На головну

Введення в інформатику

  1. I. Вступ
  2. Біорізноманіття: введення в проблему
  3. Вступ
  4. Вступ
  5. ВСТУП
  6. ВСТУП
  7. ВСТУП


по розшифровці структури генома людини, який містить понад 20 тисяч різних генів, проводилися з використанням комп'ютерних технологій і були в основному закінчені в 2000 році.

Людина і інформація. Людина живе в світі інформації. Людина сприймає навколишній світ (отримує інформацію) за допомогою органів почуттів. Найбільша кількість інформації (близько 90%) людина отримує за допомогою зору, близько 9% - за допомогою слуху і лише 1% з допомогою інших органів чуття (нюху, дотику і смаку). Отримана людиною інформація у формі зорових, слухових та інших образів зберігається в його пам'яті. Людське мислення можна розглядати як процеси обробки інформації в мозку людини. На основі інформації, отриманої за допомогою органів почуттів, і теоретичних знань, набутих в процесі навчання, людина створює інформаційні моделі навколишнього світу. Такі моделі дозволяють людині орієнтуватися в навколишньому світі і приймати правильні рішення для досягнення поставлених цілей.

Процеси, пов'язані з отриманням, зберіганням, обробкою і передачею інформації, називаються інформаційними процесами.

Інформація та суспільство. У процесі спілкування з іншими людьми людина передає и отримує інформацію. Обмін інформацією між людьми може здійснюватися в різних формах (письмовою, усною або за допомогою жестів). Для обміну інформацією завжди використовується певна мова (російська, азбука Морзе і так далі). Для того щоб інформація була зрозуміла, мова повинна бути відомий всім людям, які беруть участь в спілкуванні. Чим більша кількість мов ви знаєте, тим ширше коло вашого спілкування.

Історія людського суспільства - це, в певному сенсі, історія накопичення і перетворення інформації. Весь процес пізнання є процесом отримання, перетворення і накопичення інформації (знань). Отримана інформація зберігається на носіях інформації різних типів (книги, аудіо- та відеокасети і так далі), а останнім часом все більше на електронних носіях інформації у цифровій формі (магнітні і лазерні диски і ін.).

Попередня   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Наступна

Угриновича Н. Д. 1 сторінка | Угриновича Н. Д. 2 сторінка | Угриновича Н. Д. 3 сторінка | Угриновича Н. Д. 4 сторінка | Угриновича Н. Д. 5 сторінка | Угриновича Н. Д. 6 сторінка | Глава 2. Інформація. двійкове кодування | Глава 11. Технологія зберігання, пошуку і сортування | Рекомендації по використанню допомоги | Введення в інформатику |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати