Головна

Неофрейдізм

  1. Лекція 22. неофрейдизмом В. Райх.
  2. Лекція 24. неофрейдизмом Е. Фромм.
  3. Основні напрямки неофрейдизму.
  4. Теоретичні основи і цілі психологічної допомоги, роль психолога, вимоги та очікування від клієнта, психотехніки в неофройдизмі (Г. Салліван).
  5. Теоретичні основи і цілі психологічної допомоги, роль психолога, вимоги та очікування від клієнта, психотехніки в неофройдизмі (К. Хорні).
  6. Теоретичні основи і цілі психологічної допомоги, роль психолога, вимоги та очікування від клієнта, психотехніки в неофройдизмі (Е. Берн).

Недоліком фрейдизму є перебільшення ролі сексуальної сфери в житті і психіці людини. Людина розуміється в основному як біологічна сексуальне істота, яке знаходиться в стані безперервної таємної боротьби з суспільством, який змушує придушувати сексуальні потяги. Тому навіть його послідовники, неофройдисти, відштовхуючись від основних постулатів Фрейда про несвідомості, пішли по лінії обмеження ролі сексуальних потягів в поясненні психіки людини. Несвідоме наповнювалося новим змістом: місце нереалізованих сексуальних потягів зайняли прагнення до влади внаслідок почуття неповноцінності (Адлер); колективне несвідоме ( "архетипи"), яке виражається в міфології, релігійної символіки, мистецтві і передається у спадщину (К. Юнг); неможливість досягти гармонії із соціальною структурою суспільства і викликається цим почуття самотності (Е. Фромм) та інші психоаналітичні механізми відторгнення особистості від суспільства. Таким чином, основна ідея неофрейдизма полягала головним чином в поєднанні традиційного психоаналізу з соціологічними теоріями [6]. Представники неофрейдизму перенесли центр уваги на дослідження міжособистісних відносин. Причиною неврозів у людини ними вважалася тривога, зарождавшаяся ще у дитини при зіткненні з початково ворожим йому світом і посилюється при нестачі любові та уваги. Пізніше такою причиною стає неможливість для індивіда досягти гармонії із соціальною структурою сучасного суспільства, яке формує у людини почуття самотності, відірваності від оточуючих, відчуження. Тобто суспільство розглядається як джерело відчуження і визнається ворожим корінним тенденціям розвитку особистості і трансформації її життєвих цінностей та ідеалів. До числа найбільш відомих представників неофрейдизму відносяться Карен Хорні, Еріх Фромм, Вільгельм Райх, Г. Маркузе та ін. [6]

Психоаналіз в міру розвитку збагачувався новими ідеями і підходами, виникали нові психоаналітичні концепції.Попередня   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   Наступна

біхевіоризм | психоаналіз | гуманістичне спрямування | Феноменологічна теорія особистості | Гештальт-психологія | Культурно-історична концепція Л. С. Виготського | еклектичний підхід | бібліографічний список | Психоаналіз як науковий напрям | психологічні захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати