На головну

Аналіз матеріальної бази трудового навчання

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. GAP-аналіз.
  3. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  4. II. 8.4. Розвиток мови в процесі навчання
  5. III. «Наприклад» в аналізі
  6. III. Принципи, які стверджують реалізацію в процесі навчання закономірностей пізнавальної діяльності учнів
  7. IV. Огляд в кінці 1-го року навчання в школі.

Друга частина курсової роботи передбачає аналіз матеріальної бази трудового навчання, необхідної для успішного вивчення теми. При цьому мається на увазі не матеріальна база взагалі, а пов'язана з першою частиною курсової роботи: майстерня з обробки деревини або металів, кабінет відповідного напряму трудової підготовки і т. П.

Розташування матеріалу і його зміст повинен якомога повніше розкрити такі питання.

1. Загальна характеристика приміщення, його відповідність по площі існуючих норм; наявність при ньому допоміжних приміщень.

2. Відповідність санітарно-гігієнічних характеристик сучасним вимогам (розрахунок освітленості, оцінка естетичного оформлення та ін.).

3. Порівняльний аналіз відповідності обладнання, інструментів і приладдя нормативам і оцінка правильності його розміщення.

4. Оцінка рівня забезпечення загальних правил безпеки праці та елементів НОТ на робочих місцях учнів.

Як ілюстрацію до характеристики майстерні або кабінету додаються:

а) план навчально-виробничого приміщення в масштабі, на якому вказуються габаритні розміри, обладнання з положенням щодо нього робочої зони учня, відстані в міліметрах (проходи між верстатами і т.п.); до плану додаються специфікація;

б) якщо це можливо - фотографії або ескізи інтер'єру, обладнання робочих місць вчителя та учня, елементів оргтехніки і т. п.

Окремим пунктом слід зазначити недоліки (з точки зору автора курсової роботи) існуючої матеріально-технічної бази трудової підготовки, якщо завдання стосується конкретного установи освіти.

Завершальною частиною розділу стає розробка пропозицій по найбільш раціональному використанню матеріально-технічної бази. Пропозиції повинні ілюструватися, щоб можна було краще усвідомити їх суть і що міститься в них раціональне начало.

Якщо студентом (вчителем технології - заочником) розроблені і використовуються прогресивні пристосування або інструменти, слід докласти їх опису та креслення (ескізи). Інтерес можуть уявити електричні схеми з дистанційним управлінням вмикання і вимикання обладнання, опису засобів ТСО, приводів затемнення і інших елементів оргтехніки.

Оригінальні табло, демонстраційні стенди, контрольно-навчальні пристрої, що сприяють кращому формуванню технічних понять, практичних умінь і навичок, звичайно ж, можуть надати роботі практичну спрямованість і істотну цінність.

Слід вважати за доцільне включення в розділ про матеріально-технічній базі трудової підготовки переліку всього комплексу засобів наочності, прийнятною для даної теми (серії таблиць, діапозитиви, кодограми, діафільми, відеофільми, комп'ютерні програми та ін.).

Якщо завданням буде передбачено, слід описати методику її застосування в навчальному процесі.Попередня   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   Наступна

Загальні методичні рекомендації | ПЕРЕЛІК приблизно КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | ТЕСТ №1 | Тест №1. | Методика навчання учнів графічної грамотності на уроках технології | Приблизний перелік питань до іспиту | педагогічна задача | Методичні рекомендації щодо оформлення лабораторних робіт для студентів | Вважаємо корисним дати наступні рекомендації з оформлення лабораторно-практичних робіт. | Основні завдання та ЦІЛІ КУРСОВОЇ РОБОТИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати