На головну

Завдання для самостійної роботи

  1. Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
  2. I. Аналіз завдання
  3. I. КУРСОВІ РОБОТИ
  4. II. ДИПЛОМНІ РОБОТИ
  5. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  6. II. Стандарти роботи комерції
  7. III. Виконання завдання

Завдання 1. Дані опитування восьми груп сімей про витрати на продукти харчування в залежності від рівня доходів сім'ї наведені в табл.6.10 (числа відносні в розрахунку на 100 руб. Доходу і витрати).

потрібно:

1) розрахувати коефіцієнт кореляції і оцінити тісноту зв'язку між доходами сім'ї та витратами на продукти харчування;

2) побудувати лінійну однофакторний моделі залежності витрат на харчування від доходу сім'ї та перевірити її адекватність;

3) розрахувати коефіцієнт детермінації, коефіцієнт еластичності і бета-коефіцієнт і зробити висновки про вплив факторів.

Таблиця 6.10.Вихідні дані для побудови одновимірної моделі

 доходи сім'ї х  1,4  3,3  5,5  7,6  9,8  12,0  14,7  18,9
 Витрати на продукти харчування y  1,1  1,4  2,0  2,4  2,8  3,1  3,5  4,0

Завдання 2. Результати обстеження десяти статистично однорідних філій фірми наведені в табл.6.11- (цифри умовні).

потрібно:

1) розрахувати парні коефіцієнти кореляції і пояснити їх економічний сенс;

2) знайти коефіцієнт множинної кореляції і сукупний коефіцієнт детермінації і охарактеризувати ступінь спільного впливу чинників фондоозброєності і енергоозброєності на продуктивність праці;

3) побудувати модель множинної лінійної регресії продуктивності праці у як функцію від факторів фондоозброєності х1 і енергоозброєності х2 і перевірити її адекватність;

4) розрахувати приватні коефіцієнти кореляції, детермінації, еластичності і приватні бета-коефіцієнти і з їх допомогою оцінити вплив окремих факторів.

Таблиця 6.11.Вихідні дані для побудови двофакторної моделі

 Номерфіліала  Продуктивність праці у  фондоозброєністьх1  енергоозброєністьх2

Контрольні питання

1. Які види економетричних моделей використовуються при аналізі?

2. Для вирішення, яких завдань вони застосовуються?

3. Які основні етапи побудови цих моделей Ви знаєте?

4. Які значення може приймати коефіцієнт кореляції?

5. При яких значеннях коефіцієнта кореляції зв'язок вважається слабкою, а за яких сильної?

6. Що показує коефіцієнт еластичності?

7. Що показують приватні бета-коефіцієнти?

8. Які нелінійні моделі можна побудувати в пакеті STATISTICA?

 Попередня   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

Застосування балансових моделей | Провести розрахунки для двох цехів з використанням пакета Excel. | Завдання для самостійної роботи | На основі регресійних економетричних моделей | Послідовність виконання розрахунків в електронній | Нелінійні економетричні моделі регресії | Побудова поліноміальної моделі. | Для побудови рівняння нелінійної регресії виду | Однопродуктовая статична модель | Однопродуктовая статична модель з «розривами» цін |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати