На головну

Класифікація та умовні позначення підшипників кочення

  1. I. Класифікація іменників
  2. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  3. II. Класифікація документів
  4. II. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЛАНГА Огір
  5. II. клінічна класифікація
  6. II.3.2) Класифікація законів.
  7. III. Класифікація ОА.

Підшипники кочення класифікують за такими основними ознаками:

за формою тіл кочення (Мал. 29А) - кулькові (а)и роликові, причому останні можуть бути сциліндричними (Б), конічними (В), бочкоподібними (Г), голчастими (Д) і крученими (Е) роликами;

по напряму дії сприйманого навантаження - радіальні, радіально-наполегливі, наполегливі и упорно-радіальні;

по числу рядів тіл кочення - однорядні, дворядні и чотирирядні;

за основними конструктивними ознаками - самоустановлювальні (Наприклад, сферичні Самоустановлювальні при кутовому зсуві осей вала і отвору в корпусі) і несамоустанавлівающіеся \ с циліндричним або конусним отвором внутрішнього кільця, здвоєні та ін.

Мал. 29.4. Тіла кочення підшипників

Розподіл підшипників залежно від напрямку дії сприйманого навантаження носить в ряді випадків умовний характер. Наприклад, широко поширений кульковий радіальний однорядний підшипник успішно застосовують для сприйняття не тільки комбінованих (спільно діючих радіальної і осьової), але і чисто осьових навантажень, а наполегливо-радіальні підшипники зазвичай використовують тільки для сприйняття осьових навантажень.

Умовне позначення підшипника наносять на торці кілець. Основнеумовне позначення може бути складено з семи цифр, умовно позначають внутрішній діаметр підшипника, розмірну серію, тип, конструктивні особливості та ін. Нулі, що стоять лівіше за останню значущу цифру, що не проставляють. У цьому випадку число цифр в умовному позначенні менше семи, наприклад: 7208.

Дві перші цифри праворуч позначають діаметр d отвори внутрішнього кільця підшипника. Для підшипників з d = 20 ... 495 мм розмір внутрішнього діаметра визначаютьмноженням зазначених двох цифр на 5. Так, підшипник 7208 має d = 40 мм.

Третя цифра праворуч позначає серію діаметрів і спільно з сьомої цифрою, позначає серію ширин, визначає розмірну серію підшипника. У порядку збільшення зовнішнього діаметра підшипника (при одному і тому ж внутрішньому) серії бувають: особливо легка - 1,


легка - 2, середня - 3, важка - 4 та ін. Так, підшипник 7208 - легкої серії діаметрів 2.

Четверта цифра праворуч позначає тип підшипника:

Кульковий радіальний однорядний 0

Кулькові сферичний дворядний 1

Роликовий радіальний з короткими циліндричними роликами 2

Роликовий радіальний сферичний дворядний 3

Роликовий радіальний голчастий однорядний 4

Роликовий радіальний з крученими роликами 5

Кульковий радіально-наполегливий однорядний 6

Роликовий конічний 7

Кульковий завзятий, кульковий упорно-радіальний 8

Роликовий завзятий, роликовий упорно-радіальний 9

Наведений для прикладу підшипник 7208 є роликовим конічним.

п'ята або п'ята і шоста цифри праворуч позначають відхилення конструкції підшипника від основного типу. Наприклад, підшипник 7208 основної конструкції (див. Рис. 29.11) п'ятої цифри в позначенні не має, а аналогічний підшипник з наполегливим бортом на зовнішньому кільці (див. Рис. 29.12) має позначення 67208.

Сьома цифра праворучпозначає серію підшипника по ширині. У порядку збільшення ширини підшипника (при одних і тих же зовнішньому і внутрішньому діаметрах) серії по ширині бувають: 0, 1, 2, 3 та ін.

Крім цифр основного позначення зліва і праворуч від нього можуть бути додаткові літерні або цифрові знаки, характеризують спеціальні умови виготовлення даного підшипника.

Так, клас точності підшипника маркується цифрою зліва через тире від основного позначення. У порядку підвищення класи точності позначають: 0, 6, 5, 4, 2. Клас точності, що позначається цифрою 0 і відповідний нормальної точності, що не проставляють. У загальному машинобудуванні застосовують підшипники класів 0 і 6. У виробах високої точності або працюють з високою частотою обертання (шпиндельні вузли швидкісних верстатів, високооборотні електродвигуни та ін.) Застосовують підшипники класів 5 і 4. Підшипники класу точності 2 використовують в гіроскопічних приладах.

У нашому прикладі підшипник 7208 - класу точності 0.

Окрім наведених вище є й додаткові (вищі инижчі) класи точності.

Залежно від наявності додаткових вимог до рівня вібрацій, відхилень форми і розташування поверхонь кочення, моменту тертя і ін. Встановлено три категорії підшипників: А - підвищені регламентовані норми; В - регламентовані норми; С - без додаткових вимог. знак категорії вказують зліва від позначення класу точності.

Можливі знаки праворуч від основного позначення: Е - сепаратор виконаний з пластичних матеріалів; Р -деталі підшипника з теплопрочних сталей; З - підшипник закритого типу при заповненні мастильним матеріалом та ін.

Приклади позначень підшипників: 311 - підшипник кульковий радіальний однорядний, середньої серії діаметрів 3, серії по ширині 0, з внутрішнім діаметром d = 55 мм, основної конструкції (див. рис. 29.5), класу точності 0;

6-36209 - підшипник кульковий радіально-наполегливий однорядний, легкої серії діаметрів 2, серії по ширині 0, з внутрішнім діаметром d = 45 мм, з кутом контакту а = 12 ° (див. рис. 29.10), класу точності 6;

4-12210 -підшипники роликовий радіальний з короткими циліндричними роликами, легкої серії діаметрів 2, серії по ширині 0, з внутрішнім діаметром d = 50 мм, з одним бортом на зовнішньому кільці (див. Рис. 29.8, б), класу точності 4;

4-3003124Р - підшипник роликовий радіальний сферичний дворядний особливо легкої серії діаметрів 1, серії по ширині 3, з внутрішнім діаметром d = 120 мм, основної конструкції (див. Рис. 29.7), класу точності 4, деталі підшипника виготовлені з теплостійких сталей.Попередня   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   Наступна

Загальні відомості | матеріали вкладишів | режими мастила | Мастильні матеріали | Умовний розрахунок підшипників ковзання | Робота вкладишів в умовах рідинного змащення | Підведення мастильного матеріалу. ККД | Рекомендації з конструювання | Загальні відомості | Види руйнування підшипників кочення і критерії працездатності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати