На головну

Класифікація механічних передач

  1. I. Класифікація іменників
  2. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  3. II. Класифікація документів
  4. II. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЛАНГА Огір
  5. II. клінічна класифікація
  6. II.3.2) Класифікація законів.
  7. III. Класифікація ОА.

1.2. Механічні передачі, застосовувані в машинобудуванні, класифікують (рис. 1.3 і 1.4):

за принципом передачі руху:

- Передачі тертям (фрикційна - рис. 1.3, а і ремінна - рис. 1.4, а);

- зачепленням (зубчасті - рис. 1.3, б, черв'ячні - рис. 1.3, в; ланцюгові - рис. 1.4, б; передачі гвинт-гайка - рис. 1.3, г, д);


Мал. 1.3. Механічні передачі з безпосереднім контактом тіл обертання:

а - Фрикційна передача; б - зубчата передача; в - Черв'ячна передача;

г, д - передачі гвинт-гайка


б)

Мал. 1.4. Передачі з гнучким зв'язком: а - Ремінна; б - ланцюгова

по спбсобу з'єднання деталей:

- Передачі з безпосереднім контактом тіл обертання (фрикціон
 ні, зубчасті, черв'ячні, передачі гвинт-гайка - див. рис. 1.3);

- Передачі з гнучким зв'язком (ремінна, ланцюгова - див. Рис. 1.4).
 Кінематичні схеми механічних передач наведені на рис. 1.5 і рис. 1.6.

Коротка характеристика цих передач (рис. 1.5): передачі зубчасті циліндричні між паралельними валами (А - з прямими і косими зубами; б - З шевронними зубами; в - Внутрішнього зачеплення; г - рейкові); передачі зубчасті конічні між пересічними валами - З прямими, косими і круговими зубами; е - Конічна - гипоидная); передачі зубчасті (циліндричні) між перехресними валами - Гвинтова).

На рис. 1.6, а показано схематичне зображення черв'ячної передачі; 1.6, б - ланцюгової передачі; 1.6, в - передачі гвинт-гайка; 1.6, г - Пасової передачі.

Як класифікувати передачу, показану на Мал. 1.2? Повна відповідь запишете в конспект.

д)

Мал. 1.5. Кінематичні схеми механічних передач: а - циліндричні зубчасті передачі з зовнішнім зачепленням; б - циліндричні передачі з внутрішнім зачепленням; в - передача шестерня-рейка; г - Конічні зубчасті передачі з пересічними осями валів; д - гипоидная передача; е - передачі зубчасті циліндричні зі перехресними валами

Мал. 1.6. Кінематичні схеми механічних передач: а - черв'ячна передача; б - ланцюгова передача; в - передача гвинт-гайка; г - ремінна передача

1.3. Ви ознайомилися з призначенням, принципом роботи і класифікацією механічних передач. Вам необхідно відповісти на питання контрольної картки 1.1.

Контрольна картка 1.1

II III IV

Мал. 1.7. Кінематична схема багатоступеневої передачі

 питання  відповіді  код
 Опишіть взаємне положення валів в передачі 10-11, см. рис. 1.7  Передача з паралельними осями валовПередача з пересічними осями валовПередача з перехресними осями валовОпределіть не можна
 Показати на рис. 1.7 червячную передачу  Поз. 2-3Поз. 4-5Поз. 6-7Поз. 10-11Поз. 12-13
 Покажіть на рис. 1.7 машину-знаряддя (поз. I, II, III, IV)  IIIIIIIV
 Яке призначення механічних передач  Виробляти енергіюВоспрінімать енергіюЗатрачівать енергію на подолання зовнішніх сил, безпосередньо пов'язаних з процесом виробництва Перетворювати швидкість, крутний момент, напрямок обертання  
 Як класифікують зубчасту передачу по прин- | ципу передачі руху?  ТреніемЗацепленіемНепосредственно контактом деталей, що сидять на провідному і відомому валахПередача гнучким зв'язком  


Попередня   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Вступ | Основні напрямки в розвитку машинобудування. Вимоги, що пред'являються до проектованих машин, вузлів і деталей | Основні критерії працездатності і розрахунку деталей машин | Проектувальні та перевірочні розрахунки | Граничні і допустимі напруження. Коефіцієнт запасу міцності | Короткі відомості про машинобудівних матеріалах і основи їх вибору | Контрольна картка 0.1 | Важільні механізми. | Кулачкові механізми. | Храпові механізми. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати