На головну

Вправи на брусах різної висоти

  1. III. Вправи і КЗ, що формують регуляційних-комунікативні вміння на прагматико-репрезентує стадії.
  2. Боязнь висоти (Fear of Heights)
  3. Вигляді ромбообразний схеми
  4. Можливість здійснення Церковних Таїнств при різного ступеня свідомості
  5. вільні вправи
  6. Сприйняття висоти звуку
  7. Лікарський контроль як умова допуску до занять фізичними вправами і спортом

Сучасні бруси різної висоти - це своєрідна здвоєна перекладина. Висота верхньої жердини 245 см, нижній - 165 см. Відстань (ширина) між жердинами регулюється. Вправи, що виконуються на них, в більшості своїй запозичені з чоловічої гімнастики. У зв'язку з цим змінився і характер вправ. Практично повністю виключити статичні і силові вправи. Комбінації на цьому снаряді знайшли яскраво виражену динаміку. У них переважають махові вправи, перельоти з однієї жердини на іншу. Статичні і силові вправи використовуються, як правило, на початковій стадії навчання і в основний гімнастики. Вони виконуються в простих і змішаних вісах і акцентах. До них відносяться різні виси і упори, підйоми, спади, опускання, перемахи і кола ногами, найпростіші соскоки. Успішне оволодіння ними залежить від розвитку сили рук, плечового пояса і тулуба, координації рухів, гнучкості, орієнтування в просторі, рішучості та сміливості. Ці здібності і розвиваються в першу чергу в процесі систематичних занять на цьому снаряді. Найпростіші з вправ входять в зміст шкільної програми з гімнастики.

Розмахування вигинами у висі на верхній жердині (В / ж). Для його виконання треба спочатку підняти прямі ноги вперед і, не затримуючи їх у кінцевому положенні, легким кидком відвести назад, подаючи плечі вперед. Виконати це кілька разів підряд, поступово збільшуючи амплітуду рухів. ЗЦМ тіла повинен бути гранично віддалений від опори, м'язи плечового пояса розтягнуті. Страховка і допомога виявляються стоячи збоку однією рукою за стегно, інший під поперек.

Віс присівши на нижній жердині (Н / ж) - це такий стан займається на снаряді, при якому він висить на в / ж, а носками зігнутих ніг впирається про н / ж (рис. 219). Його можна виконувати: з вису на в / ж силою; з вису стоячи на в / ж поштовхом ніг; з розмахування вигинами. При навчанні використовується гімнастична


стінка. Страховка і допомога виявляються стоячи ззаду чи збоку за тулуб.

Віс лежачи на н / ж виконується: а) з вису стоячи на в / ж поштовхом ніг з наступним перемахи через жердину зігнутими або розведеними в сторони ногами; б) з розмахування вигинами на в / ж перемахи зігнутими, розведеними нарізно або прямими (зігнувшись) ногами (рис. 220). Вправа розучується в наступній послідовності: а) з вису на гімнастичній стінці виконується піднімання вперед прямих або розведених у сторони на повну амплітуду ніг; б) у висі на в / ж після попереднього прогинання (замаху) постановка розведених в сторони ніг на в / ж; в) з вису стоячи на в / ж поштовхом ніг Змін розведеними в сторони ногами через н / ж за допомогою і самостійно. Страховка і допомога виявляються стоячи збоку однією рукою під живіт, інший - під спину.

Віс прогнувшись на н / ж з опорою ступнями про в / ж виконується з вису стоячи на н / ж зовні. Махом однією, поштовхом іншою треба поставити по черзі ступні ніг на в / ж і, прогинаючись, притиснутися стегнами до н / ж. Послідовність навчання полягає в наступному: виконати вис прогнувшись на колоді або іншому снаряді з опорою ступнями про гімнастичну стінку; переступанням по гімнастичній стінці, махом однієї, поштовхом інший, а потім на брусах різної висоти за допомогою. Страховка і допомога здійснюються шляхом підтримки однією рукою під плече, інший під стегно.

Підйом в упор на в / ж з вису присівши на н / ж виконується одночасним розгинанням ніг і натисканням прямими руками на в / ж (рис. 221). Послідовність розучування може бути наступною: а) згинання та активне розгинання рук в упорі лежачи; б) з вису стоячи на перекладині, колоді, низьких брусах і ін. виконання упору поштовхом ніг і натисканням прямими руками на опору; в) з вису стоячи зігнувшись на гімнастичній стінці

нажиманием прямими руками на рейку встати в вис стоячи; г) виконання підйому в упор на в / ж за допомогою і самостійно. Страховка і допомога виявляються однією рукою під спину, інший - під стегно.

Підйом переворотом в упор на в / ж виконується з вису присівши однієї на н / ж. Поштовхом однієї, махом іншої і одночасним активним згинанням рук ЗЦМ тіла наближається до в / ж; Махова нога проходить через в / ж, після чого до неї приєднується і толчковая нога. Перевертання в упор завершується активним рухом го-

лови і тулуба назад (рис. 222). Навчання цій вправі починають після попереднього розвитку сили м'язів рук, передньої поверхні тулуба і ніг, спини і орієнтування в просторі. Вправа виконується спочатку на нижній жердині з допомогою і самостійно, а потім на верхній жердині, також спочатку за допомогою, а потім самостійно.

Спад назад з упору на в / ж в вис лежачи на н / ж. З упору на в / ж почати активний рух плечима

назад на прямих руках, притискаючи стегна до жердини, голову кілька нахилити на груди. Подаючи ноги вперед, зігнутися в тазостегнових суглобах і піднести шкарпетки до в / ж. Продовжуючи маятнікообраз-ве рух тілом вперед, опустити ноги на н / ж. У висі лежачи прогнутися і нахилити голову назад. Вправа може виконуватися зігнутими, прямими і розведеними в сторони ногами. Вивчення починати на н / ж або низькій перекладині з допомогою; то ж на гірку матів; то ж з упору на в / ж (на н / ж покласти мат) з допомогою і самостійно. Страховка виявляється стоячи збоку під спину і стегно.

Опускання вперед з упору на в / ж в вис лежачи на н / ж вивчається після попереднього розвитку сили м'язів рук, черевного преса і клубово-поперекових м'язів і орієнтування в просторі при перевертанні через голову. З упору треба, нахиляючись вперед, повиснути, спираючись стегнами про в / ж, потім пересунути кисті рук тильною стороною вперед так, щоб можна було перейти у вис, після цього повільно опустити ноги вперед до вису лежачи на н / ж. Навчання починається на нижній жердині або перекладині; в міру набуття впевненості в своїх силах і подолання боязні переходять до виконання вправи на в / ж.

Перемахи і кола ногами є простими за технікою виконання вправами і застосовуються головним чином для розвитку сили м'язів рук і передній поверхні тіла, координації рухів, включаються в навчальні комбінації.

З вису лежачи на н / ж, зміни в вис і Змін ноги нарізно у вис лежачи. Виконується енергійним підніманням ніг вперед до в / ж і перемахи ними через жердину після невеликої паузи (маятнікооб-різний рух тіла назад), потім робиться акцентований мах назад. Змін вперед починається після акцентованого натискання руками на в / ж. Поєднуючи ноги і продовжуючи Маят-нікообразное рух тіла вперед, опустити ноги на в / ж. Перемахи вперед і назад можна робити зігнутими і прямими ногами.


Вправа спочатку виконується за допомогою, а потім самостійно. Страховку і допомогу надають, стоячи з боку спини або збоку, під спину і живіт.

З розмахування вигинами у висі на в / ж особою назовні, Змін зігнувши ноги {зігнувшись) у вис зігнувшись і ковзаючи ногами по н / ж вис лежачи ззаду - відпускаючи ліву (праву) руку, поворот в сивий на стегні на н / ж. Страховка і допомога - стоячи збоку, рукою допомогти ритмічно розмахуватися і підняти таз. Підготовчі вправи - для зміцнення м'язів черевного преса в положенні лежачи і в висі на гімнастичній стінці. Підбивають вправи - повороти з вісов лежачи ззаду (на низькій перекладині, н / ж брусів різної висоти) переходом в вис лежачи.

Коло однієї з поворотом на 270 ° в сивий на стегні з вису лежачи на н / ж. Для виконання цієї вправи треба підняти праву (ліву) ногу вперед, потім, повертаючись на стегні ліворуч (праворуч), перехопити праву (ліву) руку скрестно спереду і, продовжуючи поворот, зробивши коло правої (лівої) ногою, відпустити ліву (праву) руку і сісти на праве (ліве) стегно. Навчання починається з імітації повороту з положення лежачи на спині так, щоб поворот виконувався за рахунок напруги м'язів тулуба, а не опускання ноги. Вправа виконується спочатку проводкою, а потім самостійно.

С розбігу махом однієї і поштовхом іншою вскач в упор ноги нарізно правою (лівою) на н / ж. Виконується з декількох кроків розбігу, з наскоку на гімнастичний місток, поштовхом лівої і махом правої з одночасним змахом руками. Місток встановлюється таким чином, щоб нижня жердина не перешкоджала активного помахом прямою ногою. Вивчення можна починати на коні з ручками з допомогою і без неї, потім той же на н / ж. Страховка виявляється стоячи збоку за плече і під стегно махової ноги. Можна також супроводжувати займається в процесі розбігу, утримуючи його за поперек і злегка піднімаючи в момент відштовхування і маху ногою.

З розбігу вскач з поворотом на 180 ° в вис лежачи на н / ж. Виконується з декількох кроків розбігу, з наскоку на гімнастичний місток, поштовхом двох ніг з одночасним змахом руками у напрямку до в / ж. Після поштовху виконується поворот уздовж вертикальної осі ліворуч (праворуч) - кругом за рахунок обертання плечем назад, захопленням в / ж з одночасним приходом в вис лежачи. Вивчається за допомогою вправ, що підводять: з підскоку поворот кругом зі помахом руками вгору; то ж в положення лежачи на гірку матів; то ж у гімнастичної стінки; то ж в сивий на коня і т.д. Ці вправи слід виконувати зі страховкою і допомогою. Надалі - виконувати на брусах різної висоти (поролоновий мат покласти на н / ж), а потім і без нього. Страховку надають стоячи ззаду під поперек.


менти виконуються на підвищеної і вузькою опорі. Висота колоди від статі - 125 см, від матів - 105 см (товщина матів 20 см), ширина робочої поверхні - 10 см, довжина колоди - 500 см. Гімнастичні колоду покрито замшевого шкірою або замінником і вмонтовано в підлогу на двох прямих або похилих металевих ніжках.

У вправах на колоді від гімнастки потрібно безперервне пересування по снаряду, зміна ритму рухів, виконання складних, ризикованих елементів і сполук з них, пересування на високих полупальцах і з поворотами, витонченість рухів, здатність висловити в них свою індивідуальність і ін. Успішність оволодіння вправами залежить : від здатності гімнастки зберігати в процесі рухів правильну поставу; від тактильно-м'язової чутливості стоп; від функцій вестибулярного аналізатора, що впливають на орієнтування в просторі; від координації рухів, загальної і спеціальної фізичної підготовленості, рішучості та сміливості. Вправи на колоді є ефективним засобом і методом розвитку цих здібностей. Сучасні вправи на гімнастичному колоді вимагають від займаються хорошою акробатичній і хореографічної підготовленості.

При навчанні техніку рухів освоюють спочатку на підлозі, потім по накресленої лінії, на гімнастичній лаві, низькому колоді. І тільки в міру формування досвіду досліджувані вправи виконуються на середньому, а потім і високому колоді. Страховку здійснюють стоячи збоку, гімнастка підтримується за руку, під спину або живіт. Для страховки використовуються поролонові мати, укладені на одному рівні з колодою, або ями.

Вправи на колоді поділяються на: вискакує, пересування, повороти, стрибки, акробатичні вправи і соскоки.

вискакує - Обов'язкове початок вправ. Вони виконуються з місця і з розбігу, з стійки поздовжньо і впоперек (з кінця колоди), з косого розбігу, з використанням гімнастичного містка і без нього. При навчанні вискакує використовуються кінь з ручками і без ручок, гімнастична лава, низький і середній колоду.

Вискакує зі стійки поздовжньо виконуються: в упор; в упор правий (лівий) в сторону на носок; в упор поза правої (лівої) з однойменною перемахи; перемахи правої з поворотом ліворуч в упор сидячи ноги нарізно; в упор ноги нарізно правою (лівою) з однойменною, різнойменних перемахи; перемахи зігнувши ногу в упор ноги нарізно, правої (лівої) (рис. 225); перемахи, зігнувши ноги в упор ззаду (рис. 226); в упор стоячи, ноги нарізно (рис. 227); в упор ноги нарізно поза; в упор присівши на одну, іншу в сторону на носок або іншу ногу в сторону, носок на колоду не ставиться.


Вискакує зі стійки поперек з кінця колоди можна виконати: в упор сидячи ноги нарізно поза; в присед на одну, іншу вперед на носок або вперед (рис. 228); шкереберть вперед; через стійку на руках.

Вискакує з косого розбігу (Боком до колоди) виконуються: в упор сидячи на правому (лівому) стегні, ліву (праву) назад (рис. 229); в упор стоячи на колінах (рис. 230); в упор стоячи на одне коліно, іншу ногу назад; в упор присівши (рис. 231); в упор присівши ззаду на одну, ставлячи іншу ногу вперед на носок (з опорою на одну руку); в присед на одну ногу, іншу вперед на носок, без опори на руку; в упор ноги нарізно з поворотом кругом - виконується з стійки лівим боком до колоди поштовхом лівої і махом правої ноги вздовж колоди. Спираючись на руку, треба перестрибнути правої і повернутися в упорі на руках наліво кругом в упор сидячи, ноги нарізно, поперек.


 Найбільш складні вискакує виконуються шкереберть вперед (в упорі лежачи зігнувшись, в стійку на лопатках, присідання), в стійку на руках поздовжньо або поперек і ін.

пересування з'єднують в єдину комбінацію все елементи, що виконуються на колоді. До них відносяться різні види ходьби і бігу, підскоків, танцювальних кроків і поєднання з цих елементів. Вони виконуються з різними рухами рук, голови, тулуба. Стопа ставиться на середню лінію, злегка навскіс так, щоб відчувати гострий край колоди.

Види ходьби і бігу: крок з носка, ходьба на носках, полупріседая на опорній нозі, випадами, з рухом вільної ноги (прямий і зігнутою) вперед, назад, в сторону або утримуючи її в крайньому високому положенні; приставних і змінний крок; біг на носках дрібним кроком, з невеликими стрибками з ноги на ногу, виводячи прямі (зігнуті) ноги вперед (назад).

підскоки: кроки з підскоком, виводячи по черзі прямі (зігнуті) ноги вперед, назад, в сторону.

Танцювальні кроки: галоп, полька, вальсовий, російська, попеременний крок. Виконуються, так само як і на підлозі, з плавним, граціозним, як би ковзає просуванням вперед.

повороти виконуються на носках в положенні стоячи і в приседе, на двох і на одній нозі, в акцентах присівши, в акцентах на кілець і седах; вивчаються спочатку на підлозі, а потім на підвищеній опорі. Для точного виконання повороту намічаються орієнтири, наприклад мах ногою вздовж колоди. Велике значення має положення голови: при поворотах ліворуч (праворуч) і кругом вона зберігає пряме положення з тулубом; при поворотах на 360 ° і більше спочатку відстає від руху тіла, а потім швидко повертається, обганяючи плечі. Рухи руками можуть сприяти повороту і збереженню рівноваги. При поворотах ліворуч (праворуч) і кругом руки можуть бути в сторони, вгору, на пояс, при більш складних поворотах - допомагають обертального руху.

Повороти в положенні стоячи на обох ногах виконуються праворуч (ліворуч) і кругом: з стійки поперек в стійку поперек, зі стійки поздовжньо в стійку ноги скрестно і навпаки.

Повороти в положенні стоячи на одній нозі виконуються махом вперед або назад, зігнутою або прямою ногою. Залежно від напрямку обертання розрізняють однойменні (в сторону опорної ноги) і різнойменні (в протилежну від опорної ноги) повороти.

Повороти в приседе на обох ногах можна виконати: з стійки поворотом кругом в присед і навпаки; в приседе поворотом кругом; зі стійки поворотом кругом присідаючи і встаючи; то ж, але стрибком.

Повороти в приседе на одній нозі: з присідаючи поздовжньо на правій, ліву в сторону на носок, однойменний поворот напра-


у або колом в таке ж вихідне положення; з присідаючи поперек на правій, ліва полусогнута вперед на носок, опускаючи ліву вниз і махом назад, різнойменний поворот кругом в таке ж вихідне положення.

Повороти в акцентах, акцентах присівши, акцентах на колінах, седах поєднуються зі вискакує, перемахи або переходами з нижчих положень в більш високі. Вони виконуються в основному з опорою на руки: з упору поворот в сивий на стегно; з упору перемахи однієї поворот в сивий ноги нарізно; з сива на стегні поворот кругом в сивий на інше стегно; з упору ноги нарізно поза поворот праворуч (ліворуч) або колом; зі стійки на колінах поворот кругом в напівшпагаті; зі стійки на одному коліні, іншу назад, поворот кругом в таке ж вихідне положення; з напівшпагаті поворот кругом в стійку на одному коліні, інша нога зігнута вперед; в упорі лежачи на животі поворот ліворуч (праворуч) або колом.

стрибки у вправах на колоді служать одним із способів пересування і як самостійні елементи. Їх труднощі визначається тривалістю польоту, амплітудою і структурою рухів в безопорной фазі. Вони діляться на три групи (на місці, з просуванням і з поворотами), а виконуються поодиноко або серіями, що складаються з декількох стрибків. Стрибки на місці можуть поєднуватися зі стрибками в русі. Найбільшу трудність в їх виконанні представляє приземлення. Воно виконується амортизирующим згинанням і подальшим розгинанням ніг. Для збереження рівноваги необхідна висока координація в рухах ніг, тулуба і рук.

Стрибки на місці виконуються поштовхом двома: з полупрісе-

так чи присідаючи в таке ж вихідне положення; в упор присівши; зі зміною ніг або подвійний зміною ніг; з розведенням ніг вперед-назад або в сторони; з приземленням на одну ногу; махом ногою вперед в присед або полуприсед на обидві ноги. Стрибки з просуванням вперед виконуються з кроку або розбігу: зі зміною зігнутих або прямих ніг попереду або позаду; кроком вперед на одну і стрибок на ній, згинаючи іншу вперед, руки вперед ( «закритий стрибок»); кроком вперед на одну ногу і стрибок на ній, іншу назад, руки в сторони ( «відкритий стрибок»); стрибок на обидві ноги з наступним відскоком на одну, іншу назад, руки в сторони; подбівной стрибок з прямими ногами вперед або назад; стрибок широким кроком.

Стрибки з поворотами праворуч (ліворуч) або колом можуть бути виконані: поштовхом двома з полуприседа або присідаючи в таке ж Початкове положення; махом ноги вперед в полуприсед або присед; Кроком або широким кроком з поворотом; перекидний стрибок.

К статичним вправам відносяться: рівноваги, стійки, Мости, шпагати. Техніка виконання цих вправ не має суттєвих відмінностей від аналогічних вправ на підлозі.

рівноваги виконуються в високих стійках і в приседах, на двох або одній нозі, іншу ногу вперед, назад, в сторону (пряму або зігнуту). Рівноваги можна виконувати стоячи на місці і в поєднанні з пересуваннями, поворотами і стрибками. До них відносяться: стійка на носках; стійка на одній, іншу назад; полуприсед на одній, іншу назад; присед на одній, іншу вперед; стійка на одній, іншу вперед-вгору, з нахилом назад, руки в сторони і ін.

стійки на плечі, голові і руках, грудях, лопатках і на руках виконуються в простому і змішаному упорі, із захопленням руками верхній, нижній або бічний площині колоди.

мости виконуються нахилом назад з наступною опорою на руки або переворотом вперед з подальшою опорою на ноги. У положенні моста опора може бути на одну ногу і обидві руки і

навпаки.

шпагати и напівшпагаті виконуються з упору стоячи на колінах або коліні, інша нога назад; ковзанням ніг з упору присівши; після поворотів або в поєднанні з іншими елементами, з опорою і без опори руками об колоду.

К акробатичним вправам на колоді відносяться перекиди, перевороти і сальто. Особливість їх виконання полягає в тому, що висота і обмежена площа опори вимагає вузького хвата руками, точності напрямки та суміщення площині виконуваних рухів з площиною колоди.

перекиди виконуються через голову і через плече; вперед і назад; зігнувшись, прогнувшись і в угрупованні. Вихідним положенням для перекидів можуть бути: глибокий випад, присідання, стійка на одному коліні, полуприсед; кінцевим - сивий на стегні, присідання, присед на одній, іншу вперед на носок, упор сидячи ноги нарізно.

перевороти виконуються: повільно і швидко; вперед і назад, в сторону; з одночасною і послідовною опорою руками; з різних вихідних положень, в різні кінцеві положення. Перевороти, що виконуються з стрибка, характеризуються фазою польоту між постановкою рук і ніг або ніг і рук.

сальто виконується в угрупованні, прогнувшись, вперед, назад, в сторону, поштовхом двох або однієї ноги.

соскоки завершують вправу на колоді. До них відносяться: прості соскоки поштовхом однією або двома ногами; проходячи через стійку, з опорою або поштовхом однією або двома руками; складними акробатичними елементами (перевороти, сальто).

прості соскоки виконуються: поштовхом однією або двома ногами: прогнувшись вперед зі стійки поздовжньо, в сторону - з стійки поперек; прогнувшись ноги нарізно; згинаючи ноги вперед або назад; зігнувшись ноги нарізно; з кроку або розбігу з кінця або середини колоди; поштовхом ніг або з кроку з поворотом направо


(ліворуч). При навчанні простим соскоков використовуються стрибки в глибину, з пружинного містка і коня.

Соскоки через стійку з опорою або поштовхом однієї (двома) руками виконуються: переворотом боком з кінця колоди (рис. 232); переворотом боком з поворотом ліворуч (право-

в) особою до колоди; переворотом вперед прогнувшись зі стійки поперек з кінця колоди; переворотом вперед прогнувшись зі стійки поздовжньо; прогнувшись зі стійки на руках поперек; зі стійки поперек переворотом вперед до стійки на руках і далі переворотом в сторону; переворотом назад з кінця або середини колоди; переворотом вперед поштовхом рук з кінця колоди після темпового підскоку.

Соскоки складними акробатичними елементами можна виконати: переворотом назад з кінця колоди стрибком (фляк); сальто назад у групуванні з стійки поздовжньо або поперек, поштовхом двох або однієї ноги; махове сальто вперед прогнувшись поштовхом однієї ноги з кінця колоди, то ж з поворотом кругом; сальто назад прогнувшись махом однієї і поштовхом іншою; сальто боком з кінця колоди і ін.Попередня   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   Наступна

Оформлення наукової праці | Вимоги, що пред'являються до мови і стилю | стройові вправи | загально-розвиваючі вправи | прикладні вправи | вільні вправи | Вправи на коні | Вправи на кільцях | опорні стрибки | Вправи на брусах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати