На головну

КРЕСЛЕННЯ ПРУЖИН

  1. А - пружины сжатия, б - пластинчатые пружины
  2. А)посадкою з натягом; б)-пружинним упорним кільцем, в) круглою гайкою зі шліцами; г) - кінцевою шайбою
  3. Вопрос. Жидкостные пружины, принцип действия, устройство, демпфирование энергии, импульсный гидропривод.
  4. ДЕФЕКТАЦИЯ ПРУЖИН
  5. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДЕТАЛІ ТА ЇХ КРЕСЛЕННЯ
  6. или по радиусу; г -пакеты разрезных гильзовых пружин
  7. Классификация пружинных приборов для измерения давления по типу чувствительного элемента

Такі типові деталі, як пружини, зубчасті колеса, шлицьові вали і отвори та деякі інші до стандартних виробів не належать. Проте на них розроблено стандарти ЄСКД, які повністю визначають зміст їх робочих креслень.

Креслення кожної з цих деталей мають містити тільки ті зображення, розміри, технічні вимоги і таблиці, які передбачені відповідним стандартом.

Креслення пружин виконується за ГОСТ 2.401-68 Правила выполнения чертежей пружин.

На рис.67 наведено фрагмент креслення гвинтової пружини стискання, на рис.68 - пружини розтягування, на рис.69 - пружини скручування. Приклад виконання креслення пружини показано на рис.5.

Рис.67 Рис.68

Зображення і розміри, які потрібно подавати на кресленні, зрозумілі з прикладів. На кресленні пружини розтягування показують два - три витки на початку і кінці пружини і її зачіпи. На пружині стискання крайні витки шліфовані на 3/4 дуги їх кола для запобігання перекосу осі пружини при її стисканні. Витки пружин умовно зображують прямими лініями.

Вказаних на кресленнях розмірів достатньо, щоб виготовити пружину. Розміри із знаком * є довідковими, тобто наведені тільки для зручності користування кресленням, а не для виготовлення пружини. Дійсно, розмір висоти пружини одержується автоматично при заданих кількості витків і їх кроку.

Рис.69

Нанесений на кресленні розмір діаметра перерізу дроту - теж довідковий, поскільки цей розмір вже вказано в позначенні дроту, з якого виготовлена (навита) пружина. Наприклад, запис матеріалу "Дріт IІ-5,0 ГОСТ 9389-75" в графі основного напису креслення (див.рис.5)означає, що пружина має бути виготовлена із спеціального пружинного дроту другого класу з діаметром 5 мм, фізико-механічні властивості якого визначає вказаний стандарт.

У технічних умовах, які розташовують під зображенням пружини, вказують:

1. Модуль пружності матеріала пружини G = ...МПа (для пружин стискання та розтягування), або Е=...МПа (для пружин скручування); (числові значення параметрів G і Е вказує викладач).

2. Твердість матеріалу, яку він отримає після термообробки пружини HRC...; (числове значення цього параметра визначається з табл. дод. 4).

3. Напруження дотичне кручення τмах=...МПа (для пружин стискання та розтягування), або напруження нормальне вигину σмах=...МПа (для пружин скручування); (числові значення параметрів τмах та σмах вказує викладач);

4. Довжину розгорнутої пружини L=... мм (розраховується за формулою L = 3,2Dn, де D - середній діаметр пружини; n - кількість витків повна; до цього додається довжина зачіпів, які вимірюються на деталі);

5. Кількість витків повну (може виражатися не цілим числом; вказується тільки для пружин стискання з шліфованими торцями);

6. Кількість робочих витків (у пружин розтягування і скручування всі витки робочі, крім зачіпів; у пружин стискання робоча кількість менша за повну приблизно на 1,5);

7. Напрям навивання - правий або лівий;

8. * Розміри для довідок.

На кресленні пружини обов'язковою є діаграма зусиль (для пружини скручування - діаграма моментів), які вона розвиває під час її стискання, розтягування (скручування). На діаграмі вказують лінійну або кутову (для пружини скручування) деформацію і зусилля або моменти (для пружини скручування), які вона при цьому розвиває в трьох станах: попередньому (монтажі пружини у виріб), робочому і випробувальному (максимальна деформація). На навчальних кресленнях ці параметри вказуються символічно буквеними позначеннями, наприклад, Р1, Р2, Р3мах відповідно до Н123мах (рис.67).

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Домашнього завдання з інженерної графіки для студентів усіх спеціальностей | ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДЕТАЛІ ТА ЇХ КРЕСЛЕННЯ | Додаток 1 | Шпоночні пази під призматичну і сегментну шпонку | Канавки (проточки) для виходу шліфувального круга | Приклади призначення шорсткості поверхонь деталей | Додаток 4 | Розміри поділяють на лінійні (довжина; ширина; значення радіуса, діаметра; довжина хорди, дуги тощо) та кутові (розміри кутів). | Якщо лінії видимого контуру розміщені близько одна до одної, то для нанесення стрілок лінії можна переривати. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати