На головну

Завдання 7. Розробка креслення загального ввда редуктора АЛЕ

  1. Збирання РЕДУКТОРА
  2. I. РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ (БЛОК-СХЕМИ) І СЛОВЕСНА ЗАПИС АЛГОРИТМІВ
  3. I.5.2) Розробка Зводу Юстиніана.
  4. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів.
  5. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 1 сторінка
  6. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 2 сторінка
  7. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 3 сторінка

7.1. Вибір матеріалу валів ........................... ПО

7.2. Вибір допустимих напружень на кручення ПО

7.3. Визначення геометричних параметрів ступенів валів 111

7.4. Попередній вибір підшипників кочення Ш

7.5. Розробка креслення загального вигляду редуктора 116

Завдання 8. Розрахункова схем & валів редуктора '33

8.1. Визначення реакцій в опорах підшипників '34

8.2. Побудова епюр ізгібаюшіх і крутять моментів 139

Завдання 9. перевірки розрахунок підшипників J ^

9.1. Визначення еквівалентної динамічного навантаження J43

9.2. Визначення придатності підшипників 147

9.3. Схема навантаження підшипників ............ 149

9.4. Приклади перевірочних розрахунків ................. 150

ТРЕТЯ СТАДІЯ ПРОЕКТУВАННЯ: ТЕХНІЧНИЙ ПРОЕКТ

Завдання 10. Конструктивна компоновка приводу 158

10.1. Конструювання зубчастих, черв'ячних коліс і черв'яків 166

10.2. Конструювання валів .......................... ... 182

10.3. Вибір з'єднань ...... -............................... 193

10.4. Конструювання підшипникових вузлів 200

10.5. Конструювання корпусу редуктора .... 224

10.6. Конструювання елементів відкритих передач 245

10.7. Вибір муфт ............................................. 250

10.8. Змазування. Мастильні пристрої ...... 254

Завдання 11. Перевірочні розрахунки .., ..........,. 265

11.1. Перевірочний розрахунок шпонок ................. 265

11.2. Перевірочний розрахунок стяжних гвинтів підшипників вузлів 266

11.3. Перевірочний розрахунок валів .......................: 26, 7

11.4. Тепловий розрахунок черв'ячного редуктора .. 273

Завдання 12. Розрахунок технічного рівня редуктора 275

12.1.Визначення маси редуктора ............... 2761   2   3
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати