лежачи і в стійці; махом однієї і поштовхом іншою - стійку на руках з одночасним ударом двома ногами про мат, що висить на стіні; підскок в стійці на руках з відштовхуванням від жорсткої опори і підкидного містка; то ж на плече партнера або гірку матів; переворот за допомогою партнера і самостійно. Допомогу надають однією рукою за плече, інший - під поперек.

переворот назад (Фляк) складається з двох полупереворотов: стрибка назад з ніг на руки і стрибка з рук на ноги (Курбет). Чим більше швидкість руху тіла і чим нижче політ, тим краще. Переворот назад з місця зручно виконувати з положення стійки руки вперед. Попередньо виконується мах руками назад до відмови, в момент руху рук (дугою) вперед тіло виводиться з рівноваги (не вивільняючи коліна вперед), ноги злегка згинаються, голова нахилена на груди. Відштовхуючись і одночасно прогинаючись назад, потрібно зробити активний мах прямими руками назад за голову. У цьому положенні тіло перевертається назад в стійку на руках. Жорстко зустрічаючи опору, слід відтягнутися в плечах і виконати Курбет (рис. 248).


При навчанні використовуються вправи, що підводять: зміщення газу назад рухом, схожим на момент посадки на стілець; перевертання виконавця назад прогнувшись через руки партнерів; то ж, але стрибком назад в стійку на руках; виконання перевороту назад з рук партнера; з'єднання стрибка назад в стійку на руках і Курбет (за допомогою партнера); переворот в цілому з поступово зменшується гірки матів (за допомогою); переворот назад, стоячи обличчям до стінки або гірці матів (зі страховкою). Правильне виконання перевороту назад дозволяє набрати швидкість поступального і особливо обертального руху тіла, тому після нього зручно робити інші акробатичні елементи.

Полуперевороти виконуються стрибком з однієї частини тіла на іншу з обов'язковою фазою польоту. Вони включають в себе: Курбет, підйом розгинанням, стрибок в стійку на руках, стрибок назад в стійку на руках з подальшим перекатом, стрибок назад в упор зігнувшись на лопатках і підйом розгинанням.

Курбет виконується зі стійки на руках. Потрібно відтягнутися в плечах назад з вираженим прогином тіла (розтягуються м'язи передньої поверхні тіла); потім, швидко напружуючи їх, округляючи спину і згинаючись в тазостегнових суглобах, відштовхнутися руками від опори. Постановка ніг на опору ближче або далі до рук залежить від наступного елемента (рис. 249). при разучіва-ванні необхідно: виконати Курбет зі стійки на руках на краю узвишшя (підкидний трамплін, місток або один-два мата) з потужним поштовхом руками, потім на доріжці. Всі ці вправи виконуються за допомогою партнера. Він стоїть збоку і в момент відведення плечей і прогинання однією рукою під плече, а інший під груди допомагає виконати відштовхування, забезпечуючи правильну поставу тіла (округлене положення спини) під час згинання в тазостегнових суглобах.

сальто виконується вперед, назад і в сторону, в угрупованні, прогнувшись, зігнувшись, махом, з поворотами, тобто з одночасним обертанням щодо двох осей: поперечної і поздовжньої.


Сальто назад в угрупованні виконується після фляк, рондат і з місця. З стійки з паралельними ступнями виконати полуприсед з невеликим нахилом тулуба вперед, руки назад. Енергійним помахом руками вперед-вгору, піднімаючи плечі, потягнутися вгору, розігнутися в тазостегнових і колінних суглобах і закінчити поштовх ступнями. У безопорном положенні швидко прийняти щільну угруповання. Момент захоплення руками гомілок збігається з активним відведенням голови назад, що посилює обертальний момент. Перебуваючи особою до підлоги, слід швидко Розгрупувати і приземлитися (рис. 250). При навчанні необхідно: повторити угруповання в положенні лежачи на спині і перекид назад; виконати стрибок вгору з місця і з рондат в високий «відскік» без угруповання і з угрупованням за допомогою партнера або на гірку матів; то ж, але в поєднанні з шкереберть назад; сальто з місця в угрупованні за допомогою партнера, з підкидного містка, з невеликого узвишшя і самостійно. Страховка і допомога виявляються рукою під поперек для збільшення висоти і швидкості обертання; однією рукою під спину або під груди і плече при приземленні.


Сальто вперед в угрупуванні виконується з місця і з розбігу. При виконанні з розбігу на останньому кроці робиться стрибок (наскок) на обидві ноги, руки відводяться назад. В процесі відштовхування руки швидко виносяться вперед-вгору. Відштовхування від опори відбуваються прямим тілом. Подальше обертання забезпечується щільною угрупованням; руки з положення вперед-вгору енергійно опускаються вниз і захоплюють коліна розлучених ніг. Швидкість обертання залежить від щільності угруповання. виконавши 3/4 сальто, потрібно швидко Розгрупувати ногами до підлоги, зустріти опору кілька спереду напруженими ногами (рис. 251). Приземлення може бути і на одну ногу. При виконанні сальто в зупинку наскок стопорить: пружні ноги ставляться спереду, помах руками спрямований вгору; в перехід: ноги ставляться ближче, помах руками спрямований вперед-вгору. Існує кілька способів помаху руками: мах руками вперед-вгору, рух рук зверху-вниз і мах рук назад-вгору з подальшим згинанням. Послідовність навчання: виконати стопорить наскок і стрибок вгору з прямим тілом в поєднанні з енергійним помахом руками вперед-вгору на гору матів або на руки партнера; з розбігу перекид вперед на гірку матів з опорою руками і без неї; з розбігу сальто з приземленням на спину, в сивий, в упор присівши на гірку матів з поступовим зменшенням її висоти. Сальто вперед з батута, підкидного містка, трампліну в яму з поролоном, а потім на доріжці, сальто через мотузку. Страховка і допомога виявляються, пересуваючись збоку, однією рукою під груди, Інший під спину.

шпагати виконуються поздовжньо лівої (правої), поперек, вертикально, напівшпагаті. Шпагат можна виконувати з присідаючи, спираючись на руки, ковзанням вперед і назад правою і лівою; ковзанням вперед з основної стійки, а також з інших вихідних положень. При їх виконанні відбувається сильне розтягування м'язів і зв'язок ніг. Тому підходити до вивчення цих вправ потрібно з обережністю, кожен раз забезпечуючи ретельне розігрівання основних м'язових груп. Для цього перед


ньо виконуються: напівшпагаті; пружні руху в випадах; махи ногами вперед, назад, в сторону; то ж за допомогою партнера; пружні руху з використанням гімнастичної стінки в положенні шпагату (не до кінця) на підлозі і ін.

мости виконуються опорою руками і ногами, на передпліччях, на одну руку, на одну ногу, разноименно, на колінах. Починають навчати цій вправі з положення лежачи на спині. Зігнуті ноги ставлять на ширині плечей, руки спираються у голови (пальці до плечей). З цього вихідного положення розгинаються ноги і руки, голова відводиться назад, плечі над кистями, коліна злегка зігнуті, вага тіла рівномірно розподілена на ноги і руки. У міру опанування вправи поступово скорочується відстань між руками і ногами. Далі розучують міст нахилом назад, стоячи біля гімнастичної стінки і за допомогою товариша. Міст опусканням виконується зі страховкою і на м'якій опорі до його впевненого виконання учнем.

З положення моста виконують різні переходи: а) в основну стійку, вага тіла передається на ноги, таз подається вперед і відбувається випрямлення спочатку в поперековій, а потім в грудній частині; б) в стійку на руках. Допомога і підтримка - рукою під спину. Переходи з моста можуть виконуватися поворотом навколо однієї руки; в упор стоячи на колінах; в упор сидячи на п'ятах; в упор на одному коліні, інша нога назад; в упор присівши і ін. Поворот на місці виконується з обертанням на 360 ° по черзі з опорою руками і ногами.

рівноваги можуть бути: горизонтальне на правої (лівої) ноги, переднє, бокове, з нахилом, «кільцем», вертикальне (шпагатом).

горизонтальне рівновагу виконується з основної стійки. Для цього треба відвести праву (ліву) ногу назад до відмови, руки в сторони (або інше положення), тулуб і голову тримати прямо. Потім повільно нахилити тулуб вперед, піднімаючи ногу до відмови назад (не нижче рівня плечей), зберегти прогнутися положення. При навчанні цій вправі попередньо виконуються: помахи ногами, тримаючись за опору на висоті пояса; то ж, але з затримкою ноги в крайньому верхньому положенні; рівновагу за допомогою товариша, тримаючись руками за опору на висоті пояса, з короткочасним відпусканням рук.

стійки можуть виконуватися на лопатках, на голові і руках, на голові і передпліччях, на передпліччях, на руках, на грудях, на плечі, на одній руці.

Стійка на лопатках виконується з різних вихідних положень: сива з прямими і зігнутими ногами, упору присівши, упору стоячи зігнувшись і ін. Для її виконання треба зробити перекат назад в стійку на лопатках із зігнутими ногами, руки якомога швидше підставити під спину, пальцями обхопити поперек. при-


нять стійке положення, рівномірно розподіливши вагу тіла на потилицю, шию, лопатки і руки; розігнути ноги вгору. Стійка на лопатках виконується також з опорою прямими руками об підлогу і уздовж тулуба (рис. 252). Страховку надають, стоячи збоку, за ноги.

Стійка на голові і руках виконується з різних вихідних положень і різними способами (поштовхом ніг, силою, махом однієї і поштовхом іншою). При виконанні з упору присівши поштовхом ніг або силою поставити голову на верхню частину лоба, прийти в стійку на голові і руках в угрупованні, потім, розгинаючи ноги, виконати стійку прямим тілом. Голова ставиться попереду рук на таку відстань, щоб утворився рівносторонній трикутник. Вага тіла рівномірно розподіляється на всі точки опори. Руки ставляться на ширину плечей, лікті зігнутих рук звернені назад, пальці розгорнуті вперед-назовні. При навчанні цій вправі необхідно виконати: правильну постановку рук і голови з упору стоячи зігнувшись або на підвищеній опорі; стійку на голові і руках в угрупованні біля стіни, за допомогою товариша. Страховку надають стоячи збоку, за гомілку і стопи.

Стійка на руках виконується з різних вихідних положень і різними способами. Найпростішим варіантом є виконання стійки махом однієї і поштовхом другої ноги. Для цього треба з стійки на махової нозі, толчковая вперед на носок, руки вгору долонями вперед нахилитися вперед і, не опускаючи рук і утримуючи спину прямою, поставити прямі руки на підлогу і подати плечі вперед, поштовхом злегка зігнутою поштовхової і енергійним рухом махової ноги назад -вгору вийти в стійку на руках. При цьому толчковая нога приєднується до махової, а тіло приймає максимально випрямлена положення (треба потягнутися носками вгору). Руки, тулуб і ноги по можливості повинні складати одну пряму лінію (рис. 253). Стійку на руках краще вивчати, виконуючи її біля стіни або за допомогою товариша. Страховку надають стоячи збоку і обмежуючи руками можливість падіння.
Попередня   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   Наступна

стройові вправи | загально-розвиваючі вправи | прикладні вправи | вільні вправи | Вправи на коні | Вправи на кільцях | опорні стрибки | Вправи на брусах | Вправи на перекладині | Вправи на брусах різної висоти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати