На головну

Управління педагогічним процесом

  1. J. Відшкодування витрат, викликаних смертю спадкодавця, і витрат на охорону спадщини та управління ним
  2. V. Управління освітньою установою
  3. V. Управління загальноосвітнім закладом
  4. V. УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ
  5. Адміністративне управління та політика
  6. Антикризове управління та його особливості
  7. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

Будь-педагогічний процес ефективний, якщо спрямовується і довільно регулюється його суб'єктом, якщо він керується. Сутність управління педагогічним процесом полягає в цільової орієнтації, активізації та оптимізації його суб'єктом управління - педагогом, керівником (І. В. Горлінскій, Д. П. Познанський). Це управління будується в безпосередній взаємодії з учнями, які виховуються, співробітниками. Разом з цим відбувається і управління діяльністю педагогів і керівників нижчої та середньої ланки з боку вищестоящих керівників - педагогічного закладу, підприємства, військової частини, органів управління освітою та ін. У всіх своїх проявах управління в системі педагогічної роботи, маючи схожість з керуванням в адміністративних установах , на підприємствах, істотно відрізняється від них і за всіма ознаками має бути справді педагогічним управлінням.

Педагогічне управління за своїми функціями, змістом, програмою, стилю і методів, вимогам до лиця, його здійснює, має бути орієнтоване не на жорсткі директивні вказівки, а на людяність, демократичність, культуру, повагу, інтелект, співпраця, поєднання турботи і педагогічної вимогливості, внутрішні спонукання, а не примус, на самостійність, ініціативу, творчий підхід.

Педагогічне управління - це індивідуальна та групова завдання. В педагогічних закладах, наприклад в вузі, як організаційно самостійної навчальної, адміністративної та господарської одиниці, є цілий управлінський комплекс: керівництво, відділи та служби, працівники факультетів, апарат з виховної роботи, професорсько-викладацький склад, бібліотека, клуб. Всі вони покликані брати участь в системі управління педагогічним процесом, усвідомлювати свою відповідальність і вносити повноцінний внесок у його здійснення і забезпечення. В педагогічних закладах не повинно бути працівників постійного складу, які не розуміли і не втілювали б у справи свою педагогічну функцію. Причому це участь вони повинні розуміти не вузько ( «моя справа ... а навчання і виховання учнів - справа викладачів», або - «моя справа вчити, а виховувати повинні інші»), а професійно-педагогічно. Практично кожен працівник спеціального освітнього закладу повинен бути педагогом, а кожна посадова особа державної, адміністративно-управлінської, виробничої, правоохоронної, військової та інших організацій - усвідомлювати і виконувати крім основної службової ще й педагогічну функцію. Усвідомлення цього приходить при організації колективної управлінської діяльності, колегіальному вирішенні педагогічних завдань, включеності в цілісний педагогічний процес, відчутті себе кожним частиною загальної системи педагогічної роботи.

В сучасних умовах законодавчо передбачено і участь громадських формувань, самих учнів в управлінні педагогічним процесом шляхом включення їх представників до складу ряду органів управління, а також створення груп з числа учнів, які вирішують ті чи інші організаційні та управлінські завдання на своєму рівні. Причому це участь потрібно не тільки для поліпшення управління, воно має і виховує, навчальний розвиваючий значення.

Важливе завдання управління - забезпечити узгодженість, взаємозв'язку, єдність, взаємне посилення в забезпеченні організації та оптимізації педагогічного процесу. Відмінності в розумінні, в підходах до вирішення одних і тих же питань різних осіб, що беруть участь в управлінні, не тільки послаблюють його, а й нерідко приносять шкоду. Такі, наприклад, різні підходи до виставлення навчаються оцінок (одні викладачі, наприклад, завищують оцінки і виявляють лібералізм, другі надмірно суворі, а треті оцінюють об'єктивно). Єдність педагогічних вимог - Абсолютно обов'язково для педагогічних колективів і управління педагогічною діяльністю.

Педагогічне управління специфічно і передбачає:

- З'ясування педагогічних завдань і визначення їх місця в загальній системі заходів щодо забезпечення якості педагогічної діяльності учасників процесу;

- Планування педагогічної роботи, організація системи соціально-педагогічних відносин;

- Забезпечення систематичного, інтенсивного функціонування педагогічного процесу;

- Підвищення рівня професійної та педагогічної майстерності керівників, педагогів;

- Активізація самовдосконалення учнів та самоврядування своєю поведінкою.

Виходячи з цього змісту, повсякденними управлінськими завданнями керівників, педагогів є: формування у себе педагогічної цілеспрямованості, вміння прогнозувати наслідки прийнятих педагогічних рішень, професійно-педагогічної спрямованості всієї системи впливів на учнів; оволодіння методами і прийомами залучення їх в творчий пошук для вирішення проблем і оцінки професійних ситуацій; стимулювання активності у всіх видах діяльності; встановлення оптимальних термінів виконання завдань і доручень, рівня складності та обсягу роботи.

У будь-якому випадку організовується постійне вивчення справ на місцях, контролюється хід, якість і ефективність педагогічної роботи, збирається інформація про досягнуті успіхи і допущені помилки, вивчається, узагальнюється і впроваджується в практику педагогічний досвід освіти, виховання, навчання і розвитку учнів в інших організаціях і за кордоном. У сучасних умовах значення використання педагогічного досвіду істотно зростає, що обумовлено швидкими змінами в житті Росії, принципово новими можливостями, активної глибокою обробкою теоретико-методологічних основ педагогічної науки, зміцненням її зв'язку з життям; узагальненням і впровадженням в процес роботи з людьми педагогічних інновацій. Оцінюючи досвід і приміряючи можливість його використання у себе, керівнику, педагогам слід:

- Зважати на рівнем новизни досвіду. Принципова новизна спочатку часом здається прожектерством, необгрунтовано відкидається. Новатор, як правило, не вписується в рамки звичних систем, нерідко він заперечує їх. У той же час не можна не враховувати і того, що ніхто не застрахований від помилок (хоча щиро вірить в свою правоту), від педагогічного авантюризму і прагнення до популістських цілей;

- Оцінювати досвід за критеріями теоретико-методологічної обгрунтованості, результативності, масовості і якості практичної апробації, стабільності результатів, їх педагогічної комплексності (наприклад, деякі зовні привабливі новації в технології призводять до кращого запам'ятовування знань, але стримують інтелектуальний розвиток), відсутності негативних впливів на інші боку педагогічної діяльності; справджуваності витрат часу, зусиль, засобів, перспективності; наявності умов щодо його застосування в своїх умовах;

- Провести педагогічний консиліум по виявленню прогресивного в досвіді, а потім локальний експеримент з оцінкою його застосовності і результативності і тільки після цього рекомендувати до широкого використання в практиці. Це особливо важливо при оцінці зарубіжного досвіду, який часом впроваджується у нас без розбору і належної оцінки.

Зрозуміло, основну роль відіграє власний досвід творчих новацій і експериментів, а також сучасні рекомендації педагогічної науки. Основними показниками підготовленості керівника, педагога до впровадження передового досвіду є знання ним основних теоретичних посилок впроваджуваного, оволодіння методикою роботи із застосування рекомендованих новинок педагогічної діяльності, вміння аналізувати ефективність їх впровадження.Попередня   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Наступна

Процес педагогічного дослідження | Сутність формування особистості | Процес формування особистості | Особистість як суб'єкт педагогічного процесу | Соціально-педагогічна реальність | Група та педагогіка | Основні психолого-педагогічні явища в групі | Поняття і сутність педагогічної системи | Основні елементи педагогічної системи | Сутність і структура педагогічного процесу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати