На головну

Обов'язки посадових осіб МЕДИЧНОГО СКЛАДУ МОТОСТРІЛЕЦЬКОГО БАТАЛЬЙОНУ

  1. II. Посадові обов'язки
  2. II. Посадові обов'язки
  3. III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СПОРТСМЕНА
  4. IV. Права і обов'язки виконавця
  5. IV. Права і обов'язки виконавця
  6. IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛУБУ
  7. V. Права та обов'язки споживача

Командир медичного взводу мотострілецького батальйону підпорядковується командирові батальйону, а зі спеціальних питань виконує розпорядження начальника медичної служби полку (бригади).

Він зобов'язаний:

знати завдання батальйону в майбутньому бою і своєчасно доводити її до підлеглого особового складу, а також місце медичного пункту полку (бригади), наявність поранених і хворих в підрозділі;

керувати роботою медичного взводу по розшуку поранених, надання їм першої допомоги, їх збирання, вивезення (виносу) з рот в медичний пункт батальйону (місця зосередження поранених), їх позначення і укриття;

керувати діями санітарних інструкторів рот, доданих коштів збору і евакуації поранених;

забезпечити надання долікарської допомоги всім нужденним, найбільш важким пораненим і хворим надавати допомогу особисто; організувати підготовку поранених до подальшої евакуації;

через командира батальйону вживати заходів за викликом вертольотів для евакуації поранених з поля бою;

здійснювати медичний контроль за станом здоров'я і особового складу батальйону, додержанням правил особистої гігієни, з також санітарно-гігієнічних норм і правил розміщення, харчування, водопостачання та банно-прального обслуговування; здійснювати покладені на медичну службу профілактичні та протиепідемічні заходи;

організовувати військово-медичну підготовку особового складу та бойову підготовку медичного складу батальйону;

своєчасно забезпечувати підрозділи батальйону покладеним медичним майном;

організувати облік поранених і хворих, евакуйованих з батальйону.

Санітарний інструктор відділення медичної допомоги -підпорядковується командиру медичного взводу мотострілецького батальйону.

Він зобов'язаний:

знати завдання відділення медичної допомоги та організувати відповідно до вказівок командира медичного взводу його роботу з надання медичної допомоги пораненим і хворим;

розгортати і обладнати медичний пункт; готувати поранених і хворих до подальшої евакуації, проводити їх евакуаційно-транспортну сортування;

проводити профілактичні і протиепідемічні заходи в осередках інфекційних захворювань;

навчати особовий склад відділення прийомам надання першої допомоги, а також заходам щодо попередження захворювань;

виписувати медичне майно і організовувати його отримання з аптеки, медичної роти бригади (полку);

вести облік надійшли і евакуйованих поранених і хворих і доповідати про них командиру медичного взводу.

Медична сестра медичного взводу мотострілецького батальйону підпорядковується командиру взводу.

Вона зобов'язана:

знати завдання медичного взводу;

брати участь у розгортанні і обладнанні медичного пункту батальйону;

надавати медичну допомогу пораненим і хворим;

проводити евакуаційно-транспортну сортування і підготовку поранених і хворих до подальшої евакуації;

брати участь у проведенні військово-медичної підготовки особового складу підрозділів, пропаганди медичних знань і здорового способу життя, бойової підготовки медичного складу.

Командир відділення збору і евакуації поранених (санітарний інструктор) - Підпорядковується командиру взводу.

Він зобов'язаний:

знати завдання медичного взводу і доводити до особового складу відділення;

брати участь у розгортанні і обладнанні (в обороні) медичного пункту батальйону, знати місця розгортання ротних медичних пунктів та медичного пункту полку (бригади), в який ведеться евакуація поранених з батальйону;

містити в стані боєготовності техніку і майно відділення;

в бою керувати роботою особового складу відділення, здійснювати збір поранених, надання їм першої і долікарської допомоги та вивезення з поля бою;

виконувати інші завдання за вказівкою командира взводу.

Механік-водій-санітар відділення збору і евакуації поранених підпорядковується командиру відділення і за його вказівкою працює в складі відділення збору і евакуації поранених.

Він зобов'язаний:

знати завдання відділення збору і евакуації поранених і хворих, порядок роботи і вісь переміщення медичного пункту батальйону в ході бою, розгортання медичної роти бригади (полку), шляхи евакуації поранених і хворих з рот в медичний пункт батальйону;

вміти орієнтуватися на місцевості;

вміти користуватися табельними і підручними засобами маскування, використовувати при розшуку і вивезенні поранених і хворих складки місцевості, дотримуватися заходів світломаскування;

містити в справному стані броньовану медичну машину (ГТМУ, ГТСМ, МТЛБ);

знати її тактико-технічні дані, правила експлуатації, порядок розміщення на ній поранених і хворих, їх навантаження і вивантаження;

вміти проводити розшук поранених, наближатися до них, надавати їм першу допомогу, виносити до броньованої медичної машини, робити навантаження (вивантаження) поранених на броньовану медичну машину;

вміти проводити дезактивацію, дегазацію і дезінфекцію броньованої медичної машини;

мати в транспорті носилки, предмети догляду за пораненими і хворими, укомплектовану відповідно до опису аптечку військову, питну воду, в зимовий час - кошти утеплення і обігріву поранених і хворих.

Старший водій-механік-санітар медичного взводу мотострілецького батальйону підпорядковується командиру взводу.

Він зобов'язаний:

знати місце командно-спостережного пункту батальйону, медичного пункту бригади (полку), порядок роботи і вісь переміщення медичного пункту батальйону;

знати шляхи евакуації поранених і хворих з рот в медичний пункт батальйону і далі в медичну роту бригади (полку);

вміти орієнтуватися на місцевості;

вміти робити навантаження поранених на носилках в броньовану медичну машину (ГТМУ. МТЛБ, ГТСМ, УАЗ-3962) і їх вивантаження;

надавати першу допомогу пораненим і хворим;

містити в справному стані БММ-3, знати її тактико-технічні дані, правила експлуатації;

вміти користуватися табельними і підручними засобами маскування, дотримуватися вимог світломаскування;

вміти проводити дезактивацію, дегазацію і дезінфекцію броньованої медичної машини;

мати в машині медичне майно згідно опису, військову аптечку, питну воду, в зимовий час - кошти утеплення і обігріву поранених і хворих.

Санітар медичного взводу мотострілецького батальйону підпорядковується командиру взводу і за його вказівкою працює в складі відділення медичної допомоги або відділення збору і евакуації поранених;

Санітар відділення медичної допомоги зобов'язаний:

брати участь в розвантаженні (навантаженні) транспорту з пораненими і хворими, підносити поранених на носилках;

допомагати фельдшеру (санінструктор) у виконанні їх призначень;

брати участь у розгортанні і обладнанні медичного пункту батальйону;

обслуговувати поранених, подавати їм питво, при необхідності годувати;

стежити за цілісністю і збереженням майна, що значиться за медичним взводом, здійснювати його навантаження (розвантаження) в транспорт при згортанні (розгортанні) медичного пункту батальйону.

Санітар відділення збору і евакуації поранених зобов'язаний:

надавати першу допомогу пораненим і хворим;

здійснювати розшук поранених на полі бою, відтягувати їх в укриття і позначати місця укриття добре помітними знаками;

виносити (вивозити) поранених і хворих з вогнищ масового ураження; проводити часткову санітарну обробку тяжкопоранених в осередку масового ураження;

здійснювати з водієм-санітаром навантаження (вивантаження) поранених в евакуаційно-транспортні засоби;

витягувати поранених з бойових машин, інженерних споруд;

вживати заходів щодо попередження переохолодження, обмороження поранених в холодну пору року (вкривати накидками медичними, плащ-наметами, забезпечувати хімічними грілками і т.д.).

Санітарний інструктор роти підпорядковується командиру роти а зі спеціальних питань виконує розпорядження начальника медичної служби батальйону. У бою санітарний інструктор діє безпосередньо в бойових порядках роти.

Він зобов'язаний:

знати завдання роти і своє завдання в майбутньому бою, місце командно-спостережного пункту роти, медичного пункту батальйону, поста санітарного транспорту, а при необхідності, і медичного пункту бригади (полку), наявність поранених і хворих в підрозділах;

організувати розшук поранених на полі бою, надання їм першої допомоги, а також їх збір, укриття і позначення;

особисто надавати першу і долікарську допомогу тяжкопораненим і тяжкохворим;

виявляти хворих, надавати їм першу і долікарську допомогу і відправляти їх в медичний пункт батальйону;

вести спостереження за полем бою, сигналами санітарів-стрільців, запам'ятовувати місця падіння поранених і розшукувати їх;

вибирати місця для укриття поранених (медичного поста роти) і шляхи виносу (вивозу) їх найближчим укрите від вогню противника місце;

ставити завдання санітарам-стрільцям, доданим роті санітарам (позаштатним санітарам) і вказувати порядок і місце їх роботи, керувати їх діями в ході бою встановленими командами і сигналами;

підтримувати постійний зв'язок з командиром роти, а також з командиром медичного взводу батальйону, доповідаючи їм про кількість поранених, місцях їх розміщення та про необхідну допомогу;

своєчасно поповнювати у особового складу і в сумках санітарів-стрільців витрачені запаси медичного майна;

стежити за виконанням особового складу роти правил особистої гігієни і навчати його прийомам надання само- і взаємодопомоги в бою;

проводити медичну розвідку району розташування і бойових дій роти;

вести облік поранених і хворих, евакуйованих з роти, і доповідати про них командиру роти.

Санітар-стрілок мотострілецького взводупідпорядковується командиру взводу, а зі спеціальних питань виконує розпорядження санітарного інструктора роти.

Він зобов'язаний:

здійснювати розшук поранених і хворих на полі бою, надавати їм першу допомогу, відтягувати їх в укриття, вміло використовуючи маскують і захисні властивості місцевості, позначати місця їх знаходження;

вивчати місцевість в районі розташування (дій) взводу і вказувати пораненим і хворим, які зберегли здатність до самостійного пересування, найбільш короткий і безпечний шлях до медичного посту роти, посту санітарного транспорту (місця збору поранених), медичного пункту батальйону;

перевіряти і, при необхідності, виправляти первинні пов'язки, накладені в порядку само- і взаємодопомоги;

вести облік поранених і хворих, евакуйованих з взводу, і доповідати про них командиру взводу.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ОСНОВИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ В ВІЙСЬКОВЕ ЧАС | Усунення напруженого пневмотораксу. | Термоізоляція уражених кінцівок з використанням ковдри, спальних мішків. | санітарний транспорт | Тактико-технічна характеристика | Тактико-технічна характеристика | Тактико-технічна характеристика | Тактико-технічна характеристика | авіаційний транспорт | Способи наближення до поранених в бою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати