Головна

СУДОВО-МЕДИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ

  1. I. КЛАСИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТІ.
  2. I. Особливості хірургії дитячого віку
  3. Identification - упізнання, розпізнавання, ідентифікація, визначення
  4. II. 6.1. Визначення поняття діяльності
  5. VI. Визначення понять.
  6. Z ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ управлінських СПОСОБНОСТЕЙ 527
  7. А. Визначення розрахункової вологості ґрунту робочого шару

Нерідко в практичній правоохоронної діяльності виникає необхідність встановлення віку живого або мертвого людини. Зокрема, вік живого особи потрібно визначити у випадках, коли воно не може або не бажає повідомити ці відомості, а документи, що містять інформацію про вік, відсутні або викликають сумнів у своїй достовірності. При роботі з непізнаними трупами, в тому числі і з розчленованими, визначення віку - необхідний компонент діяльності, спрямованої на встановлення особи загиблого людини.

Для відправлення функцій правосуддя мають значення деякі вікові рубежі. Так, повна дієздатність за віком наступаєте 18 років (повноліття). Кримінальної відповідальності підлягає особа, яка досягла 16 років, а за вчинення тяжких злочинів (вбивство, згвалтування і деяких інших) особа, яка досягла 14 років.

Кримінально-процесуальним законодавством передбачено обов'язкове призначення експертизи (ст. 79 КПК України): "для встановлення віку обвинуваченого, підозрюваного і потерпілого в тих випадках, коли це має значення для справи, а документи про вік відсутні".

Вік людини може бути встановлений за будовою (морфології) і, іноді, за функціональними особливостями органів і тканин людини. Вік, який визначається таким чином, називають морфологічним або біологічним. Цей вік відображає розвиток будови органів і тканин тіла людини, що відбулося з моменту зачаття до моменту дослідження. У побуті, у правоохоронній діяльності та з іншими цілями використовується так званий хронологічний або паспортний вік. Хронологічний (паспортний) вік свідчить про кількість років, що пройшов з моменту народження людини. Саме цей вік цікавить правоохоронні органи в тій чи іншій ситуації, але судові медики встановлюють біологічний (морфологічний) вік.

Вікове зміна тіла різних людей хронологічно відбувається неоднаково. Одні розвиваються швидше, інші повільніше, старіння також відбувається в різні терміни. Це обумовлює відмінності паспортного і морфологічного віку. Крім того, на показники біологічного віку впливають патологічні процеси. Вони можуть значно прискорити або уповільнити розвиток як окремих морфологічних ознак, використовуваних для визначення віку, так і розвиток або старіння організму в цілому, що, природно, вплине на результати судово-медичного визначення віку і може дати значні розбіжності цих результатів з паспортним віком.

Для того щоб уникнути впливу окремих спотворюють факторів на результати визначення біологічного віку, в дослідженнях на предмет встановлення віку використовують комплекс методів, тобто досліджують різні характеристики різних органів і тканин.

У своєму житті людина не просто проживає ту чи іншу кількість років, а проходить різні етапи розвитку - їх називають віковими періодами. Вченими біологами і медиками розроблені різні рекомендації з розподілу життя людини на вікові періоди.

Наведемо один з варіантів, який задовольняє запитам правоохоронної діяльності та придатний для судово-медичного використання.

1. Дитячий вік - до 12-14 років (підрозділяється на кілька подпериодов).

2. Підлітковий - від 12-14 до 15-17 років.

3. Юнацький - від 15-17 до 21-22 років.

4. Зрілий вік, в якому розрізняють:

- Перший період зрілості - у чоловіків 22-35 років, у жінок - 21-35 років.

- Другий період зрілості - у чоловіків 36-60 років, у жінок - 36-55 років.

5. Літній вік - для чоловіків 61-74 роки, для жінок - 56-74 роки.

6. Старечий вік - 75-90 років.

7. Довгожителі - старше 90 років.

Особливості анатомічної і фізіологічного розвитку людей в різних вікових періодах дають можливість встановлювати морфологічний вік з різним ступенем точності. Зокрема, у віці до 1 року встановити морфологічний вік можна з точністю до 1 місяця, а в перші 1-2 місяці ще більш точно; у дітей і підлітків (до 16-17 років) з точністю до 1-2 років; у зрілих людей - з точністю до 5 років; у літніх осіб - з точністю не більше 10 років. У частині випадків точність встановлення віку може бути трохи гіршій, ніж зазначено вище, причини такого явища, як правило, встановлюються експертом і обумовлюються в висновках, зроблених за результатами експертизи. Наприклад, встановивши по кістках скелета ознаки перенесеного в дитинстві рахіту, експерт у висновках збільшить інтервал передбачуваного віку суб'єкта, так як перенесений рахіт впливає на темпи розвитку кісткової системи.

Встановлення віку у живих осіб відрізняється від такого дослідження стосовно мертвому тілу або його частин. В першу чергу відмінності полягають в тому, що на живій людині не може бути застосований ряд методів, які вимагають порушення будови тканин тіла. Цілком очевидно, наприклад, що неможливо пиляти кістки живої людини з метою встановлення його віку. Можливість використання тієї чи іншої методики на живих людях буде вказуватися при описі методик.

Згодом відбувається трансформація зовнішності людини. Зміни особи людини і голови в цілому служать для судово-медичного визначення віку. Ознаки "дорослішання" і "старіння" використовуються як для встановлення віку живих осіб, так і для трупів. При цьому слід врахувати, що суб'єктивно, майже завжди, труп сприймається більш "старим", ніж жива людина. Це обумовлено відсутністю у трупа тонусу тканин, властивого живій людині. Однак є й винятки, наприклад при отруєнні чадним газом за рахунок яскраво-червоного кольору крові обличчя загиблої людини, особливо похилого, може виглядати трохи молодше, ніж за життя.

Формування черепа людини в основному закінчується до 1718 років. До цього часу складаються пропорції голови дорослої людини. Потім з віком відбуваються великі зміни, відзначимо лише деякі з них: очні щілини стають більш вузькими; посадка очей кілька поглиблюється; значно збільшуються подглазнічние мішки; в результаті стирання і випадання зубів відбуваються зміни в області рота і нижньої частини обличчя.

Старіння шкіри призводить до утворення складок і зморшок. На тих чи інших ділянках особи вони з'являються в досить певний час, що і використовується для вирішення питання про вік. Зокрема: перші ознаки зморшок на лобі з'являються приблизно в 20 років, після 35 років вони значно посилюються; носогубні складки починають проявлятися в 25 років, стають виразними в 45 років; зморшки у внутрішніх і зовнішніх кутів очей починають з'являтися після 25 років і стають добре помітними до 45 років; предкозелковие зморшки (зморшки перед вушною раковиною) закладаються в 25-30 років і в повній мірі проявляються в 50-55 років; в 55-60 років з'являються зморшки на мочці вуха. На вираженість зморшок і складок шкіри впливає багато факторів, наприклад у повних людей складки і зморшки виражені слабо. Грають роль особливості будови елементів черепа, наприклад при глибоких Кликова ямках носогубних складка більш виражена. Впливають фактори зовнішнього середовища, наприклад тривала і постійна робота на відкритому повітрі викликає прискорення утворення зморшок і складок на обличчі. На зазначені вікові зміни впливають деякі шкірні та загальні захворювання. При роботі з описаними ознаками вікових змін шкіри експерт враховує фактори, що прискорюють або сповільнюють їх появу, і на основі цього вносить корективи в одержувані результати.

При певних обставинах, а саме за відсутності грубих патологічних змін в зубо-щелепно апараті, хороші дані для визначення віку можуть бути отримані при вивченні ступеня стертості зубів людини. Як приклад наведемо таблицю для оцінки стирання зубів, складену відомим антропологом М. М. Герасимовим.

Таблиця N 6

Стирання постійних зубів верхньої щелепи в залежності від віку Вік Різці Ікла Малі Перші Другі

корінні великі великі в роках корінні корінні 10-13 Стирання ще не почалося 13-14 0-1 0 0 0 14-16 1 0 1 0 0 16-18 1-2 1 1 1 1 18-20 2-3 2 2 2 1 20-25 2-3 2 2 2 2 25-30 3 2 2-3 2-3 2 30-35 3 2-3 2-3 3 2-3 35-40 3 3 3 3-4 3 45-50 3-4 3-4 3-4 4 3-4 50-60 4-5 4 4 5 4-5 60-70 5-6 5 5-6 5-6 6

Ступінь стертості зубів враховується в балах: 0 - стирання відсутня; 1 - потерта тільки емаль: 2 - спостерігається стирання горбків; 3 стирання торкнулося дентин (шар тканин зуба, розташований відразу під емаллю зубів); 4 - стирання торкнулося нервового каналу; 5 - стирання досягло повного поперечного перерізу коронки зуба (коронка зуба - частина зуба, що виступає над яснами, інші частини зуба - шийка і корінь - приховані яснами і кістковою тканиною щелепи); 6 - повне стирання коронки.

Вікові зміни кісток грають велику роль у визначенні віку у живих осіб, але ще більше значення вони мають при встановленні віку загиблої людини. Зокрема, у віці від 3 до 20-22 років йде активне формування кісткового скелета, при цьому відбувається окостеніння хрящових ділянок кісток. Ядра окостеніння і місця окостеніння на ділянках з'єднання частин кістки визначаються рентгенологічно. Наприклад, ядра окостеніння в голівці ліктьової кістки хлопчиків з'являються приблизно у віці 8 років, у дівчаток - у віці 7 років. Такого роду дослідженнями повністю охоплені верхні і нижні кінцівки, дані зведені в таблиці.

Дослідивши отримані рентгенограми, судові медики проводять їх аналіз і за сукупністю даних встановлюють вік.

У всіх вікових групах при вивченні черепа враховують ступінь зрощення швів. Наприклад, потилично-основний шов (місце з'єднання потиличної і основний кісток черепа) заростає у дівчаток у віці 11-14 років, у хлопчиків - у віці 13-16 років. До 35-40 років чітко визначається зараження в нижніх ділянках височного шва (місце з'єднання скроневої кістки з іншими кістками черепа).

У дітей відбувається інтенсивне зростання всього тіла в цілому і окремих його частин. Тому, вимірювання зросту і ваги дитини дозволяють вирішувати питання про вік. При дослідженні кісток скелета дитини може бути встановлено зростання, а по ньому вік. При цьому неодмінно повинен враховуватися стать дитини.

Хороші результати дають вимірювання голови дітей. Наприклад, середній хлопчик у віці 4 років матиме найбільший поздовжній розмір голови (поздовжній діаметр) - близько 164 мм, а поперечний - близько 144 мм. У віці ж 13 років, відповідно 175,5 і 152 мм. Аналогічні показники вимірюються і на черепі трупа.

При оцінці результатів враховуються на додаток до підлоги антропологічні і національні характеристики.

Використовують для визначення віку і морфолого-функціональні характеристики статевого дозрівання. Як уже зазначалося, віковий період від 14 до 18 років має велике значення для здійснення правосуддя. У цей період найбільш інтенсивно відбувається статеве дозрівання юнаків і дівчат. Тому у відповідних випадках досліджують наявність і ступінь розвитку вторинних статевих ознак. У дівчат відзначають: оволосіння в пахвових западинах і на лобку; розміри молочних залоз; колір сосків; розміри таза; наявність і періодичність менструацій: пігментацію великих статевих губ і деякі інші ознаки. Зокрема, молочні залози з'являються приблизно з 11 років, а до 16-18 років зазвичай вже розвинені, оволосіння на лобку і в пахвових западинах з'являється з 11-13 років, менструації - в 13-14 років.

У хлопчиків оволосіння на лобку і в пахвових западинах з'являється в 13-16 років, в 16-17 років починають рости Пушкова волосся на підборідді, в 18 років - волосся на щоках, з 16 років починається виражений зростання статевих органів і посилюється їх пігментація, полюції (мимовільне нічне сім'явиверження) в середньому з'являються в 15 років.

Судовими медиками і антропологами, крім зазначених, розроблені і використовуються ще багато і багато методи і методики встановлення віку живих і мертвих людей. При цьому, як уже зазначалося, враховуються підлогу, антропологічний тип, національність, місце проживання, наявність або відсутність ознак патологічних змін і деякі інші обставини.

У кожному разі обов'язково використовується комплекс методів і методик, що є в розпорядженні експертів. При формулюванні висновку про вік суб'єкта результати окремих методів і методик, отримані в ході роботи, враховуються в сукупності, що дозволяє уникнути грубих помилок, які можуть бути допущені при використанні якогось одного з методів встановлення віку.Попередня   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Наступна

МОЖЛИВОСТІ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЖИВИХ ОСІБ | ПРИВОДИ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЖИВИХ ОСІБ | Ознайомлення з обставинами справи. | СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА СТУПЕНЯ важкості ШКОДИ, заподіяної ЗДОРОВ'Я | Встановити ознаки мав місце статевих зносин. | Встановлення статевої зрілості. | Встановлення здатності чоловіка до статевого життя і зачаття. | СУДОВО-МЕДИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ'Я | симуляція | Експертиза зараження венеричними захворюваннями |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати