Головна

Феномени, що вивчаються соціальної психологією

  1. Amp; 1. Предмет соціальної філософії
  2. Алгоритми соціальної мобільності
  3. Аргументи на користь соціальної відповідальності
  4. Аргументи проти соціальної відповідальності
  5. АРХІТЕКТОНІКА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ
  6. Безпека соціальної системи
  7. Бихевиористская і когнітивна психологія в контексті проблем соціальної роботи

Будь-яка наука має своє коло феноменів, який вона вивчає. Описавши соціально-психологічні феномени, ми отримаємо більш повне уявлення про соціальної психології як науці.

Соціальна психологія вивчає, по-перше, феномен взаємодії і спілкування людей. Соціальних психологів цікавлять перш за все такі питання:

· Що є взаємодія і спілкування?

· За якими законами розвиваються взаємодія і спілкування?

· Чим обумовлені їх різні види?

· Якою буде їхня структура?

· Яке місце вони займають у складній системі людських відносин?

· Які механізми і умови взаєморозуміння в процесі спілкування?

По-друге, вітчизняні психологи вивчають феномен міжособистісних відносин, Намагаються знайти відповіді на наступні питання:

· Яка природа міжособистісних відносин?

· Яке їхнє місце щодо системи суспільних відносин?

· Які методи і методики є адекватними для дослідження міжособистісних відносин?

· Які механізми і умови формування міжособистісних відносин між людьми?

По-третє, до соціально-психологічним феноменам відноситься феномен соціальної групи. Основне коло питань, що розглядаються вітчизняними вченими в зв'язку з даними феноменом:

· Яка специфіка соціально-психологічного аналізу групи?

· За якими психологічними характеристиками групи відрізняються одна від одної?

· Які процеси розгортаються у великих і малих групах?

· Яка специфіка взаємодії людей в різних соціальних групах?

· Які механізми впливу суб'єкта на групу і групи на суб'єкта?

· На яких принципах має будуватися дослідження психології великих і малих груп?

· Які методи найбільш "придатні" для дослідження психології різних видів соціальних груп?

По-четверте, соціальна психологія розглядає феномен міжгрупових відносин, І в зв'язку з цим вчені намагаються зрозуміти:

· У чому має полягати специфіка аналізу міжгрупових відносин в соціальній психології?

· Які процеси становлять область міжгрупових відносин?

· Чим детермінований характер відносин між групами?

· У чому полягає специфіка міжгрупового сприйняття?

· Які причини і особливості протікання міжгрупових конфліктів?

· Яким чином характер міжгрупових відносин впливає на внутрішньо групові процеси?

По-п'яте, соціальну психологію цікавить феномен особистості. Вивчаючи під особливим кутом проблему особистості, соціальні психологи розглядають наступні питання:

· Яке місце має зайняти проблема особистості в соціальній психології?

· Чим повинен відрізнятися підхід до вивчення особистості в соціальній психології від тих підходів, які склалися в інших науках про людину (соціології, загальної психології та т. Д.)?

· Які закономірності діяльності та поведінки особистості, включеної в певну соціальну групу?

· Через посередництво яких груп здійснюється вплив суспільства на особистість (соціалізація особистості)?

· Який зміст процесу соціалізації особистості?

· Як засвоєний соціальний досвід переломлюється особистістю і проявляє себе в її діях і вчинках в умовах активного спілкування з іншими в тих реальних групах, де протікає її життєдіяльність?

· Який зміст і які психологічні механізми процесу ідентифікації особистості з групою?

· Яка залежність формування певних якостей (властивостей) особистості від особливостей тих груп, в яких здійснюється процес соціалізації і в яких розгортається її діяльність?

· Яка залежність психологічних характеристик групи від психологічних характеристик тих особистостей, які утворюють групу?

Отже, ми описали основні феномени, що вивчаються соціальної психологією, визначили її предмет і напрямки дослідження.

Перейдемо до розгляду методів соціально-психологічного дослідження.Попередня   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   Наступна

Методологія експериментальних досліджень особистості | Напрями дослідження особистості | Тема 15. Пізнавальна сфера особистості | види сприйняття | види мислення | Увага, його функції, властивості і види | Мова як пізнавальний процес, види і функції мови | види уяви | функції уяви | види пам'яті |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати