загрузка...
загрузка...
На головну

ТРУДНОЩІ В ОБЩЕНИИ ЗАМОВНИКА І ДОСЛІДНИКА

  1. Бар'єри сприйняття в спілкуванні
  2. У діловому спілкуванні діє правило героїв А. Гайдара Чука і Гека: «Запитає мама про телеграму - скажімо. А не запитає ... ».
  3. У діловому спілкуванні цінуються такі якості, як обов'язковість, вірність слову, організованість, дотримання моральних норм.
  4. У спілкуванні дрібниць не буває!
  5. Важливо проаналізувати всі деталі, в тому числі труднощі, з якими зіткнулася родина, і то, як ці труднощі вдалося подолати.
  6. Глава 3 ПРОЯВЛЕНИЕ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В ДІЛОВОМУ ОБЩЕНИИ
  7. Глава 4 КОНФЛІКТИ В ДІЛОВОМУ ОБЩЕНИИ

Взаємини між замовниками та виконавцями наукового дослі нання ніколи не були безхмарними. Вони і в принципі не повинні бип такими, оскільки це поле зіткнення різних, а іноді і проти

воположних інтересів. Як до ради ські, так і в пострадянські часи зі соціологи скаржилися на нерозуміння їх старань і заслуг з боку дирек Торського корпусу, байдужість до науки кон'юнктурне використання інфор мації (для парадних звітів, особисто! Вигоди) або її повне проігноровано (покласти «під Сунко »). Часи изме нілісь. Але чи змінилися проблеми, які виникають в ході непростої діалогу клієнта і маркетолога?

Наведемо короткий перелік проблем, складений нами на основі ана лізу численної літератури.

¦ Іноді буває важко пояснити замовнику результати, полученньп складними методами. Тому на перший план виходять прості методи, за дозволяла наочно представити результати дослідження.

¦ Дуже часто замовники і маркетологи по-різному дивляться на одні й т ж маркетингові проблеми. Тому в останні роки все частіше проводятс: спільні зустрічі-обговорення замовників і дослідників.

¦ Нерозвиненість російського ринку дозволяє західним компаніям на вязивать свої стандарти в маркетингових дослідженнях, не завжди отража ющие національну специфіку країни.

¦ Нерозвиненість ринкового менталітету у замовника - у більшості ріс сийской підприємців кошти на маркетингові дослідження про ходять за статтею «витрати», в той час як на Заході - це стратегічні ін вестиції.

¦ Застаріла стратегія маркетингу: для росіян він - все ще жорстока боротьба з конкурентом, в якій виживає найсильніший, для Заходу - гра за відповідними правилами, де треба не знищити суперника, а переграти його.

¦ Переважання застарілих технологій маркетингу: в Росії добре освоєна тільки цінова конкуренція, а більш сучасні методи маркетингу, як, наприклад, брендинг, не прижилися.

¦ Гострий дефіцит досвідчених кадрів і нерівномірність їх розподілу: кращі кадри осідають в: а) іноземні компанії; б) столичних містах.

¦ Розбіжність орієнтації дослідників і замовників: підприємці, колись домоглися значного успіху, вважають, що і в майбутньому вони будуть жити добре; від маркетологів вони вимагають таких технологій, які дозволять збільшити прибуток на 50,70 і навіть 100%. Насправді умови на ринку постійно змінюються, а історичний етап первісного нагромадження, що характеризувався непомірними заробітками, пройшов або добігає кінця.

¦ Зберігається недовіра до маркетингових досліджень з боку керівників бізнесу, яким вчені не можуть дати чітких гарантій. Дослідницькі компанії, які пропонують свої послуги, цілком резонно відповідають, що якби в бізнесі існували гарантії, то вони самі б їм зайнялися.

¦ У країні дуже мало кваліфікованих маркетологів, а ті, які все вміють, розуміють свою винятковість і беруть за дослідження огром -ві гроші; малому бізнесу такі консультанти недоступні, а великий обходиться без них.

¦ Невідповідність очікувань замовника і послуг, що надаються: бізнесмен, що запрошує маркетолога, очікує від нього рішення всіх своїх проблем, але часто отримує розгорнутий науковий звіт, незрозумілі формули і безліч таблиць.

¦ Співробітники відділу маркетингу іноді не можуть поставити адекватні питання і висунути гіпотези; працюючи в своїй компанії, у своїй галузі, вони часто мають спотворені уявлення про ринок взагалі, оскільки знають про нього набагато більше потенційних споживачів.

¦ Маркетингом на фірмах займаються іноді досить випадкові люди. Хоча за своєю суттю відділ маркетингу повинен бути одним з основних підрозділів компанії, найчастіше він ледь животіє або тому, що його співробітники некомпетентні, або тому, що для керівництва наявність відділу маркетингу - лише данина моді.

¦ Необхідність проводити дослідження за короткий термін, залишаючись при цьому в рамках певного бюджету.

Опитування 1690 компаній Великобританії виявив, що 36% з них користуються послугами рекламних агентств, а 64% - не користуються. Основні причини, через які фірми не звертаються в агентства, - це невпевненість в достовірності досліджень і бажання зберегти конфіденційність отриманих даних, що, як вважають в фірмах, може бути досягнуто тільки при проведенні дослідження силами власних відділів маркетингу. Якщо говорити про загальні труднощі, з якими стикаються сьогодні західні маркетологи в дослідницьких фірмах, то можна виділити три основні проблеми:

¦ Небажання споживачів, щоб вторгалися в їх особисте життя, і якнаслідок відмова відповідати на запитання інтерв'юерів.

¦ Етичні проблеми формування тих чи інших питань при проведенні дослідження, що стосується інтимних сторін життя респондента

¦ Глобалізація маркетингу - необхідність враховувати світові тенденції при вивченні того чи іншого ринку.

Але чимало труднощів створюють і самі маркетологи. Перша серед них добросовісно виконавця. При масовому опитуванні, коли фірма набирає випадкових людей, наприклад бажаючих підзаробити студентів, часто ан -кети заповнюють самі Анкетер, а не респонденти. Однак і при наймі більш дорослих анкетеров, постійно співпрацюють з дослідницькою фірмою, ризику не уникнути. Деякі з них, бажаючи заробити легкі гроші, що називається, малюють відповіді, не відходячи від каси.

Багато проблем виникає при відборі учасників фокус-груп. Нередкс одні й ті ж особи кочують з однієї фокус-групи в іншу, представляючись то власником мобільного телефону, то іномарки, то курцем «Мальборо» і т.д. Тут кілька причин: а) прагнення респондента заробити якщо за участь в дослідженні обіцяють подарунок або грошову винагороду б) бажання рекрутерів заробити - рекрутують одних і тих же респондентів (як правило, своїх знайомих), в) нерегулярний або погано організований контроль поля (якості заповнення анкет).

Серед труднощів, створюваних собі маркетологами, потрібно назвати також недосконалість інструментарію, зокрема надмірно довгі списки закриттів до анкетних питань. Коли респонденту пропонують вибрати один вид упаковки товару з десяти альтернативних, то йому дуже важко оцінити достоїнства кожної, якщо відмінності між ними невеликі. Людина, оцінюючи п'ятий варіант, втрачає чутливість.

врізкаПопередня   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   Наступна

ЗВІДКИ МИ РОДОМ І ЯК НАС ЗОВУТ | НА ЩО СПРЯМОВАНО МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ | Випадок з життя | ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ДАЮТЬ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ? | Типи організацій - виробників маркетингової інформації | НАУКОВИЙ СТАТУС МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ | СТАНДАРТНА МАТРИЦА МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ | Так ми проводимо дослідження | ПРОБЛЕМА ВИБІРКИ та репрезентативності | Вибірка репрезентативна? |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати