На головну

Додаток 4

  1. Додаток 1
  2. Додаток 5
  3. Додаток 6
  4. Додаток Д
  5. Додаток Є
  6. Додаток№1

Приклади термічної обробки конструкційних матеріалів

  Марка Мате- Ріалу   Деталі навчального завдання, які виготовлені з даного матеріалу Показники власти-востей матеріалу після термообробки, які записуються на кресленні  
Сталі вуглецеві звичайної якості
Ст.3 Ст.4 Ст.5 Невеликі деталі, які працюють умовах тертя з незначним навантаженням: осі валики, штовхачі, кулачки тощо; в біль- шості випадків застосовуються без термообробки Цементувати h 0,7...0,9; 50...56 HRC
Сталі вуглецеві якісні конструкційні
  Вали, осі, важілі; штуцери і накидні гайки з цих сталей виготовляються без термообробки Σв=500 МПа; 30...40 HRC
СВЧ h 0,8...1,2; 45...48 HRC або Цементувати h 1...2; 60...63 HRC Або Ціанувати h 0,2...0,5; 62...65 HRC
Сталі для пружин  
65Г Дріт 1 Дріт 2   Пружини Σв =1000 МПа Σв =2000 МПа σв =2500 МПа (твердість не нормується)  

Продовження дод. 4

 
Сталі леговані конструкційні з присадкою марганцю (Г), хрому (Х), молібдену (М), ванадію (Ф), кремнію (С), алюмінію (Ю), титану (Т); А - високоякісні  
45Г   Відповідальні деталі значного навантаження, спряжені поверхні яких підлягають операціям доведення: вали, плунжери, гільзи, шатуни Σв=630 МПа (твердість не нормується)
20Х Цементувати h 1...2; 60...63 HRC
38ХА 40Х СВЧ h 0,8...1,2; 56...62 HRC або Ціанувати h 0,2...0,5; 60...64 HRС  
30ХГСА Σв =1100 МПа (твердість не нормується)  
12Х18Н10Т (Х18Н10Т) Σв =520 МПа (твердість не нормується  
Сплави алюмінійові ливарні  
АЛ3 АЛ4 Корпусні деталі, які працюють без навантаження Термічно не зміцнюються  
АЛ11   Корпусні деталі, які працюють з навантаженням Σв =270МПа (твердість не нормується)  

Закінчення дод. 4

 
Сплави алюмінійові деформовні
АК4 Д16 В95 Деталі, які працюють із середнім навантаженням: важілі, тяги тощо   σв =380 МПа σв =470 МПа σв =660 МПа (твердість не нормується)  
Сплави магнійові ливарні
МЛ3 МЛ5 Корпусні деталі, які працюють без навантаження Термічно не зміцнюються  
Сплави магнійові деформовні  
МА1 МА8 Корпусні деталі, які працюють з невеликим навантаженням σв =240 МПа σв =260 МПа (твердість не нормується)  
Сплави титанові
ВТ3-1 ВТ5 Деталі малої ваги, які працюють в важких умовах силового і температурного навантаження σв =1200МПа σв=1300МПа (твердість не нормується)  

Додаток 5

Приклади застосування покрить поверхонь деталей

Вид пок-риття   Призна- чення покриття Приклади поверхонь з даним покриттям   Приклади умовних позначень
Окис-не   Антико- розійне Поверхні всіх деталей авіаційної техніки з алюмінійових і магнійових сплавів та стальні поверхні перед кадмуванням Хім Окс Ан Окс(одержані хімічним та електролітичним способами окисні покриття товщиною менше 1 мкм; технологічна та декоративна ознаки для них не вказуються)
Кадмійове Цинкове   Антико- розійне Поверхні всіх стальних дета- лей авіаційної техніки, а також деталей загаль-ного машино-будування після оксидування, які призначені для роботи у волого- му середовищі або при попадан- ні води (деталі паливної, пневмо - та гідроапаратури)   Кд тв12м (електролітичне кадмійове тверде покриття товщиною 12 мкм матове); Ц 15б (електролітичне цинкове покриття без технологічного признаку товщиною 15 мкм, блискуче)  

Продовження дод. 5

Фос-фатне   Підвищення зносостій- кості поверхонь деталей із бронз та латуней   Поверхні тертя підшипників ковзання букс, напрямних, опорних кілець, втулок Хім Фос пор 15 (одержане хімічним способом фосфатне покриття пористе товщиною 15 мкм без декоротивної ознаки)  
Хро-мове   Підвищення зносостій- кості поверхонь стальних деталей Поверхні штоків, гідроциліндрів, шийок валів під підшипники ков-зання, золотників гідророзподілюва-чів, плунжерів насосів, кулачків, ексцентриків, інші поверхні тертя відповідального призначення   Х пор 18 (електролітичне хромове покриття пористе товщиною 18 мкм без декоративної ознаки)  
Сріб-не Підвищення електропро- відності Поверхні відповідальних контактів радіо- і електроустатку-вання     Ср тв9 (електролітичне срібне покриття тверде товщиною 9 мкм без декоративної ознаки)  

Закінчення дод. 5

Нікеле-ве Хромо-ве Декора- тивне Поверхні металевих ручок і рукояток управління, а також шкал, які прикріплю-ються до корпусів виробів   Н18б (електролітичне нікелеве покриття без технологічної ознаки товщиною 18 мкм блискуче); Х тв 12 д (електролітичне хромове покриття тверде товщиною 12 мкм дзеркальне)
Лако-фарбне Антико- розійне та деко- ративне Зовнішні поверхні корпусних деталей, виготовленних литтям та штампуван-ням ЕмНЦ-133, сірий 2, А; ЕмПФ-115, чорний, 2 А; Фарба БТ-117, срібний,3, Х; Грунт ГФ-020, коричневий,4; Комплексне багатошарове покриття: Грунт ХС-010, темночервоний,4; ЕмХС-710, синій, 2, Х; Лак ХС-76, безкольоровий, 1,Х  

Примітка. Емалі та фарби виготовляються різного кольору.

ЗМІСТ

Загальні методичні вказівки 3

Загальні відомості про деталі та їх креслення 4

Вимоги до креслення деталі 5

Список літератури 6

Умови задач домашнього завдання 7

Методичні вказівки до виконання задач 7

Особливості виконання креслення деталі "Вал" 45

Креслення пружин 57

Креслення зубчастих коліс 60

Додатки 69

Нанесення розмірів. Розміри деталі на кресленні необхідно наносити згідно з вимогами ГОСТ 2.307 - 68 Нанесение размеров и предельных отклонений. Головна суть вимог полягає в тому, що всі розміри виробу будуть неухильно виконані і проконтрольовані під час його виготовлення саме в тому вигляді, в якому вони вказані на кресленні

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Домашнього завдання з інженерної графіки для студентів усіх спеціальностей | ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДЕТАЛІ ТА ЇХ КРЕСЛЕННЯ | МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАДАЧ | КРЕСЛЕННЯ ПРУЖИН | КРЕСЛЕННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС | Додаток 1 | Шпоночні пази під призматичну і сегментну шпонку | Канавки (проточки) для виходу шліфувального круга | Якщо лінії видимого контуру розміщені близько одна до одної, то для нанесення стрілок лінії можна переривати. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати