На головну

Розрахунок міцних клепаних швів

  1. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  2. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  3. I. Розрахунок накопичувальної частини трудової пенсії.
  4. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  5. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  6. I. Розрахунок розміру страхової частини трудової пенсії.
  7. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ

14.9.Методику визначення основних співвідношень розмірів міцних швів розглянемо на прикладі однорядного шва внахлестку, навантаженого поперечною силою Fr (Рис. 14.10).

Мал. 14.10. До розрахунку з'єднань заклепками

Введемо позначення: d3 - діаметр заклепки; ?1 і ?2 - Товщина склепуваної деталей (листів); t - Відстань між заклепками в ряду (або крок заклепок); е - відстань від центру заклепки до краю деталі (листа); z - число заклепок в ряду.

При розрахунку на міцність сили тертя на стику деталей не враховують (Приймають, що навантаження передається тільки заклепками); вважають, що навантаження між заклепками розподіляється рівномірно, а діаметр заклепки дорівнює діаметру отвору (d3 = d0TB).

параметр d3 визначається з розрахунку на міцність.

причинами руйнування заклепувального з'єднання можуть бути наступні: зріз заклепок вплощині з'єднання деталей (див. рис. 14.10, б); смятие заклепок і листів (див. рис. 14.10, в); розрив листів в перерізі, ослабленому отворами (див. рис. 14.10, г); зріз кромки листа (В перерізі ab и cd) у отвори під заклепку (див. рис. 14.10, д).

Розрахунок заклепувального шва полягає у визначенні d3, t и е. Розрахунок ведеться по емпіричним співвідношенням, отриманим з умови одно-міцності заклепок і листів, що з'єднуються, з подальшою перевіркою листів на міцність і уточненням коефіцієнта міцності шва.

Яку деформацію відчувають заклепки і з'єднуються листи міцного однорядного шва внахлестку (Рис. 14.10, a)?

14.10.Розрахунок параметрів заклепки.

Діаметр заклепки визначають з умови міцності на зріз (?ср ? [?]ср) За формулою проектувального розрахунку

 (14.2)

де Fr - поперечна сила, що діє на заклепки, Н; i - Число площин зрізу однієї заклепки; для заклепки, показаної на рис. 14.10 i= 1; Z - число заклепок (задається конструкцією шва); [Т]СРЗ - Допустиме напруження на зріз для заклепок, МПа (табл. 14.1).

Таблиця 14.1. Допустимі напруги для міцних сталевих клепаних швів при статичному навантаженні

 елемент шва  Вид деформації, напруження  Спосіб виготовлення отвори  Допустимі напруги, МПа
 ст2  СтЗ
 Склепуються деталі Заклепки  Розтягування [?]р Зріз [?]ср Зріз [?]ср.3Смятие [?]См  - -Продавліваніе Свердління Продавлювання Свердління

Отриманий за формулою (14.2) розмір йг округлюють до найближчого більшого стандартного значення (табл. 14.2). Потім заклепковий з'єднання перевіряють на зминання за формулою

 (14.3)

 (14.4)

де ?см і [?]см - Розрахункове і допустиме напруження на зминання для заклепувального з'єднання, МПа (див. Табл. 14.1): 8 - товщина найтоншої склепуваної деталі, мм.

Таблиця 14.2. Розміри (мм) заклепок з напівкруглою головкою (див. Рис.14.7, а)

  D Н R г, не більше /
 3,6  0,4  10-42
 12,8  4,2  0,4  14-50
 4,8  7,5  0,4  16-60
 0,5  16-85
 0,5  22-100
 9,5  26-110
И  32-150
 38-180
 52-180
 23,5  1,5  55-180

У формулі (14.3) [?]см приймають для менш міцного з контактуючих матеріалів (заклепок або листів, що з'єднуються).

14.11.Висновок формули діаметра заклепки.

Умова міцності на зріз однієї заклепки для даної розрахункової схеми (див. Рис. 14.10):

тут А - площа небезпечногоперетину заклепки, мм2. Звідси

отримаємо (див. 14.2)

14.12.Розрахунок параметрів заклепувального шва і перевірка міцності деталей, що з'єднуються (аркушів).

1. Геометричні параметри заклепувального шва (див. Рис. 14.10) визначають за емпіричними формулами.

Крок заклепувального шва в залежності від числа рядів

 (14.5)

для однорядного шва внахлестку t = 3d3 (Для дворядного (t= 4d3)); для однорядного шва з двома накладками t = 3,5d3 (Для дворядного (T = 6d3).

Відстань від центру заклепки до краю деталі (листа):

для отворів, отриманих свердлінням,

e1,65d3;

для продавлених отворів

е = 2d3. (14.6)

Товщина накладок (див. Рис. 14.6)

 (14.7)

Товщина склепуваної деталей (листів) (див. Рис. 14.6)

 (14.8)

Відстань між рядами заклепок (див. Рис. 14.5)

 (14.9)

2. Міцність деталей, що з'єднуються (аркушів) перевіряють: на розтягнення в перетині / - / (см. Рис. 14.10, г) за формулою

 (14.10)

де ?р і [?]р - Розрахункове і допустиме напруження на розтяг для деталей, що з'єднуються (листів) (див. Табл. 14.1).

Коефіцієнт міцності шва дорівнює відношенню міцності на розтягнення заклепувального шва до міцності на розтягнення цілого листа:

Ф завжди менше одиниці. Для однорядного шва внахлестку ? = 0,65; для дворядного з двома накладками ? = 0,84.Попередня   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   Наступна

запобіжні муфти | Контрольна картка 12.2 | РІЗЬБОВІ З'ЄДНАННЯ | Конструкції різьбових деталей і вживані матеріали | Розрахунок нарізного сполучення на міцність при осьовому і поперечному статичному навантаженні | Деякі рекомендації щодо розрахунку на міцність, що включає групу болтів | Контрольна картка 13.2 | Загальні поняття, освіту клепаних швів, гідності, недоліки і область застосування | Класифікація клепаних швів, конструкції заклепок і їх матеріали | Контрольна картка 14.2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати