На головну

підшипники кочення

  1. Види руйнування підшипників кочення і критерії працездатності
  2. Види руйнування підшипників кочення і критерії працездатності
  3. Вибір швидкохідних підшипників кочення. Розрахунок радіально-наполегливих підшипників.
  4. ВИБІР ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ
  5. Дефектації ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ
  6. Допуски ціліндрічності шийок вала під підшипники по ГОСТ 3325-85
  7. І ПОСАДКИ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ

Підшипники кочення представляють собою готовий вузол, основним елементом якого є тіла кочення - кульки 3 або ролики, встановлені між кільцями 1 і 2 і утримувані на певній відстані один від одного обоймою, званої сепаратором 4.

В процесі роботи тіла кочення котяться по доріжках кочення кілець, одне з яких в більшості випадків не-рухомо. Розподіл навантаження між несучими тілами кочення нерівномірно і залежить від величини радіаль-ного зазору в підшипнику і від точності геометричної форми його деталей.


 В окремих випадках для зменшення радіальних розмірів підшипника кільця відсутні і тіла кочення котяться безпосередньо по цапфі або корпусу.


 Підшипники кочення широко поширені у всіх галузях машинобудування. Вони стандартизовані і виготов-тавліваются в масовому виробництві на ряді великих спеціалізованих заводів.

Переваги та недоліки підшипників кочення

Переваги підшипників кочення:
 - Порівняно низька ціна внаслідок масового виробництва підшипників.
 - Малі втрати на тертя і незначний нагрів (втрати на тертя при пуску і сталому режимі ра-боти практично однакові).
 - Високий ступінь взаємозамінності, що полегшує монтаж і ремонт машин.
 - Малий витрата мастильного матеріалу.
 - Чи не вимагають особливої ??уваги і догляду.
 - Малі осьові розміри.
 Недоліки підшипників кочення:
 - Висока чутливість до ударних і вібраційних навантажень внаслідок великої жорсткості конструк-ції підшипника.
 - Малонадійний в високошвидкісних приводах через надмірне нагрівання і небезпеки руйнування сепаратора від дії відцентрових сил.
 - Порівняно великі радіальні розміри.
 - Шум при великих швидкостях.

Класифікація підшипників кочення

За формою тіл кочення підшипники кочення класифікують на:
 - Кулькові (а);
 - Роликові.
 Роликові підшипники кочення можуть бути з:
 - Циліндричними роликами (б);
 - Конічними роликами (в);
 - Бочкоподібними роликами (г);
 - Голчастими роликами (д);
 - Крученими роликами (е).

У напрямку сприйманого навантаження підшипники кочення класифікують на:
 - Радіальні;
 - Радіально-наполегливі;
 - Наполегливо-радіальні;
 - Наполегливі.
 За кількістю рядів тіл кочення підшипники кочення ділять на:
 - Однорядні;
 - Багаторядні.
 За здатністю самовстановлюється підшипники кочення ділять на:
 - Самоустановлювальні;
 - Несамоустанавлівающіеся.
 За габаритами підшипники кочення ділять на серії.

Серії підшипників кочення і їх позначення

Для кожного типу підшипника при одному і тому ж внутрішньому діаметрі маються різні серії, що відрізняють-ся розмірами кілець і тіл кочення.
 Залежно від розміру зовнішнього діаметра підшипники бувають:
 - Надлегкі;
 - Особливо легкі (1);
 - Легкі (2);
 - Середні (3);
 - Важкі (4).
 Залежно від ширини підшипника серії підрозділяються на:
 - Особливо вузькі;
 - Вузькі;
 - Нормальні;
 - Широкі;
 - Особливо широкі.
 Підшипники кочення маркують нанесенням на торець кілець ряду цифр і букв, умовно позначають внутрен-ний діаметр, серію, тип, конструктивні різновиди, клас точності і ін.
 Дві перші цифри праворуч позначають його внутрішній діаметр d. Для підшипників з d = 20..495 мм розмір внут-рішнього діаметра визначається множенням зазначених двох цифр на 5. Третя цифра праворуч позначає серію діаметрів від особливо легкої серії (1) до важкої (4). Четверта цифра праворуч позначає тип підшипника:

 Тип підшипника  позначення
 кулькові
 Кулькові сферичний
 Роликовий радіальний з короткими циліндричними роликами
 Роликовий радіальний сферичний
 Роликовий голчастий або з довгими циліндричними роликами
 Радіальний роликовий з витими роликами
 Радіально-наполегливий кульковий
 роликовий конічний
 Наполегливий або упорно-радіальний кульковий
 Наполегливий або упорно-радіальний роликовий

П'ята або п'ята і жердини цифри праворуч позначають відхилення конструкції підшипника від основного типу.
 Сьома цифра праворуч позначає серію ширин. Цифри 2, 4, 5, 6, що стоять через тире попереду цифр у основного позначення підшипника, вказують його клас точності. Нормальний клас точності позначається цифрою 0, яка не проставляється. Надвисоким класом точності є 2, а потім в порядку зниження точності слід 4, 5, 6 і 0.

В умовному позначенні підшипників можуть бути додаткові знаки, що характеризують зміна металу деталей підшипника, спеціальні технологічні вимоги і т. Д. Як приклад розглянемо підшипник 7309. Він має діаметр d = 45 мм, середню серію діаметрів. Приве-денний як приклад підшипник є роликовим конічним і має нормальний клас точності.


?

Кульковий радіальний підшипник

Цей тип підшипників кочення найпоширеніший в машинобудуванні. Він дешевий, допускає перекіс внут-рішнього кільця щодо зовнішнього до 0 ° 10 '. Призначений для радіального навантаження. Жолоби доріжки кочення дозволяють сприймати осьове навантаження. Забезпечує осьове фіксування вала в двох напрямках. При однакових габаритних розмірах працює з меншими втратами на тертя і при більшій кутової швидкості вала, ніж підшипники всіх інших типів.

Кулькові сферичний підшипник кочення

Призначений для радіального навантаження. Одночасно з радіальної може сприймати невелику осьову на-грузку і працювати при значному (до 2 ... 3 °) перекосе внутрішнього кільця щодо зовнішнього. Здатність самовстановлюється визначає область його застосування.

Роликовий радіальний сферичний підшипник

Має всі ті ж характеристики, що й кульковий сферичний підшипник кочення, але володіє найбільшою гру-зопод'емностью з усіх інших підшипників таких же габаритів і розмірів. Роликовий радіальний підшипник з короткими циліндричними роликами Призначений для сприйняття великих радіальних навантажень. Допускає осьове взаємне зміщення кілець. Примі-ється для коротких жорстких валів, а також в якості «плаваючих» опор. При необхідності осьової фіксації валів в одному напрямку застосовують підшипники з додатковим бур-том (б), а для осьової фіксації в двох напрямках - підшипник з додатковим бурти і з наполегливою шайбою (в). Вантажопідйомність такого підшипника вище, ніж у кулькового.

Роликовий радіальний підшипник з короткими циліндричними роликами

Призначений для сприйняття великих радіальних навантажень. Допускає осьове взаємне зміщення кілець. Примі-ється для коротких жорстких валів, а також в якості «плаваючих» опор.

При необхідності осьової фіксації валів в одному напрямку застосовують підшипники з додатковим бур-том (б), а для осьової фіксації в двох напрямках - підшипник з додатковим бурти і з наполегливою шайбою (в). Вантажопідйомність такого підшипника вище, ніж у кулькового.

Роликовий радіальний підшипник з голчастими роликами

Такий підшипник сприймає тільки радіальне навантаження. При порівняно невеликих габаритних розмірах має високу радіальної вантажопідйомністю.

?

Кульковий радіально-завзятий підшипник

Призначений для комбінованих (радіальних і осьових) або чисто осьових навантажень. Підшипники, змонтують-ванні попарно, сприймають осьові сили, що діють в обох напрямках. Застосовується при великій частоті обертання.

Роликовий конічний підшипник (радіально-завзятий роликопідшипник)

Сприймає одночасно радіальну і осьову навантаження. Застосовується при середніх і низьких швидкостях вра-вання. Володіє великою вантажопідйомністю. Зручно регулюється. Підшипники цього типу, як і кулькові ра-діальной-наполегливі встановлюються попарно.

Кульковий завзятий підшипник

Сприймає односторонню осьову навантаження. При дії осьових сил поперемінно в обох напрямках ус-новлюють подвійний завзятий підшипник (б). Щоб уникнути заклинювання кульок від дії відцентрових сил цей підшипник застосовують при середній і низькій частоті обертання.

Монтаж і установка підшипників кочення

Перед монтажем підшипникового вузла підшипник промивають в гарячому мінеральному маслі або бензині. Поса-дочно поверхні вала і корпуса чисто протирають і злегка змащують. Для полегшення посадки підшипника на вал з натягом підшипник попередньо нагрівають до 80 ... 90 ° С в гарячому мінеральному маслі. Сила напрессовки прикладають до того кільцю, яке монтується з натягом. Передача монтажних сил через тіла кочення неприпустиме-тіма. Щоб уникнути появи вм'ятин на доріжках кочення при демонтажі підшипник захоплюють за внутрішнє кільце при видаленні з вала і за зовнішнє при видаленні з корпусу.

муфти

У сучасному машинобудуванні більшість машин складається з складальних одиниць (вузлів) і механізмів. Для забезпечення кінематичного і силового зв'язку вали вузлів з'єднують муфтами. Муфта - пристрій (деталь машини), призначене для з'єднання один з одним кінців валів, а також валів і вільно сидять на них деталей.


 Призначення муфт - передача крутного моменту без зміни його значення і напрямки. У ряді випадків муфти додатково поглинають вібрації і поштовхи, охороняють машину від аварій при перевантаженнях, а також використовуються для включення і виключення робочого механізму машини без зупинки двигуна.

Існує клас постійних (нерасцепляемих) муфт, які забезпечують постійне протягом усього часу екс-плуатації машини з'єднання валів. Крім того, в деяких машинах застосовують муфти зчеплення для з'єднань-ня (зчеплення) агрегатів або їх роз'єднання під час роботи машини. У свою чергу муфти зчеплення поділяються на керовані і самокеровані (автоматичні).

Керовані муфти з'єднують (роз'єднують) агрегати машин по команді. Самоврядні муфти спрацювання-ють автоматично, поєднуючи або роз'єднуючи вали в залежності від специфіки роботи машини.

За характером роботи муфти ділять на жорсткі і пружні. Жорсткі муфти передають разом з обертовим момен-том вібрації, поштовхи, удари. Пружні муфти амортизують вібрації, поштовхи і удари при передачі обертального моменту завдяки наявності пружних елементів - різних пружин, гумових втулок і так далі.

фланцеві муфти

Фланцеві муфти складаються з двох напівмуфт з фланцями, стягнутими болтами, причому половина болтів установ-лена з зазором, а інша - без зазору.


 Фланцеві муфти з'єднують окремі частини валопровода в один вал, який працює як цілий. Для того щоб цей складовою вал залишався прямолінійним, необхідна сувора співвісність його частин і підганяння полумуфт, в про-тивно випадку неминучі вигин вала, його биття і поява додаткових навантажень на опори.
 Фланцеві муфти прості по конструкції, надійні в роботі, можуть передавати великі моменти. Вони широко поширені в машинобудуванні. Матеріал напівмуфт - сталь. Ці муфти вибирають по стандарту.

компенсуючі муфти

Жорсткі компенсуючі муфти відносяться до постійних муфт і призначені для з'єднання валів з когось компенсації радіальних (а), осьових (б) і кутових (в) зсувів внаслідок неточності виготовлення і монтажу.


 Компенсація відхилень від співвісності валів досягається за рахунок рухливості жорстких деталей муфти. Ці муфти зменшують додаткові навантаження на вали і підшипники, що викликаються відхиленнями від співвісності валів. Найбільшого поширення з групи компенсуючих муфт отримали зубчасті і ланцюгові.
 Зубчаста муфта. Ця муфта стандартизована. Складається з двох обойм 1 з внутрішніми зубами евольвентного профілю, які зачіпляються з зубцями втулок 2, посаджених на кінці валів. Обойми з'єднані собою болта-ми, поставленими в отвір без зазору. Втулки і обойми виготовляють зі сталі.


зубчасті муфти компенсують радіальні, осьові і кутові зміщення валів за рахунок бокових зазорів в зачеплені-ванні і обточування зубів втулок в сфері. Компенсація відхилень від співвісності валів супроводжується ковзанням зубів.
 Для підвищення зносостійкості зуби піддають термообробці, а муфту заливають маслом великої в'язкості.
 Зубчасті муфти широко застосовуються для з'єднання горизонтальних важко навантажених валів. Ці муфти надійні в роботі, мають малі габарити. При роботі зуби відчувають змінні контактні напруги і на-напруги вигину, що ускладнює їх точний розрахунок.


Ланцюгові муфти. Складаються з двох напівмуфт-зірочок, що мають однакові числа зубів, що охоплює їх об-щей ланцюга і захисного кожуха, заповненого пластичним мастильним матеріалом. Застосовуються ланцюги роликові од-норядние і дворядні, а також зубчасті ланцюга. Переваги ланцюгових муфт - простота конструкції і обслуговування, відносно невеликі габарити. При монтажі і демонтажі не потрібно осьового зсуву вузлів.

пружні муфти

Пружні муфти відносяться до постійних муфт. Основна частина цих муфт - пружний елемент, який передає крутний момент від однієї напівмуфти до іншої. Пружні муфти пом'якшують поштовхи і удари, служать засобом захисту від резонансних крутильних коливань, мож-ника внаслідок нерівномірного обертання, допускають порівняно великі зміщення осей з'єднувальних валів.

Основна характеристика пружних муфт - жорсткість або (зворотна жорсткості величина) податливість і Деформівні-рующая здатність, тобто здатність перетворювати в теплоту енергію при деформації пружних елементів муфти. По конструкції пружні муфти різноманітні. За матеріалом пружних елементів вони діляться на дві групи: муф-ти з неметалевими і муфти (зазвичай гумовими) з металевими пружними елементами.

Муфта пружна втулочно-пальцева (МУВП). Муфта складається з двох дискових напівмуфт, в одній з яких в конічних отворах закріплені сполучні пальці з надітими гофрованими гумовими втулками. Ма-териал полумуфт - чавун або сталь, а матеріал пальців - сталь.

Внаслідок невеликої товщини гумових втулок муфта має малу податливість, компенсуючи незначи-тільні зміщення валів. Радіальні і кутові зміщення валів знижують довговічність гумових втулок, навантажуючи вали додатковою згинального силою.

Муфти МУВП широко застосовуються для з'єднання машин з електродвигунами при передачі малих і середніх обертаючих моментів. Вона проста у виготовленні.

Муфта пружна із зірочками.Складається з двох напівмуфт 1 з торцевими кулачками і гумовою зірочки 2, зуби якої розташовані між кулачками. При передачі моменту в кожну сторону працює половина зубів. Муфта компактна і надійна, що компенсує здатність її невелика. Застосовується для з'єднання швидкоходи-них валів.


Муфта пружна з торообразной оболонкою. Складається з двох напівмуфт, пружною оболонки, за формою напоми-нающей автомобільну шину, і двох кілець, затискають за допомогою гвинтів оболонку.

Ця муфта має високі пружними і демпфуючими властивостями. Забезпечує шумо- і електроізоляцію вузлів приводу, зручна і надійна в експлуатації.


 Застосовується в конструкціях, де важко забезпечити співвісність валів, при змінних і ударних навантаженнях.

Ходова частина муфти

Ходова частина (керовані) муфти служать для швидкого з'єднання і роз'єднання валів при працюючому двигуні. Застосовуються при строгій співвісності валів. За принципом роботи поділяються на кулачкові та фрикційні. Всі зчіпні муфти повинні легко і швидко включатися при незначній силі, а також мати малий нагрів і невелику зношуваність при частих перемиканнях.

Фрикційні муфти.Служать для плавного зчеплення валів під навантаженням на ходу при будь-яких швидкостях. Пере-дача крутного моменту здійснюється силами тертя між поверхнями, що труться деталей муфти. На початку включення за рахунок прослизання робочих поверхонь муфти розгін веденого вала відбувається плавно, без удару, з поступовим наростанням переданого крутного моменту в міру збільшення нажімной сили F. При усталеному русі прослизання відсутня, муфта замикається і обидва валу обертаються з од-ної і тієї ж кутовий швидкістю. У момент перевантажень фрикційні муфти пробуксовують, оберігаючи машину від поломок. За формою поверхонь тертя фрикційні муфти поділяються на дискові (а), конусні (б) і циліндричні (в). В дискових муфтах робочими поверхнями служать плоскі торцеві поверхні дисків, в конусних - конічні, а в циліндричних - циліндричні.

Багатодискова фрикційна муфта зостоит з двох напівмуфт у вигляді корпусу 1 і втулки 3, дисків 4 і 5 і на-режимних механізму 2. У поздовжні пази внутрішньої поверхні корпусу вільно входять зуби провідних дисків 4, а в пази на зовнішній поверхні втулки - зуби ведених дисків 5, між якими виникають сили тертя, що обумовлює передачу крутного моменту.


 Багатодискові муфти мають малі габарити, що важливо для швидкохідних механізмів. Ці муфти з механічного-ським управлінням застосовують для передачі малих і середніх обертаючих моментів. При передачі великих моментів багатодискові фрикційні муфти постачають пневматичним, гідравлічним або електромагнітним дистанційним управлінням. Основним критерієм працездатності фрикційних муфт є зносостійкість поверхонь тертя.

?

самоврядні муфти

Самоврядні муфти призначені для автоматичного зчеплення і розчеплення валів при зміні за-даного режиму роботи машини. Самоврядні муфти бувають: по напрямку обертання - обгінні; по угло-вої швидкості - відцентрові; по моменту - запобіжні.

обгінні муфти

Обгінні муфти, або муфти вільного ходу, служать для передачі обертального моменту в одному напрямку. Найбільшого поширення набула роликовий муфта з діапазоном валів d = 10 ... 90 мм і числом роликів z = 3 ... 5.
 Ця муфта складається з двох напівмуфт, одна з яких має форму зірочки з вирізами для роликів. Для шви-якого включення муфти ролики віджимаються пружинами. При передачі крутного моменту ролики застряють між напівмуфтами в звужується частини вирізу, утворюючи жорстке зчеплення. Якщо з якої-небудь причини кутова швидкість веденого вала перевищить кутову швидкість ведучого, то внаслідок обгону ролики розклинені, викотяться в розширену частину вирізу і муфта автоматично вимкнеться. При зупинці ведучого ланки ведений вал продов-жує обертатися.


 Матеріал деталей обгінних муфт - стали, термооброблених до високої твердості робочих поверхонь. Ро-лики повинні бути постійно змащені маловязким маслом. Обгінні роликові муфти працюють безшумно, допускаючи більшу частоту включень. Застосовуються в станках, автомобілях і т.д. Критерієм працездатності роликових муфт є міцність робочих поверхонь роликів і напівмуфт.

відцентрові муфти

Відцентрові муфти призначені для автоматичного включення або виключення веденого вала при дости жении провідним валом заданої кутової швидкості.

По пристрою відцентрові муфти являють собою фрикційні муфти, у яких механізмом управ-ня служать вантажі-колодки 1, що знаходяться під дією відцентрових сил. При досягненні ведучим валом заданий-ний кутової швидкості відцентрові сили, діючи на вантажі, роблять включення муфти. Передача крутного моменту здійснюється силою тертя, пропорційної квадрату кутової швидкості.

У сучасному машинобудуванні застосовуються конструкції відцентрових муфт, які служать для розгону ме-ханизмов з великими маховими масами при двигуні з малим пусковим моментом, для підвищення плавності пус-ка, для запобігання розносу машини. Розміри муфт приймають конструктивно. Робочі поверхні тертя вантажів перевіряють на зносостійкість аналогічно фрикційним муфтам.

запобіжні муфти

Запобіжні муфти призначені для запобігання машин від перевантажень. Муфти ставлять якомога ближче до місця виникнення перевантаження. Вони можуть працювати тільки при строгій співвісності валів.
Пружинно-кулачкова запобіжна муфта. За конструкцією ця муфта аналогічна зчіпний кулачковою, тільки рухома в осьовому напрямку полумуфта притискається до нерухомій механізмом управління, а посто-тійно діючої пружиною з регульованою силою. Кулачки виконують трапецеидального профілю невеликої ви-стільники з кутом нахилу робочих граней 45 ... 60 °. Кулачкові запобіжні муфти надійні в роботі, але мають підвищений знос кулачків. Розміри муфт підбирають за стандартом або приймають конструктивно.


Фрикційні запобіжні муфти. Вони відрізняються великою різноманітністю. Застосовуються при частих короткочасних перевантаженнях. Конструкція цих муфт аналогічна конструкції зчіпних фрикційних муфт. Сила натискання в них створюється пружинами, відрегульованими на передачами.Попередня   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Наступна

З'єднання деталей c натягом. | Профільні з'єднання. | шпонкові з'єднання | шліцьові з'єднання | механічні передачі | хвильові передачі | черв'ячні передачі | Передача Гвинт-Гайка | Вали і осі | Підшипники |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати