На головну

коефіцієнт змінності

  1. Cedil; Коефіцієнт швидкохідності.
  2. Cedil; Коефіцієнт швидкохідності.
  3. I1, i2 - поздовжні ухили вище і нижче перелому профілю; Кф - коефіцієнт фільтрації, м / добу; п - коефіцієнт пористості дренирующего шару
  4. II. Метод невизначених коефіцієнтів.
  5. Абсолютні числа розлучень і загальні коефіцієнти розлучуваності в США і СРСР,
  6. Активність і коефіцієнт активності
  7. Безробіття: сутність, причини, форми. Коефіцієнт Оукена.

kсм = (H1 + h2 + h3) / n,

де h1, h2, h3 - Кількість машино-змін, відпрацьованих обладнанням за добу; n - число одиниць встановленого обладнання.

Середньорічна вартість основних засобів розраховується за формулою

ОФс.u. = ОФн.u. + ;

де n1 і n2 - Кількість повних місяців, протягом яких відповідно введені і вибули основні засоби перебували в експлуатації.

Ефективність промислового виробництва в значній мірі залежить від рівня використання основних засобів. У зв'язку з цим можна виділити наступні основні шляхи поліпшення їх використання:

- Вдосконалення організації виробництва і праці та ліквідація позапланових простоїв;

- Скорочення часу і підвищення якості ремонтів;

- Модернізація і автоматизація обладнання;

- Підвищення кваліфікації кадрів;

- Вдосконалення техніки і технології;

- Прискорене освоєння проектних потужностей;

- Поліпшення якості підготовки сировини і матеріалів до процесу виробництва;

- Розширення сфери лізингових послуг і т. Д.

Швидке оновлення основних засобів, технічне переозброєння виробництва, зниження витрат виробництва дозволяють створювати умови для виробництва високоякісної і конкурентоспроможної продукції. В даний час важливе значення має розвиток орендних відносин, що забезпечують широкий доступ до передової техніки і технології в умовах їх швидкого морального старіння.Попередня   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

Середовище функціонування підприємства | Організаційно-правові форми підприємств | Малі та спільні підприємства | Створення, ліквідація та реорганізація підприємств | Сутність та напрямки роздержавлення економіки | Методи оцінки вартості підприємств | Підприємств в акціонерні товариства | Способи приватизації підприємств | Економічна характеристика основних виробничих фондів | Відтворення основних виробничих фондів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати