Головна

Завдання для самостійної роботи

  1. Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
  2. I. Аналіз завдання
  3. I. КУРСОВІ РОБОТИ
  4. II. ДИПЛОМНІ РОБОТИ
  5. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  6. II. Стандарти роботи комерції
  7. III. Виконання завдання

Завдання 1. В деякій фірмі працюватимуть 1000 інженерів. Плинність в середньому становить 50 осіб на рік. Перед тим як приступити до роботи, знову прийняті інженери проходять в фірмі стажування, яка обходиться в 25000 руб. на людину. Якщо немає можливості надати місце новому інженеру по закінченні стажування, то фірма втрачає 500 руб. на людину в місяць. Визначити, скільки інженерів слід приймати на стажування, з якою частотою слід її організовувати.

Завдання 2. Деяка компанія виробляє товар, річний попит на який дорівнює 5000 одиниць. Витрати зберігання складають 20 грош за одиницю товару в рік, а подача одного замовлення незалежно від розміру обходиться компанії в 30 Д.Є. Величину попиту можна вважати постійною. Втрати від браку запасів становлять 10 ВО на одиницю товару. Визначити оптимальний обсяг замовлення і сумарні витрати.

Завдання 3. Для умови задачі 7.1. необхідно визначити, чи слід власнику магазину, купуючи товар, скористатися знижками, які надає постачальник (табл.7.3.).

Таблиця 7.3. Розмір знижок

 Розмір замовлення  знижки%  Ціна за упаковку, Д.Є.
 0-199  2,00
 200-499  1,96
 500 і більше  1,92

Завдання 4. Три різні види продукції зберігається в запасі з метою безперервного використання у виробничому процесі. Інтенсивність попиту постійна для всіх видів. Дефіцит не допускається, і запас повинен поповнюватися миттєво після надходження запасу. Вихідні дані для кожного виду продукції наведені в табл.7.4.

Таблиця 7.4. Початкові дані

 Вид продукції с1, Д.Є. bi, од. с2, Д.Є. ai, м2
 Прод.1  0,1
 Прод.2  0,2
 Прод.3  0,2  0,5

Загальна площа складського приміщення становить А= 500 кв.м. Потрібно визначити оптимальний розмір замовлення для кожної продукції.

Завдання 5. Скласти власне завдання управління запасами і привести її рішення.

Контрольні питання

1. Якими основними характеристиками визначаються завдання управління запасами?

2. Які витрати слід враховувати при оптимізації запасів?

3. Дати визначення поняття «оптимальний обсяг поставки».

4. Перерахуйте основні складові оптимального обсягу поставки.

5. Коли вигідно застосовувати статичну модель з «розривами» цін?

6. У чому відмінність моделі управління запасами з дефіцитом?

7. Пояснити методику розрахунку оптимального замовлення для декількох видів продукції і з обмеженнями на ємність складу.

8. Які завдання можна вирішити на основі моделі управління запасами?


ГЛАВА 8. ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

 Попередня   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

Послідовність виконання розрахунків в електронній | Нелінійні економетричні моделі регресії | Побудова поліноміальної моделі. | Для побудови рівняння нелінійної регресії виду | Прогнозування на основі економетричних моделей | Завдання для самостійної роботи | Коротка характеристика задач управління запасами | Однопродуктовая статична модель | Однопродуктовая статична модель з «розривами» цін | Однопродуктовая статична модель з дефіцитом |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати