На головну

Характеристика системи методичного забезпечення

  1. A. Характеристика Фінансової діяльності підприємства
  2. B.3. Системи економетричних рівнянь
  3. Cedil; Наведена характеристика насоса
  4. D.3. Системи економетричних рівнянь
  5. Divide; Характеристика трубопроводу
  6. I. Загальна характеристика міжнародних відносин в Новий час.
  7. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.

Основними структурними елементами системи методичного забезпечення освітнього процесу є: 7) методична робота в освітньому закладі та його навчальних підрозділах; 2) приватна методика викладання навчальних дисциплін на кафедрах і циклах.

методична робота є невід'ємною складовою частиною педагогічного процесу в освітніх установах і одним з основних видів діяльності викладачів, навчального відділу та керівництва навчального закладу. Її теоретичну основу становить методика навчання - особлива галузь педагогічної науки. Основними завданнями методичної роботи є:

- Визначення предмета навчання, з'ясування цілей і завдань, що підлягають реалізації в процесі викладання;

- Підвищення якості методичної підготовки викладачів і працівників навчального відділу;

- Обґрунтування змісту навчальних дисциплін (визначення, чому вчити);

- Вдосконалення форм і методів навчання (пошук відповіді на питання: як вчити);

- Виявлення і аналіз чинників, що сприяють інтенсифікації освітнього процесу і умов його оптимізації;

- Проведення досліджень з визначення вмісту приватних методик викладання окремих дисциплін, а також формування в учнів професійно-ділових якостей, передбачених кваліфікаційною характеристикою фахівця;

- Вдосконалення методів індивідуалізації навчання на основі широкого використання комп'ютерної техніки в педагогічному процесі і впровадження дистанційного навчання;

- Розширення масштабів самостійної роботи студентів, курсантів і слухачів з оволодіння знаннями, навичками і вміннями;

- Розробка навчально-методичних матеріалів для проведення різних видів занять;

- Методична підготовка викладачів і керівного складу навчального закладу;

- Узагальнення та поширення передового досвіду організації методичної роботи в освітній установі.

Зміст методичної роботи включає науково-методичну та навчально-методичну роботу (табл. 8.8).

Основними формами методичної роботи в навчальному закладі є:

- Засідання методичної ради навчального закладу;

- Науково-методичні конференції;

- Науково-методичні семінари;

- Лекції та доповіді з методики навчання і виховання;

- Методичні збори професорсько-викладацького і керівного складу;

- Наукові дослідження в навчальному закладі з методичної роботи;

- Розробка приватних методик викладання навчальних дисциплін;

- Засідання ради факультету;

- Методичні міжкафедральні (межціклових) наради;

- Засідання кафедр, циклів;

- Засідання предметних методичних секцій (комісій);

Таблиця 8.8Попередня   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   Наступна

Професійні вимоги до якості підготовки юристів | Предметні кваліфікаційні характеристики | Особистісно значущі якості юриста | Професійне виховання учнів в юридичних навчальних закладах | Сутність і макроструктура педагогічної системи | Педагогічний процес в юридичному навчальному закладі | Науково-змістовна складова педагогічного процесу | Технологічна складова освітнього процесу | Організаційна складова освітнього процесу | Управлінська складова освітнього процесу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати