Головна

Інформація. Двійкове кодування інформації

  1. II Архів інформації
  2. Quot; Стаття 7. Зобов'язання щодо інформації про управління правами
  3. Автоматизована обробка інформації
  4. Агентства інформації і телебачення
  5. Алфавітний підхід до визначення кількості інформації
  6. АНОНІМНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
  7. Б. Спотворення інформації та дезінформація.


Згорнута форма цього ж числа:

А2 = 101,012. Взагальному випадку в двійковій системі запис числа А2, Яке містить п цілих розрядів числа і т дрібних розрядів числа, виглядає так:

А2 = A "-i - 2" ~1 + А "-2 - 2 ""2 + ... А0 - 2 ° + а_1 - 2 "1 +

.. + а-т ¦ 2

коефіцієнти а{ в цьому записі є цифрами (0 або 1) двійкового числа, яке в згорнутої формі записується так:


^

"I А2 = а "-1 ап-2 ... А0 , А-1 а-2


З вищенаведених формул видно, що множення або ділення двійкового числа на 2 (величину підстави) призводить до переміщення коми, що відокремлює цілу частину від дробової на один розряд відповідно вправо або вліво. наприклад:

101,012-2 = 1010,12; 101,012 : 2 = 10,1012.

Позиційні системи числення з довільним підставою.Можливе використання безлічі позиційних систем числення, підстава яких дорівнює або більше 2. У системах числення з основою q (G-кова система числення) числа в розгорнутій формі записуються у вигляді суми ступенів підстави q з коефіцієнтами, в якості яких виступають цифри 0, 1, д 1:

> | Aq = an-i СГл + А "-2-q " 2+ ... + Ao-qP + a-vq ] + ... + sumq

&

коефіцієнти а( в цьому записі є цифрами числа, записаного в g-ічной системі числення.

Так, в вісімковій системі основа дорівнює восьми (Q = 8). Тоді записане в згорнутої формі вісімковеглава 2


число А8 = 673,28 в розгорнутій формі матиме вигляд:

А8 = 6-82 + 7-81 + 3-8 ° + 2-8 "1.

У шістнадцятковій системі основа дорівнює шістнадцяти (q = 16), тоді записане в згорнутої формі шестнад-цатерічное число А16 = 8A, F16 в розгорнутій формі матиме вигляд:

А16 = 8161 + А-16 ° + F-16 "1.

Якщо виразити шістнадцятиричні цифри через їх десяткові значення (А = 10, F = 15), то запис числа набуде вигляду:

А16 - 8161 + 10-16 ° + 15-16-1.

Питання для роздумів

1. Чим відрізняються позиційні системи числення від непозиційних?

2. Чи може в якості цифри використовуватися символ літери?

3. Яка кількість цифр використовується в gr-ічной системі числення?

Заду ні я

2.6. Записати числа 19,9910, 10,102, 64,58, 39, F16 в розгорнутій формі.

2.7. У скільки разів збільшаться числа 10,110, 10,12, 64,58, 39, F16npn перенесення коми на один символ вправо?

2.8. При перенесенні коми на два знака вправо число 11, Ід. збільшилася в 4 рази. Чому дорівнює х?

2.9. Яку мінімальну підставу може мати система числення, якщо в ній записані числа 23 і 67?

2.10. Записати число 199910 в римській системі числення.


Інформація. Двійкове кодування інформаціїПопередня   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   Наступна

незнання | глава 2 | Інформація. Двійкове кодування інформації | Алфавітний підхід до визначення кількості інформації | глава 2 | Інформація. Двійкове кодування інформації | Подання та кодування інформації | глава 2 | глава 2 | глава 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати