Головна

I. Вибір електродвигуна

  1. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  2. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  3. II. Вибір цільових сегментів ринку.
  4. А) Первинний вибір життєвого шляху.
  5. А. ВИБІР РОБОТИ
  6. Альтернативні витрати та економічний вибір

і кінематичний розрахунок (рис. 12.13)

За табл. 1.1 коефіцієнт корисної дії пари циліндричних зубчастих коліс h1 = 0,98; коефіцієнт, що враховує втрати пари підшипників кочення, h2 = 0,99; ККД клиноремінною передачі h3 = 0,95; коефіцієнт, що враховує втрати в опорах приводного барабана, h4= 0,99.

Загальний ККД приводу

Потужність на валу барабана

Необхідна потужність електродвигуна

Кутова швидкість барабана

Частота обертання барабана

 За ГОСТ 19523-81 (див. Табл. П1пріложенія) по необхідної потужності Ртр = 12,35 кВт вибираємо електродвигун трифазний асинхронний короткозамкнений серії 4А закритий, що обдувається, з синхронною частотою обертання 1000 об / хв 4А160М6УЗ з параметрами Рдв = 15,0 кВт і ковзанням 2,6%, номінальна частота обертання пдв = 1000 - 26 = 974 об / хв, кутова швидкість

Передавальні відносини

Намічаємо для редуктора і = 5 (Так само, як в прикладі, розібраному в § 12.1); тоді для клинопасової передачі

Кутова швидкість і частота обертання ведучого вала редуктора (див. Рис. 12,13: вал В)

Частоти обертання і кутові швидкості валів:

 Вал А пдв= 74 об / хв wдв= 101,5 рад / с
 Вал В - w1 = 32,5 рад / с
 Вал З п2= пб = 62 об / хв w2= wб = 6,5 рад / с

II. Розрахунок клинопасової передачі (див. Табл. 7.11)

Вихідні дані для розрахунку: передана потужність Ртр = 12,35 кВт; частота обертання ведучого (меншого) шківа пдв = 974 об / хв; передавальні відносини ip = 3,14; ковзання ремняe = 0,015.

1. За номограмі на рис. 7.3 в залежності від частоти обертання меншого шківа п1(у нашому випадку п1 = пдв = 974 об / хв; см. вал А на рис. 12.13) і переданої потужності Р = Ртр = 12,35 кВт приймаємо перетин клинового
 ременя Б.

2. Момент, що обертає

де Р = 12,35 ? 103 Пн.

3. Діаметр меншого шківа за формулою (7.25)

Згідно з табл. 7.8. з урахуванням того, що діаметр шківа для ременів перетину Б не повинен бути меньше 125 мм, приймаємо d1 = 180 мм.

4. Діаметр більшого шківа [см. формулу (7.3)]

приймаємо d2 = 560 мм (см.с. 33)

5. Уточнюємо передавальне відношення

При цьому кутова швидкість вала В буде

Розбіжність з тим, що було отримано за первинним розрахунком, (32,5 - 32,1) / 32,5 х 100% = 1,23%, що менше допустимої на ± 3%.

Отже, остаточно приймаємо діаметри шківів d1 = 180 мм і d2 = 560 мм.

6. Міжосьова відстань ар слід прийняти в інтервалі [см. формулу (7.26)]

де T0= 10,5 мм (висота перетину ременя по табл. 7.7).

Приймаємо попередньо близьке значення ар= 800 мм

7. Розрахункова довжина ременя по формулі (7.7)

Найближче значення по стандарту (див. Табл. 7.7) L= 2800 мм.

8. Уточнене значення міжосьової відстані ар з урахуванням стандартної довжини ременя L [См. формулу (7.27)]

де w = 0,5p (d1 + d2) = 0,5 ? 3,14 (180 + 560) = 1160 мм: у = (d2 - d1)2 = (560 - 180)2 = = 14,6 ? 104;

При монтажі передачі необхідно забезпечити можливість зменшення міжосьової відстані на 0,01L - 0,01 ? 2800 = 28 мм для полегшення надягання ременів на шківи і можливість збільшення його на 0,025L= 0,025 ? 2800 = = 70 мм для збільшення натягу ременів.

9. Кут обхвату меншого шківа за формулою (7.28)

10. Коефіцієнт режиму роботи, учігивающій умови експлуатації передачі, за табл. 7.10:

для приводу до стрічкового конвеєру при роботі в одну зміну Ср = 1,0.

11. Коефіцієнт, що враховує вплив довжини ременя по табл. 7.9:

для ременя перетину Б при довжині L= 2800 мм коефіцієнт CL= 1,05.

12. Коефіцієнт, що враховує вплив кута обхвату [см. пояснення до формули (7.29)]: при a1 = 153о коефіцієнт Сa »0,93.

13. Коефіцієнт, що враховує число ременів в передачі [см. пояснення, до формули (7.29)]: припускаючи, що число ременів в передачі буде від 4 до 6, приймемо коефіцієнт Сz = 0,90.

14. Число ременів впередаче за формулою (7.29)

де Р0 - Потужність, що передається одним клиновим ременем, кВт (див. Табл. 7.8); для ременя перетину Б при довжині L = 2240 мм, роботі на шківі d1 = 180 мм і i ? 3 потужність Р0 = 3,9 кВт (то, що в нашому випадку ремінь має іншу довжину L = 2800 мм, враховується коефіцієнтом СL);

приймаємо z = 4.

15. Натяг гілки клинового ременя по формулі (7.30)

де швидкість v = 0,5wдв d1 = 0,5 ? 101,5 ? 180 ? 10-3 = 9,15 м / с; q - коефіцієнт, що враховує вплив відцентрових сил [див. пояснення до формули (7.30)];

 
 


для ременя перетину Б коефіцієнт

тоді

16. Тиск на вали за формулою (7.31)

17. Ширина шківів Вш (Див. Табл. 7.12)

 Попередня   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   Наступна

III. Попередній розрахунок валів редуктора | VI. Розрахунок ланцюгової передачі | VII. Перший етап компонування редуктора | VIII. Перевірка довговічності підшипника | IX. Другий етап компонування редуктора | X. Перевірка міцності шпонкових з'єднань | XI. Уточнений розрахунок валів | XIII. Посадки зубчастого колеса, зірочки і підшипників | XV. збірка редуктора | ПІДВИЩЕНОЇ ТВЕРДОСТІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати