На головну

Створення баз даних

  1. I. Навмисне винахід і божественне створення мови
  2. OLAP: оперативна аналітична обробка даних.
  3. Trading Techniques Inc. надає місячні, тижневі, денні і погодинні (60 хвилин) дані по всіх ф'ючерсах за допомогою сервісу завантаження даних.
  4. Trading Techniques Inc. надає погодинні (60-хвилинні) дані по всіх ф'ючерсах за допомогою сервісу завантаження даних.
  5. V. УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ
  6. Автором програми для ЕОМ або бази даних визнається фізична особа, в результаті творчої діяльності якої вони створені.
  7. Аналіз і узагальнення досвіду передової практики і літературних даних

Практика проведення прикладних досліджень показує, що при створенні баз даних можна йти по декількох напрямках.

1. Здійснити введення інформації безпосередньо в програмі SPSS.

2. Написати спеціальну програму (задати форму) для введення даних із зазначенням діапазонів вводятьсязначень для того, щоб уникнути помилок введення.

3. Здійснити введення даних за допомогою прикладних програмних засобів Far або Microsoft Word з подальшою їх конвертацією в SPSS 8.0 через Microsoft Excel.

Введення даних в програмі SPSS 8.O.Необхідно попередньо створити макет бази даних, визначивши кожну змінну. Для визначення змінної потрібно два рази клацнути мишею в заголовку стовпця. Після цього з'явиться діалогове вікно Define Variable(Визначити змінну).

Матеріал підготовлений канд. соціол. наук А. Л. Бодровим.

У цьому вікні потрібно:

а) дати назву змінної в рядку Variable Name(Наприклад, vOl);

б) визначити тип змінної (Туре), пропущені при аналізі значення (Missing Values),дати опис питання і варіантів відповіді, відповідних цієї змінної, в опції Labels,визначити ширинустовпця змінної, а також розміщення значень в цьому стовпці в опції Column Format.

Туре. У більшості випадків база даних являє собою матрицю, тому в опції Туревказується числовий тип змінної - Numeric.Необхідно також вказати кількість десяткових значень (число знаків після коми) в рядку Decimal Places.Зазвичай вказується 0, так як варіанти відповіді кодуються цілими величинами. У тому випадку, якщо потрібно вводити текст, вказується тип змінної String.

Missing values. Пропущені значення виставляються в тому випадку, коли, наприклад, необхідно провести розрахунок середнього значення якої-небудь ознаки за п'ятибальною шкалою, а в базі даних присутні варіанти відповіді 0, які показують кількість респондентів, вагалися з оцінкою, але оцінкою як такої не є. Для отримання об'єктивних, що не перекручених даних потрібно виключити варіанти відповіді 0 з аналізу. Для цього в опції Missing Valuesв графі Discrete Missing Values(Дискретні пропущені значення) необхідно вказати 0. Опція Missing Valuesтакож використовується, коли в базі даних зустрічаються помилки введення інформації, які потрібно виключити.

Labels. У цій опції в рядку Variable Labelвказується питання або коротке твердження, відповідне цього питання і розкриває його зміст. В рядку Valueфіксується код варіанти відповіді, а в рядку Value Label- Сам варіант відповіді. Після цього вибирається опція Add (додати). Кожен варіант відповіді вводиться окремо. Для зміни введених умов (варіантів відповіді і їх кодів) потрібно вибрати опцію Change,для їх видалення -Remove.

Column Format. Стандартна ширина стовпця - 8 пунктів, розміщення значень - по правому краю (Right).

Після внесення змін до розглянуті опції необхідно вибрати Continue(Продовжити). Ok - завершення визначення змінної, і вихід з опції Define Variable.

Введення даних за допомогою спеціальних прикладних програм.Введення даних здійснюється в спеціально створювані для кожного дослідження форми. Кількість осередків у формі відповідає числу змінних в анкеті. Програма дозволяє здійснювати введення даних одночасно з декількох комп'ютерів. Вся введена інформація надходить і зберігається на сервері. Доступ до загальної бази даних можливий з будь-якого комп'ютера, підключеного до локальної мережі.

 Попередня   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   Наступна

ФУНКЦІЇ І СУТНІСТЬ емпіричних СХЕМИ | ЕМПІРИЧНІ, НАУКОВІ І СОЦІАЛЬНІ ФАКТИ | Е. Дюркгейм: Соціальні факти | І СОЦІОЛОГІЧНІ ДАНІ | Загальні принципи І ПІДХОДИ | АНАЛІЗ одномірні розподіли | Номінальна шкала | ранговая шкала | Інтервальна пропорційна шкала | Розподіл, відхилення і середній розподіл доходів серед мешканців під'їзду № 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати