Головна

Сфера використання

  1. Amp; 7 Політична сфера суспільства
  2. Акт застосування - це індивідуальний правовий акт.
  3. акти правозастосування
  4. Акти правозастосування.
  5. Акти застосування норм права у механізмі правового регулювання.
  6. Акти застосування права
  7. Акти застосування права

Сьогодні фокус-група активно застосовується перш за все в сфері маркетингових та політологічних досліджень. У маркетингу цей метод став використовуватися ще в 1950-х рр.34 В сфері Public Relations метод фокус-груп допомагає ідентифікувати цільову аудиторію, виявити її характеристики і розробити комунікативні програми, покликані впливати на думку даної групи. У маркетингових дослідженнях за допомогою фокус-групи збираю! інформацію про поведінку споживачів певних товарів або послуг. Пл юс до цього вивчають вплив рекламних роликів на різні цільові групи споживачів і т.п. Особливо ефективним є використання методу фокус-груп для виявлення оптимального іміджу і найбільш доцільною форми пропаганди певної ідеї. Але на основі цього методу можнс вивчати не всі, а лише ті соціальні проблеми, за якими думки учасників фокус-групи досить компетентні і протилежні.

Нарешті, фокус-група може використовуватися як ефективний інструмент створення програми соціологічного дослідження, коли команда розробників збирається разом, зазвичай не один раз, а постійно, для того чтобь обговорювати виникаючі по ходу реалізації дослідницького проекту про проблемної ситуації. Саме так будувалися регулярні наукові семінари i рамках проекту «Таганрог», якими керував (1967) Б. А. Грушин. По суті вони стали найбільшою на ті часи методичною лабораторією в країні. Результати її діяльності, опубліковані в збірнику «47 п'ятниць»35, Зіграли роль навчального посібника для цілого ществу вони стали найбільшою на ті часи методичною лабораторією в країні. Результати її діяльності, опубліковані в збірнику «47 п'ятниць»35, Зіграли роль навчального посібника для цілого

Hess J. M. Group Interviewing // King New Science of Planning. Chicago: American Marketing Association 1968. Наступні 33 Morgan D.L. Why Things (Sometimes) Go Wrong in Focus Groups // Qualitative Health Research, 1995. Vol. f No. 4. P. 516-523; Knodel J. The Design and Analysis of Focus Group Studies: A Practical Approach // Successfi Focus Groups: Advancing the State of the Art. Newbury Park, CA .: Sage, 1993.

Goldman A.E., McDonald S.S. The Group Depth Interview: Principles & Practice. Englewood Cliffs. NJ Prentice Hall, 1987.

Мал. 14. Вивчення впливу реклами на різних споживачів

У зв'язку з таким, назвемо його пізнавальним, способом застосування фокус-групи (або його аналога - групової дискусії) Д. Стюарт і П. Шам-Десанья36 називають ряд цілей, які можуть при цьому переслідуватися: отримання вихідної теоретичної інформації, обговорення завдань, предмета дослідження і основних категорій, висування гіпотез, обговорення методичних труднощів при створенні інструментарію тощо

Фокус-група - найпопулярніший і улюблений практикуючими соціологами метод збору первинних даних. Улюблений, але не єдиний. Як діамант, він оточений іншими якісними методами, кожен з яких досить гарний для розв'язуваних їм завдань. Ми не будемо розглядати всі, але пошлемося на компетентну думку М. Л. Власової37, Яка пропонує таку типологію (табл. 4).

ТЕЛЕФОННЕ ІНТЕРВ'Ю - ДОБРЕ,Попередня   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   Наступна

Довірливої ??розмови В Хуторяни | ТИПОЛОГІЯ ІНТЕРВ'Ю | інтерв'ю | Дві стратегії інтерв'ю | формалізоване інтерв'ю | ВІЛЬНИЙ ІНТЕРВ'Ю | Дружня розмова з селянами | З історії питання | Е. Дмитрієва Можливості методу | Визначення та особливості методу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати