На головну

вимова приголосних

  1. А) звуків менше, ніж букв; б) звуків більше, ніж букв; в) відбувається процес оглушення і озвончения приголосних; визначте їх звуковий склад.
  2. Букви щ, ч і поєднання приголосних
  3. В основі класифікації приголосних звуків лежать наступні критерії.
  4. Внутрішні sandhi приголосних.
  5. Випадання приголосних.
  6. Голосні о- е (е) після шиплячих приголосних ж, ч, ш, щ
  7. Додаткова артикуляція приголосних звуків

Літера c вимовляється як [ц] перед голосними e, i, y і дифтонгами ae, oe, eu, ei: Cervix [црвікс] - шия, шийка, Picidae [піцде] - дятловие, zoocoenosis [зооцензіс] - зооценоз. В інших випадках [т. е. перед голосними a, e, u, дифтонгів au і приголосними (крім h], літера c вимовляється як [к]: caulocarpus [кавлёкрпус)] - стеблеплодний, cranium [крніум] - череп, coracoclavicularis [коракоклявікулріс] - клювовидно-ключичний.

Літера g вимовляється завжди як [г]: genotypus [гентіпус] - генотип, marginalis [маргінліс] - крайовий, розташований на краю.

Літера h вимовляється як білоруське або українське [г] в словах гай, гурт і т. п .: homo [гмо] - людина, Hydrargyrum [гідрргірум] - ртуть. Не слід вимовляти цю букву як російське [г], хоча буква «р» і вживається при транслітерації латинських слів, що містять букву h.

Літера k вживається в словах не латинський походження, особливо в тих випадках, коли потрібно передати звук [к] перед голосними e, i, y: Kalium [кліум] -калій, kurilensis [курілнзіс] -курільскій, oligokinesia [олігокінеза] - малорухливість.

Літера l вимовляється м'яко [ль] перед голосними і перед приголосними: lambliosis [лямблізіс] -лямбліоз, pulmo [пльмо] -Легке, tridactylus [трідктілюс] - трипалий.

Літера q вживається тільки в поєднаннях з голосним u і наступним після u гласним (a, e, i, o, u). Такі поєднання передаються як [кв] з наступним гласним: aqua [ква] - вода, liquidus [лквідус] - рідкий, Quercus [квркус] - дуб.

Літера s між голосними або поруч з приголосними m або n вимовляється як [з], в інших випадках як [з]: plasma [плзма] - плазма, Rosa [троянда] - РЗА, Succisa pratensis [сукцза пратнзіс] - Сівець луговий.

Літера z зустрічається зазвичай в словах грецького походження і передається звуком [з]: Oryza [Орзалі] - рис, trapezius [трапзіус] - трапецієподібний. Виняток - слово Zincum [цнкум] - цинк.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Вступ | Коротка історія латинської мови | Латинська абетка | Вимова голосних і букви j | Довгота і стислість складу і визначення місця наголоси | вправи | Граматичні категорії іменників | характеристика відмін | Іменники в назвах таксономічних одиниць | вправи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати