Головна

Подання та кодування інформації

  1. II Архів інформації
  2. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів.
  3. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 1 сторінка
  4. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 2 сторінка
  5. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 3 сторінка
  6. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 4 сторінка
  7. Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 5 сторінка

2.5.1. Мова як знакова система

Для обміну інформацією з іншими людьми людина використовує природні мови (Російська, англійська, китайська та ін.), Тобто інформація може надаватися за допомогою природних мов. В основі мови лежить алфавіт, тобто набір символів (знаків), які людина розрізняє по їх зображенню. В основі російської мови лежить кирилиця, що містить 33 знака, англійська мова використовує латиницю (26 знаків), китайську мову використовує алфавіт з десятків тисяч знаків (ієрогліфів).

Послідовності символів алфавіту відповідно до правил граматики утворюють основні об'єкти мови - слова. Правила, згідно з якими утворюються пропозиції з слів даної мови, називаються синтаксисом. Необхідно відзначити, що в природних мовах граматика і синтаксис мови формулюються за допомогою великої кількості правил, з яких існують винятки, так як такі правила складалися історично.

Поряд з природними мовами були розроблені формальні мови (системи числення, мова алгебри, мови програмування та ін.). Основна відмінність формальних


Інформація. Двійкове кодування інформаціїмов від природних полягає в наявності строгих правил граматики і синтаксису.

Наприклад, системи числення можна розглядати як формальні мови, що мають алфавіт (цифри) і дозволяють не тільки називати і записувати об'єкти (числа), а й виконувати над ними арифметичні операції за суворо визначеними правилами.

Деякі мови використовують як знаки не букви і цифри, а інші символи, наприклад хімічні формули, ноти, зображення елементів електричних або логічних схем, дорожні знаки, крапки і тире (код азбуки Морзе) і ін.подання інформаціїможе здійснюватися за допомогою мов,які є знаковими системами. кожна знакова системабудується на основі певного алфавітуі правил виконання операцій над знаками.


Знаки можуть мати різну фізичну природу. Наприклад, для представлення інформації з використанням мови в письмовій формі використовуються знаки, які є зображеннями на папері або інших носіях, в усному мовленні як знаки мови використовуються різні звуки (фонеми), а при обробці тексту на комп'ютері знаки представлені у формі послідовностей електричних імпульсів (комп'ютерних кодів).

Питання для роздумів

1. У чому полягає різниця природні і формальні мови?

2. Яка може бути фізична природа знаків?

2.5.2. Подання інформації в живих організмах

Загальна біологія 10-11 К ^ Г3

Людина сприймає інформацію про навколишній світ за допомогою органів почуттів (зору, слуху, нюху, дотику і смаку). Чутливі нервові закінчення органів

Попередня   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   Наступна

Комп'ютерні віруси і антивірусні програми | Глава 1 | Глава 1 | Інформація. Двійкове кодування інформації | Інформація. Двійкове кодування інформації | незнання | глава 2 | Інформація. Двійкове кодування інформації | Алфавітний підхід до визначення кількості інформації | глава 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати