На головну

Морально - психологічне забезпечення педагогічного процесу

  1. I стадія раневого процесу.
  2. III. 13.1. Поняття про уяву, його основних видах і процесах
  3. III. Технологія педагогічної взаємодії з батьками школярів
  4. III.1.1) Форми кримінального процесу.
  5. IV. Учасники освітнього процесу
  6. IV. Учасники освітнього процесу
  7. IV.3.2) Види легісакціонногопроцесу.

Будь-який вид діяльності має як матеріальну, так і духовну складові. Педагогічний процес - це взаємодія духовних і фізичних сил його учасників з метою подолання труднощів, що виникають в ході вирішення педагогічних завдань. Той, хто виявиться морально і психологічно більш готовий до досягнення цієї мети, може розраховувати на максимальний результат.

Організації, установи, школи, вузи виконують відповідальні завдання з підготовки освічених людей, професіоналів, а різні установи та виробничі організації пожинають плоди результатів їх діяльності і продовжують удосконалювати загальну і професійну освіченість, вихованість, навченість, розвиненість свого персоналу. І в освітніх установах, і в трудових колективах не всі навчаються і працюють виявляють належне старанність, сумлінність, відповідальність, прагнення до належного самовдосконалення і т.п., що, природно, позначається на успіху. Тому, керуючи педагогічним процесом, керівники і педагоги повинні займатися його морально-психологічним забезпеченням (В. Я.Слепов, В. Т. Юсов та ін.). Суть його - в системі педагогічних заходів, орієнтованих на формування морально-психологічного настрою учнів, співробітників (культу навчання і підвищення професіоналізму), що забезпечує належне ставлення їх до педагогічного процесу і самовдосконалення в ньому. На це повинна бути спрямована інформаційна, соціально-педагогічна, соціально-психологічна, культурно-досуговая робота, протидію негативним впливам, знижує настрій, а також морально-виховна робота педагогів і керівників в ході забезпечення ефективності педагогічного процесу. Ця робота повинна бути націлена на формування відповідальності за свій особистісний ріст, почуття обов'язку перед собою, сім'єю, своїми дітьми, перед організацією і її колективом, сумлінності, працьовитості, вимогливості до себе; розуміння залежності успіху і перспектив свого життя від нього.

До основних напрямів (складовим) морально-психологічного забезпечення відносяться:

- інформаційне - Пов'язане з підвищенням рівня обізнаності учнів про значення його особистісного, професійного, ділового зростання, духовного і матеріального благополуччя, успіхів у житті від ставлення до педагогічному процесу, самовдосконалення; формуванням і розвитком у людини системи моральних цінностей, соціальних орієнтації, морально-етичних переконань і норм поведінки;

- соціальне - Забезпечення соціально-правового режиму навчання або роботи в організації, установі, школі, вузі, сприятливого клімату в них, формування почуття особистої відповідальності за їх дотримання і виконання, зміцнення навчальної дисципліни і порядку, стимулювання і мотивування сумлінного ставлення до педагогічного процесу;

- педагогічне - формування в учнів інтересу до навчання і оволодіння професіоналізмом, вимогливості до себе, відповідальності, сумлінності, організованості та інших якостей;

- психологічне - Полягає у вивченні та обліку в педагогічному процесі психологічних особливостей учнів, виявленні причин їх ставлення до навчання, вимогам і нормам поведінки і здійсненні індивідуального морально-психологічного підходу;

- кулипурно-дозвільний - орієнтоване на виховання загальної, професійної культури та культури участі в педагогічному процесі, утвердження здорового клімату і взаємин учнів, протидія негативним, що знижують їх навчальний настрій впливам.

Всі складові морально-психологічного забезпечення педагогічного процесу взаємопов'язані, взаімообуславлівают одна іншу і тим самим забезпечують, при якісному їх здійсненні, постійну готовність і здатність особистості вирішувати педагогічні завдання, зберігаючи і зміцнюючи впевненість в своїх силах і можливостях професійного зростання.

Морально-психологічне забезпечення педагогічного процесу дозволяє підвищувати якість роботи з людьми, впроваджувати в практику найбільш продуктивні технології педагогічної праці, налагоджувати ділове педагогічна взаємодія і спілкування учасників цього процесу, мобілізуючи їх сили і засоби для ефективного вирішення поставлених завдань.Попередня   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Наступна

Сутність формування особистості | Процес формування особистості | Особистість як суб'єкт педагогічного процесу | Соціально-педагогічна реальність | Група та педагогіка | Основні психолого-педагогічні явища в групі | Поняття і сутність педагогічної системи | Основні елементи педагогічної системи | Сутність і структура педагогічного процесу | Закономірності педагогічного процесу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати