На головну

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Класифікація іменників
  3. I. Методи перехоплення.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  5. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  7. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.

Як і сама педагогіка, що склалася на сьогодні система методів утворилася не відразу. При випадковому навчанні, яке, як ми пам'ятаємо, випереджало організовується в школі, переважали методи, засновані на наслідуванні. Спостерігаючи і повторюючи за дорослими трудові дії, учні опановували ними. З появою шкіл народилися методи словесні, які довго домінували.

Американський педагог Кларк Керр виділяє чотири «революції в області методів навчання». Перша відбулася, коли вчителі-батьки поступилися місцем професійним вчителям. Істота другий складалося в заміні усного слова письмовим. Третя революція привела до введення в навчання друкованого слова, а четверта, свідками якої ми є, спрямована на часткову автоматизацію і комп'ютеризацію дидактичної роботи.

Зрозуміло, що в різні періоди розвитку освіти тих чи інших методів надавалося більш істотне значення. Разом з тим практика довела, що жоден з них, будучи використаний виключно сам по собі, не забезпечує потрібних результатів. Ось чому під час трудового навчання успіхів можна досягти тільки при використанні багатьох методів, оскільки жоден з них не є універсальним.

В даний час серед дидактів немає єдиної думки щодо класифікації методів навчання. Кожна гілка педагогіки виділяє методи відповідно до своїх постулатами.

Більшість вітчизняних вчених вважають продуктивної класифікацію, запропоновану Л. Я. Лернером і М. Н. Скаткіним. У ній виділяють наступні методи.

Пояснювально-наочний (репродуктивний) метод. Він включає демонстрацію, лекцію, вивчення літератури, радіо- і телевізійні передачі, використання дидактичних машин і т.п. Він тренує пам'ять і дає знання, але не забезпечує радість дослідницької роботи і не розвиває творче мислення.

проблемний метод використовується головним чином на лекції, в ході спостережень, при роботі з книгою, при експериментуванні, на екскурсіях. Завдяки йому учні набувають навички логічного, критичного мислення.

Частково-пошуковий метод при самостійній роботі учнів, бесіди, популярної лекції, проектуванні і т.п. надає школярам можливість взяти участь в окремих етапах пошуку. При цьому вони знайомляться з певними моментами науково-дослідницької роботи.

Дослідницький метод: учні поступово пізнають принципи і етапи наукового дослідження, вивчають літературу з проблеми, перевіряють гіпотези і оцінюють отримані результати.

Автори запропонованої класифікації вважають, що вона забезпечує поступовий перехід від методів, які передбачають порівняно невелику самостійність учнів, до методів, що спирається на їх повну самостійність. Таким чином, у педагога є можливість переходу від преподносящих методів до методів, що передбачає взаємні дії вчителя і учнів, і, нарешті, до методів самостійної роботи.

У трудовому навчанні всі ці методи можуть бути конкретизовані за трьома групами - відповідно до способом передачі і засвоєння інформації: словесні, наочні і практичні (Схема 4).

Кожна група несе свої функціональні відмінності і дидактичну навантаження. Крім того, існують чіткі, вироблені практикою рекомендації щодо особливостей методики їх застосування у викладанні технології. Слід мати на увазі обставина, про яку вже згадувалося раніше: названі методи досягають оптимального ефекту в гармонійній єдності. Для визначення раціональності їх поєднання необхідно знати дидактичні особливості кожної групи та методичні аспекти їх використання при заняттях зі школярами за технологією.

 Попередня   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   Наступна

Принцип систематичності і послідовності | Принцип доступності та посильності | Принцип свідомого і активної участі учнів в процесі навчання | Принцип міцності знань учнів | Принцип зв'язку теорії з практикою, навчання з життям | Принцип науковості навчання | Принцип оперативності знань учнів | В МИНУЛОМУ, ЦЬОМУ І МАЙБУТНЬОМУ | ІСТОРІЯ ПОЯВИ І РОЗВИТКУ СИСТЕМ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. ЇХ Порівняльний аналіз | КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ВІДПОВІДНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЗМІНЮЄТЬСЯ ЗМІСТ ПРАЦІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати