На головну

Перекреслити два види деталей. Виконати вказаний розріз. проставити розміри

  1. IV. Конструктивні розміри корпусу редуктора
  2. V. Конструктивні розміри корпусу редуктора
  3. А- поздовжній розріз, б-поперечний розріз.
  4. Види і розміри страхового забезпечення
  5. Зображення, яке встановлює розміри і розташування
  6. Конструктивні розміри ВЛ
  7. Метри, стопи і розміри

Основна література

1. Іванов М.Н. Деталі машин: підручник для втузів / М. Н.Іванов, В.А.Фіногенов.-10-е изд. , Испр.и-М.: Висш.шк., 2006.-408с.: Ил .- (Для вищих навчальних закладів)*

2. Деталі машин: Підручник для вузів / Л.А.. Андрієнко, Б.А. Байков, І.К. Ганулич і ін .; Під ред. О.А.Ряховского. -М.: МГТУ ім. Н.е. Баумана, 2002.-544с.: Ил .- (Механіка в техн.ун-те.Т.8 / Отв.ред. К.С.Колесніков)

3. Дунаєв П.Ф. Деталі машин: Курсове проектування: Учеб. посібник для середовищ. проф.образованія / П.Ф.Дунаев, О.П.Леліков.- 5 е изд., доп.-М.: Машинобудування, 2004.-560с.: ил. *

4. Соловйов В.Д. Деталі машин. Курсове проектування: Учеб. посібник для вузів / В.Д. Соловйов, В.І.Фатеев; ТулГУ.-3-е изд., Перераб. і доп.-Тула: Изд-во ТулГУ, 2004.-338с.: ил. *

5. Атлас конструкцій вузлів і деталей машин: навчальний посібник для вузів / Б.А.. Байков [и др.]; під ред. О.А.Ряховского. - М.: МГТУ ім.Н.Е.Баумана, 2005.-384с.: Ил. *

додаткова література

6. Іосілевіч Г.Б. Деталі машин: Підручник для вузів / Г.Б.Іосілевіч .- .: Машинобудування, 1988.-368с.: Ил.

7. Шейнбліт А.Є. Курсове проектування деталей машин: Учеб. посібник для технікумів / А.Е.Шейнбліт.-М.: Висш.шк., 1991.-432с.: ил.

8. Деталі машин: атлас конструкцій: навчальний посібник для вузів: 2 ч. / Б.А.Байков [и др.]; Під общ.ред.Д.Н.Решетова.-5 е изд., Перераб. і доп .- .: Машіностроеніе.-Ч.1.-1992.-352с.: ил. *

9. Деталі машин: Атлас конструкцій: Учеб. посібник для вузів / В.Н.Беляев, І.С. Богатирьов, А. В. Буланже і ін.; Під ред.Д.Н. Решетова.- 4 е изд., Перераб. і доп.-М .: Машинобудування, 1979.-367с.: ил.

10. Деталі машин в прикладах і завданнях: Учеб. посіб. / С.Н.Нічіпорчік, М.І.Корженцевскій, В.Ф.Калачев і ін .; Під общ.ред. С.Н. Нічіпорчіка.-2-е изд., Перераб. і доп.- Мінськ: Вишейшая школа, 1981.-432с.: ил.

11. Дунаєв П.Ф. Конструювання вузлів і деталей машин: навчальний посібник для втузів / П.Ф.Дунаев, О.П.Леліков.-8-е изд., Перераб. і доп.- М.: Академія, 2004.-496с.: ил .- (Вища освіта)

12. Боков В.М. та ін. Деталі машин: Атлас: Навч. посібник для технікумів / В.Н.Боков, Д. В. Чернілевський, П.П.Будько.- М.: Машинобудування, 1983.-164с.: Ил.

* - Допускається використання літератури зазначених авторів інших років видань (наприклад, для підручника М.М. Іванова в бібліотеці ТулГУ є велика кількість книг з 4 - го видання 1984 року по 6 - е - 2004 роки)

Перекреслити два види деталей. Виконати вказаний розріз. проставити розміри

 Деталі машин та основи конструювання | А.І.Герасімов,
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати