На головну

Формулювання висновків і пропозицій. Підведення підсумків дослідження

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.
  6. II. Об'єктивні методи дослідження органів дихання. Особливості загального огляду. Місцевий огляд грудної клітки.
  7. II. Об'єктивні методи дослідження ендокринної системи. Особливості загального огляду.

Збір фактичного матеріалу є важливим етапом наукової роботи. Але не можна занадто довго затримуватися на цьому етапі за рахунок часу, запланованого для підведення підсумків дослідження і формулювання основних висновків. Краще зібрати менше матеріалу, мати менше емпіричних фактів, але досить глибоко і всебічно їх проаналізувати, теоретично обґрунтувати, перетворити в наукові факти, узагальнити їх, зробити переконливі висновки і дати рекомендації для практичної області гімнастики, фізичного виховання. Надалі в міру необхідності можна зібрати цей матеріал.

Перед підбиттям підсумків дослідження весь матеріал уважно проглядається і розташовується в логічній послідовності.

При підведенні підсумків і формулюванні основних висновків не слід боятися сміливих припущень, навіть якщо вони розходяться з даними інших досліджень. Основна увага приділяється вдосконаленню методики навчання, спортивного тренування, виховання гімнастів, розвитку у них здібностей, необхідних не тільки в гімнастиці, а й у навчальній, майбутньої професійної діяльності.

При формулюванні висновків потрібно керуватися наступними рекомендаціями:

1. Висновки робляться на підставі узагальнення отриманих в дослідженні наукових фактів.

2. Аналізуючи фактичний матеріал, можна прийти до несподіваних результатів, на підставі яких формулюється загальний висновок.

3. Висновки повинні грунтуватися на незаперечних, точно встановлених фактах. Можуть бути зроблені і приблизні висновки, що вимагають, на думку автора, додаткової перевірки.

4. Висновки повинні бути короткими і викладатися в позитивної формі. Приклади в висновках не наводяться.

Теоретична і практична значущість дисертаційної роботи з гімнастики оцінюється наступними показниками.

Теоретична значимість дуже висока. Результати дослідження підтверджують абсолютно нові теоретичні підходи, погляди, ідеї в області навчання гімнастичним упражнені-


ям, їх використання в оздоровчих, виховних та прикладних цілях.

Розроблено цілісну теорія, визначені принципи застосування теоретичних положень на практиці, на їх основі дано рекомендації. Висновки теоретично і експериментально підтверджуються.

Відкриваються новий напрямок досліджень в області гімнастики і суміжних з нею дисциплін, перспективи для прикладних досліджень.

Теоретична значимість висока. Результати дослідження доповнюють, розвивають, вносять нові елементи в існуючі погляди, ідеї, підходи в галузі навчання гімнастичним вправам, застосування їх в оздоровчих, виховних, прикладних цілях.

Розроблено теорію, визначені принципи застосування теоретичних положень на практиці, висновки підтверджені теорією і матеріалами досліджень.

Відкриваються перспективи для прикладних досліджень в області гімнастики.

Теоретична значимість задовільна. Результати досліджень уточнюють окремі положення в галузі навчання гімнастичним вправам, їх використання в оздоровчих, виховних та прикладних цілях.

Висунуто окремі теоретичні положення, що мають значення для практики. Висновки частково підтверджені теорією і експериментальним матеріалом. Відкриваються перспективи для вирішення окремих приватних питань в області гімнастики.

Критеріями практичної значущості дослідницької роботи є наступні.

Практична значимість дуже висока. Результати досліджень важливі для всієї області застосування засобів і методів гімнастики: навчання, виховання, оздоровлення, професійної та спортивної спрямованості і ін.

У результатах досліджень зацікавлені дуже широкі кола користувачів. Масштаб впровадження їх може виходити за рамки гімнастики. Вони можуть використовуватися з оздоровчою, лікувальною, виховної, спортивної, військової, професійною спрямованістю. Результати досліджень готові до впровадження в практику, розроблені нормативні матеріали, програми, підручники, приписи до діяльності вчителя.

Практична значимість висока. Результати досліджень важливі для вирішення общеметодіческого питань гімнастики. У результатах зацікавлені широке коло користувачів. Впровадження їх у практику доцільно в області оздоровчих, освітніх, виховних, прикладних заходів, доцільно економічно. Результати досліджень готові до впровадження.

Практична значимість задовільна. Результати досліджень важливі для вирішення частнометодіческіе питань в галузі навчання, виховання, оздоровлення, стосовно певного виду спортивної та професійної діяльності. У них зацікавлені деякі групи користувачів. Результати досліджень в основному готові до впровадження в практику, розроблені методичні рекомендації, вказівки.

Ефективність методичних рекомендацій визначається наступними показниками.

Висока ефективність. Рекомендації мають значні переваги перед існуючими та забезпечують досягнення більш високого рівня знань, умінь, навичок в області гімнастики, застосування її засобів і методів в виховних, оздоровчих, прикладних цілях; істотно скорочують час навчання гімнастичним, професійним руховим діям; забезпечують розвиток здібностей, необхідних займаються в навчальній, спортивній, професійної діяльності.

Середня ефективність. Методичні рекомендації (розробки) мають помітні переваги перед існуючими.

Незначна ефективність. Методичні рекомендації дозволяють домогтися трохи більш високих результатів в порівнянні з існуючими.Попередня   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   Наступна

Наукова робота вчителя фізичної культури | Гімнастика як наукова дисципліна | Вибір теми для дослідження | Наукова проблема, проблемність досліджуваного питання | Мета і завдання дослідження | Методи дослідження | Аналіз і узагальнення досвіду передової практики і літературних даних | педагогічне спостереження | Анкетування, інтерв'ю, бесіда | Індуктивний і дедуктивний методи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати