На головну

Заносячи кілька паралельних або концентричних розмірних ліній на невеликій відстані одна від одної, розмірні числа розміщують у шаховому порядку.

  1. II. Исчисляемые существительные в английском языке имеют форму единственного (Singular) и множественного (Plural) числа.
  2. Say these numbers in English. (Назовите числа по-английски.)
  3. Абсолютные числа разводов и общие коэффициенты разводимости в США и СССР,
  4. Алгоритм операции возведения числа в степень по модулю.
  5. Базовые числа циклов для расчета на контактную выносливость
  6. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное (НОК).
  7. Визначення передаточного числа приводу і його ступіней

Розмірні числа лінійних та кутових розмірів при різних нахилах розмірних ліній розміщують так, як показано на рис.

Приклади розміщення розмірних чисел кутових розмірів показано на рис. Для малих кутів розміри можна виносити на поличку незалежно від зони розміщення.

Діаметр кола позначають спеціальним знаком Ø. Різні варіанти нанесення розмірів кола показано на рис.

Перед розмірним числом радіуса обов'язково ставлять знак R. Правила нанесення радіуса показано на рис. а. Якщо при цьому потрібно координувати центр кола, то його позначають перетином центрових та виносних ліній, до яких проводять розмірні лінії, та ставлять розмірні числа. Якщо центр кола лежить на великій відстані, то його можна наблизити до дуги, а радіус позначити зі зламом під кутом 900 (рис. б).

Розміри квадрата та квадратного отвору позначають знаком □, який наноситься перед розміром сторони квадрата. При цьому грані позначають суцільними тонкими лініями, проведеними по діагоналі .

Для конічних поверхонь обертання характерним параметром є конусність. Це відношення різниці діаметрів основ конуса до його висоти. Конусність позначають спеціальним знаком у вигляді рівнобедреного трикутника, вершина якого напрямлена в бік вершини конуса (рис.). Значення конусності записують над віссю конуса або на поличці, паралельній осі конуса. Розмірне число біля знака подають як відношення (1 : 15) або у відсотках (20 %).

Положення лінії відносно горизонталі чи вертикалі характеризується нахилом. Це відношення є тангенсом кута нахилу і позначається на рисунку знаком <, вершина знака напрямлена в бік вершини кута, а нижня риска паралельна основі кута. Після знака записують значення нахилу як відношення або у відсотках.

Важливим конструктивним елементом машинобудівних деталей є фаска. На циліндричних та конічних поверхнях це зрізаний конус. Нанесення розміру фасок під кутом 45° показано на рис. а. Розміри фасок, що мають інші кути нахилу твірної до осі конуса, позначають двома розмірами: лінійним (висота конуса) та кутовим (рис. б).

Кутові розміри при розміщенні центрів на одному колі показують тільки тоді,, коли отвори розміщені на колі нерівномірно (рис. а). У випадку рівномірного розташування однакових отворів на колі зазначають лише кількість отворів з указуванням всіх розмірів, а інші позначають їхніми центрами (рис. б).

Нанесення розмірів. Розміри на робочих кресленнях деталей наносять з урахуванням конструктивних особливостей, технології її виготовлення, а також можливістю контролю розмірів. Виходячи з цього, вибирають бази, від яких обмірюють деталь під час її виготовлення та контролю. Розрізняють конструкторські, технологічні та вимірювальні бази.

Конструкторськими базами називають сукупності точок ліній, поверхонь, відносно яких встановлюється та орієнтується деталь у механізмі.

Технологічна база - це поверхня, відносно якої орієнтується деталь під час її виготовлення Крім основної бази А на рис. показано допоміжну базу Б, яка пов'язана з виготовленням деталі на токарному верстаті.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДЕТАЛІ ТА ЇХ КРЕСЛЕННЯ | МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАДАЧ | КРЕСЛЕННЯ ПРУЖИН | КРЕСЛЕННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС | Додаток 1 | Шпоночні пази під призматичну і сегментну шпонку | Канавки (проточки) для виходу шліфувального круга | Приклади призначення шорсткості поверхонь деталей | Додаток 4 | Розміри поділяють на лінійні (довжина; ширина; значення радіуса, діаметра; довжина хорди, дуги тощо) та кутові (розміри кутів). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати