На головну

Методи дослідження

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Методи перехоплення.
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.
  7. II. Методи несанкціонованого доступу.

Проблемність досліджуваного питання (проблема) може бути знята за допомогою спеціально підібраних або розроблених методів. Зняти проблему (в нашому прикладі) означає розробити такі методи розвитку м'язової сили у юних гімнастів, які б дозволили їм успішно оволодівати силовими вправами, входя-


ські в програму даного спортивного розряду, і довести корисність розвитку м'язової сили для їх здоров'я і прояви інших здібностей (гнучкості, координації рухів та ін.). Теоретичне і експериментальне обґрунтування ефективності таких методів є новим внеском в теорію і практику фізичного виховання і в розвиток м'язової сили у дітей, дає можливість застосування їх в заняттях з особами похилого віку.

метод - Спосіб побудови або поновлення системи наукового знання. Метод може включати в себе кілька методичних прийомів або навіть їх систему. Так, наприклад, в метод створення попереднього уявлення про знову досліджуваному вправі входить система методичних прийомів: назва, показ, пояснення призначення і техніки виконання вправи, випробування. Кожен з цих методичних прийомів має своє призначення, свою теорію і філософію (див. Гл. 6).

Методи дослідження підбираються або спеціально розробляються відповідно до предметом дослідження, теорією, закладеної в основу наукової роботи, гіпотезою, метою і приватними завданнями. Різноманіття наукових методів пізнання прийнято умовно ділити на три категорії.

К першої категорії відноситься діалектичний метод. Це загальний метод пізнання. Сюди можна віднести теорію відображення як основу теорії пізнання, системно-структурний аналіз при вивченні складних явищ.

К другої категорії відносяться методи, які використовуються не однієї якоїсь наукою, а цілим рядом або навіть всіма науками. Це загальні методи наукового пізнання: аналіз і синтез, індукція і дедукція, історичний і логічний методи, експеримент, аналогія, моделювання, формалізація і ін.

К третьої категорії відносяться методи, що застосовуються в конкретних дисциплінах, в тому числі і в гімнастиці: аналіз і узагальнення досвіду передової практики і літературних даних, спостереження, бесіда та анкетування, експеримент (оцінка і розвиток рухових і психічних здібностей, особистісних властивостей за допомогою гімнастичних вправ). Можуть застосовуватися й інші, більш складні методи.Попередня   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   Наступна

Практична реалізація принципів дидактики при навчанні вправам | Методи, прийоми і умови успішного навчання гімнастичним вправам | Л. Фізкультурні зали та їх обладнання | Многокомплексние гімнастичні снаряди | Гімнастичних майданчики і їх обладнання | Технічні засоби, що використовуються на заняттях з гімнастики в загальноосвітній школі | Наукова робота вчителя фізичної культури | Гімнастика як наукова дисципліна | Вибір теми для дослідження | Наукова проблема, проблемність досліджуваного питання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати