Головна

методи ціноутворення

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Методи перехоплення.
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.
  7. II. Методи несанкціонованого доступу.

Існують витратні, економічні та ринкові методи ціноутворення.

1. Витратні методи ціноутворення.

Такі методи забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини.

1.1. Метод "витрати плюс".

1.2. Метод мінімальних витрат.

1.3. Метод цільового ціноутворення.

1.1. Один з найбільш поширених - метод "Витрати плюс". Даний метод передбачає розрахунок ціни продажу за допомогою додавання до собівартості фіксованого додаткової величини - прибутку.

Перевага методу: - простота і зручність розрахунку.

Недоліки методу:

- При встановленні ціни не береться до уваги попит на товар, конкуренція на ринку. Тому товар при даній ціні може не користуватися попитом на ринку;

- Будь-який метод віднесення на собівартість постійних витрат, що є витратами по управлінню підприємством в цілому, а не витратами для виробництва даного товару, є умовним. Він спотворює справжній внесок товару в дохід підприємства.

Метод, орієнтований на визначення повних витрат, був основним методом встановлення ціни в плановій економіці. В умовах ринкової економіки цей метод доцільно використовувати в комбінації з ринковими методами.

1.2. Метод мінімальних витрат. Даний метод передбачає встановлення ціни на мінімальному рівні, достатньому для покриття витрат на виробництво конкретної продукції, а не за допомогою підрахунку сукупних витрат, що включають постійні і змінні витрати на виробництво і збут. Продаж товару за ціною, підрахованої за таким методом, ефективна в стадії насичення, коли немає зростання продажів, і фірма ставить собі за мету зберегти обсяг збуту на певному рівні. Подібна політика ціноутворення раціональна також при проведенні кампанії по впровадженню нового товару на ринок, коли слід очікувати значного збільшення обсягів продажів зазначеного товару в результаті пропозиції його за низькими цінами. Але, при невмілому використанні даної методики, фірмі загрожують збитки.

1.3. Метод цільового ціноутворення. Інакше даний метод називають методом, визначення цільової ціни або визначення ціни відповідно до цільової прибутком. На його основі розраховується собівартість на одиницю продукції з урахуванням обсягу продажів, який забезпечує отримання наміченої прибутку.

(Приклад: повні витрати підприємства 9 млн. Руб., Підприємство виробляє 600 тис. ІГГ. Виробів. Для того щоб покрити повні витрати необхідно продавати вироби за ціною 15 руб. За одиницю (9 млн. Руб. / 600 тис. Шт. = 15 руб.). Якщо підприємство бажає отримати прибуток в розмірі 3 млн. руб., при тих же умовах йому необхідно встановити ціну 20 руб. за одиницю ((9 млн. руб. + 3 млн. руб.) / 600 тис. шт . = 20 руб.).)

Всі витратні методи в умовах ринкової економіки доцільні для обгрунтування базисної ціни, яка допоможе прийняти Рішення про вихід з даним товаром на ринок, але не для визначення остаточної ціни продажу.

2. Ринкові методи ціноутворення:

2.1. Метод поточної ціни (метод проходження за лідером).

2.2. Метод "запечатаного конверту", або тендерного ціноутворення.

2.3. Метод, орієнтований на попит (на основі цінності товару).

2.1. Метод поточної ціни або метод, орієнтований на цінового лідера. Сутність: при встановленні ціни підприємство орієнтується на цінового лідера - фірму, що займає значну частку ринку. Всі цінові зміни, що вживаються лідером, повторюються підприємством. Метод застосовується на ринку однорідних товарів з високою конкуренцією і в разі, якщо витрати важко вимірні.

2.2. Метод "запечатаного конверту", або тендерного ціноутворення, Використовується в тих галузях, коли кілька компаній ведуть серйозну конкуренцію за отримання певного контракту. При визначенні тендера виходять насамперед із цін, які можуть призначити конкуренти, і ціна визначається на більш низькому в порівнянні з ними рівні.

2.3. Метод, орієнтований на попит. Сутність: визначення ціни на товар виходить з положення, що споживач самостійно оцінює загальну економічну цінність товару, враховуючи при цьому основні (якість, набір технічних характеристик) і додаткові (психологічні) переваги товару в порівнянні з аналогічними

на ринку. З урахуванням цього поховаєш гель визначає співвідношення між корисністю і ціною конкретного товару. У цьому випадку ціни встановлюються виходячи з інтенсивності попиту.

При такому методі ціноутворення споживач віддає свої гроші за те, що для нього представляє цінність, а не за те, що представляє "вартість" для виробника.

При використанні цього методу дуже важливо визначати характер еластичності попиту за ціною для прийняття правильною рішення про зміну ціни. Існують наступні принципи:

- При еластичному попиті незначне зниження ціни призведе до значно більшого збільшення попиту на цей товар, в результаті збільшиться виручка і прибуток;

- При нееластичним попиті знижувати ціну невигідно, т. К. Зниження ціни не покриється збільшенням попиту, в результаті знизиться виручка і прибуток.

При розрахунку цін з орієнтацією на попит необхідно враховувати цінову дискримінацію, суть якої полягає в тому, що товар може бути проданий за кількома цінами, залежно від місця і часу продажу.

Даний метод на практиці застосовується рідко, т. К. Існує ряд труднощів, пов'язаних з еластичністю:

- Еластичність можна використовувати для встановлення ціни на новий товар;

- Еластичність вимірює вплив ціни на обсяг покупок, але не вплив ціни на такі важливі характеристики, як, наприклад, прихильність марці, ексклюзивність товару і т.д.

3. Економічні методи ціноутворення:

3.1. Метод питомих показників.

3.2. Метод регресійного аналізу.

3.3. Баловий метод.

3.4. Агрегатний метод.

Встановлення остаточної ціни

Самий останній крок - встановлення остаточної ціни. Тут враховується цілий ряд аспектів, таких як психологічний вплив, вплив різних елементів маркетингу, дотримання базових цілей цінової політики, аналіз можливої ??реакції на прийняту ціну. Роль психологічного впливу визначається тим, що ціна служить для багатьох споживачів головним показником якості виробу. Ціни, що створюють імідж, характерні, перш за все, для продукції, що впливає на самосвідомість покупця. Споживач може віддати перевагу більш дорогу річ, якщо вона представляється йому більш оригінальною і престижною. Нерідко продавці впливають на психологію покупця, зіставляючи високу ціну на свою продукцію з ще більш високими цінами будь-якої широко відомої продукції. Багато продавців вважають, що психологічно краще сприймається дещо занижена, некругла або подрібнена ціна. Наприклад, на ціннику можна побачити не 700, а 699. Покупець сприймає таку ціну як більш близьку до 600, ніж до 700. Однак якщо підприємець прагне до іміджу дорогого високоякісного товару, то йому слід відмовитися від подібних некруглих цін.

 Попередня   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Наступна

Сегментування ринку. | Вибір цільових ринків | класифікації товарів | Життєвий цикл товару | Ступінь новизни для споживача. | Основні етапи розробки нового товару | Створення і просування марочної продукції | створення марки | Стратегії марочного розширення (корпоративні марки, зонтичні марки). | Контроль і захист марки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати