загрузка...
загрузка...
На головну

Комп'ютерне ТЕСТУВАННЯ

  1. біологічне тестування
  2. Комп'ютерне моделювання
  3. Попереднє тестування (предтестірованіе)
  4. перевірочної ТЕСТУВАННЯ
  5. Проектування і тестування програми
  6. Поточне і заключне тестування (посттестування)

На сьогоднішній день однією з проблемних областей практики застосування тестів та інших оціночних методик в управлінні персоналом є впровадження нових комп'ютерних тестів.Відзначимо відразу, що і у нас, і за кордоном цей процес йде вкрай повільно, хоча і по діаметрально протилежним причин. За кордоном ринок тестів - заорганізованное і бюрократизований, у нас - недоорганізован і анархічен.

Разом з тим нові комп'ютерні тести покликані вирішити найважливішу проблему організаційної діагностики - проблему фальсифікації. Справа в тому, що переважна більшість психологічних тестів розроблялося для обслуговування завдання (цільової ситуації), докорінно відрізняється від оцінки персоналу. Це завдання консультування. Коли клієнт звертається до психолога за консультацією (тим більше за психотерапевтичної допомогою), він сам зацікавлений в тому, щоб дати достовірну інформацію. Ця практика надзвичайно розвинена на Заході (в США психоаналітиків раз в 10 більше, ніж індустріальних психологів, які працюють у фірмах чи в кадровому консалтингу). На цю практику і орієнтувалися розробники багатьох тестів, визнаних нині «класичними».

У ситуації консультування цілком корисними виявляються популярні словесні тести-опитувальники, які досліджують особливості характеру за допомогою різноманітних питань. Інша справа - ситуація відбору кандидатів на посаду або ситуація атестації діючих працівників, тобто, по суті, ситуація експертизи. В цьому випадку достовірна інформація потрібна не самому випробуваному, а роботодавцю. Сам випробуваний свідомо чи несвідомо прагне відповідати на тест так, щоб сподобатися роботодавцю і пройти «сито відбору», зайняти вакантне місце. Таким чином, найчастіше при відборі особистісні опитувальники не спрацьовують, і на зміну їм приходять принципово нові комп'ютерні технології.

Ми вже відзначали вище, що поки комп'ютер використовується в психодіагностики не дуже ефективно. Найчастіше він застосовується як інструмент автоматизації збору і обробки даних по тим же самим традиційним тест-опитувальника. Але від пересадки на комп'ютер тест-опитувальник не стає більш достовірним.

Поступово у нас з'являються і щодо серйозні і навіть оригінальні вітчизняні комп'ютерні тестові системи. Але вони також, як правило, засновані на опитувальному методі. Так, наприклад, велике кадрове агентство «Триза» використовує досить відому комп'ютерну систему російського виробництва, названу «Служба персоналу». Незважаючи на широку рекламу, керівництво цієї тестової методики не забезпечено необхідними відомостями про психометричних параметрах побудованих тестових шкал (надійність, валідність, стійкість тестових норм і т.п.).

Розробники комп'ютерних тест-систем, як правило, акцентують увагу користувачів на їх різноманітних вторинних достоїнства: швидкість збору та обробки інформації, можливість створення бази даних, велика кількість розгорнутих текстових висновків, хороший інтерфейс. Питання ж про достовірність найчастіше залишається за кадром. Разом з тим деякі властивості комп'ютерних тестів значно підвищують вірогідність одержуваної з їх допомогою інформації. До них відносяться:

1) адаптивність: в традиційних анкетах не використовується головна перевага комп'ютерів - можливість зміни тестових впливів на основі швидкого аналізу відповідей. У психометрической науці цей метод тестування називається «адаптивним» (в тому сенсі, що програма адаптується, пристосовується до даного конкретного випробуваному). Зазвичай в західній тестології адаптивне тестування застосовується для оперативного підбору завдань оптимальної труднощі (якщо випробовуваний справляється, йому пред'являється більш важке завдання, якщо не справляється - легша). Подібна модифікація створює абсолютно новий тест: колишні нормативи, зібрані для бланкової (паперової) форми тесту, не підходять, і завдання доводиться нормувати (калібрувати шкали) саме в такий комп'ютерної формі, на основі даних, зібраних в режимі діалогу з комп'ютером;

2) опосередкованість: тут мова йде про нові, вельми привабливих перспективах, які виходять за межі традиційних словесних тестів, - про різні невербальних (несловесних) і ігрових методиках. Наприклад, людина оцінює фотопортрети, які пред'являються на комп'ютерному моніторі, зокрема, приписує зображеним людям певні якості. Фахівці виявили, що випробовувані приписують фотопортрет різні якості в залежності від характеристик, якими вони (випробовувані) мають самі. На цьому був побудований дуже тонкий непрямий тест, що дозволяє перевірити достовірність даних, одержуваних за допомогою опитувальників. Цей тест був названий «стандартизованим проектівен», він дає можливість перевірити, чи підтверджуються певні риси випробовуваних непрямими даними. Непрямі тести набагато легше будувати на комп'ютері, оскільки в процесі підрахунку останній дозволяє враховувати сотні і тисячі потенційних статистичних комбінацій між відповідями і рисами людей;

3) комплексний аналіз: щоб зробити надійний висновок, необхідно застосовувати різні методики, перевіряє ще раз один одного. Для грамотного фахівця-діагноста абсолютно неприйнятно ставити діагноз, грунтуючись на даних, отриманих з одного-єдиного джерела інформації. В даний час розроблені інтегративні тестові компьютер-

Мал. 15. Девальвація тестів призводить до їх розчаровує оцінці: «ворожіння на кавовій гущі»

ні системи, що дозволяють запускати в ході одного сеансу різнотипні тести (тестові батареї) і співвідносити їх результати в наочній формі;

4) ігровий підхід;

5) проблемна настройка: це властивість лише частково пов'язане з вірогідністю самих тестів, але для споживачів тестової інформації воно найчастіше виглядає як найважливіше. Справа в тому, що навіть найбільш наочний профіль тестових показників сам по собі нічого не говорить неспеціалісту, так як він не здатний побачити за значеннями різних факторів (здібностей, рис характеру) відповідь на його запитання: буде чи не буде ця людина справлятися з дорученою йому професійно-посадовий роллю. Фахівці-психологи розробили гнучкі комп'ютерні програми, що дозволяють користувачеві самому модифікувати і розширювати банк «ідеальних профілів» виконавців, погодившись з вимогами конкретної виробничої ситуації, очікуваннями вищого керівника і т.п. Головне достоїнство комп'ютера полягає в тому, що він може миттєво прорахувати близькість між індивідуальними профілями реальних кандидатів і «ідеальними профілями» відповідних вакантних позицій. В результаті на екрані з'являється оптимізована картина виправданих призначень з числа кандидатів, наявних на даний момент;

6) інформаційна безпека: один із серйозних недоліків будь-якого бланкового тесту в тому, що варіанти його легко копіюються, тиражуються, а потенційні випробовувані легко підбирають до нього ключі, і тест перестає працювати. Сучасні методи комп'ютерної захисту ускладнюють процес безконтрольного тиражування тестової інформації. Найперспективніший напрямок у забезпеченні інформаційної безпеки в цій галузі полягає в використанні наступного прийому: комп'ютер оперативно формує варіант (набір завдань, який пред'являється конкретній людині) прямо в ході тестового діалогу, випадковим чином підбираючи завдання з певного дуже великого банку.

Таким чином, очевидно, що комп'ютерні тест-системи мають безліч переваг. На жаль, розвиток справжньої комп'ютерної психодіагностики стримується в Росії через нестачу фінансування і дефіциту компетентних користувачів. Звичайно, в наші дні замовлень на діагностику стало в багато разів більше, ніж за часів адміністративно-командної системи, але поки попит цей залишається занадто мають відповідної кваліфікації і нерозбірливим. Часто-густо події розвиваються так: замовник вимагає від психолога протестувати випробуваного за 15-30 хвилин, в які психодиагност встигає «втиснути» найкоротший (і тому малонадійний) тест. Не дивно, що отримані таким чином результати виявляються некоректними і замовник тут же розчаровується в психологічному тестуванні.

Багато замовників справедливо остерігаються купувати тести просто тому, що не знають, як перевірити, чи працюють вони чи ні. У розвинених країнах національні асоціації психологів (або профільні асоціації тестологов) публікують результати незалежних перевірок на сторінках спеціалізованих видань. У Росії така робота, на жаль, поки не налагоджена, і фахівці рекомендують замовникам застосовувати паралельно і незалежно різні тести, сконструйовані за різними принципами незалежними один від одного виробниками.

ДІЛОВІ ІГРИ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ1

Ефективний розвиток ринкової економіки в Росії вимагає не тільки створення конкурентоспроможного виробництва на базі нової філософії господарювання, принципів і методів управління, впровадження прогресивних технологій і форм організації виробництва, а й формування нового економічного менталітету, що має в своїй основі високий рівень організаційної культури. Зазначені обставини викликають необхідність придбання керівниками, фахівцями та підприємцями певних практичних навичок, що дозволяють у всіх областях професійної діяльності обгрунтовано формувати відповідний рівень культури, спрямований на розвиток духу організації на благо всіх зацікавлених сторін. Найбільш перспективними формами підготовки фахівців в сучасних умовах поряд з традиційними (лекції, семінари та ін.) Є ті, які базуються на активних методах навчання. Серед них особлива роль відводиться діловим іграм, кейсам і виробничих ситуацій, які дозволяють ілюструвати, збагачувати теоретичний матеріал і найбільш ефективно закріплювати його розуміння в ході практичних дій учнів.

 Попередня   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   Наступна

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ | Циклічність і ітерацій | Історія питання | ПАРАДИГМИ AR | інтервенціоністських СОЦІОЛОГІЯ | МЕТОДОЛОГІЯ ТЕСТУВАННЯ | КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕСТІВ | СОЦІОМЕТРИЧНЕ ПРОЦЕДУРИ | З чого починається социометрия? | Приклад социометрического досліджень |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати